Videovalvest – miks on kasulik tellida kaughooldust

Videovalve on asjalik mitmepalgeline abiline, mis esmajoones seostub enamikele inimestele varakaitselise turvateenusega – võimaldab reageerida reaalajalistele soovimatutele intsidentidele või tuvastada juba toimunud intsidendi asjaolusid. Paljud ettevõtjad on rakendanud videovalve seadmeid edukalt äriprotsesside (sh seadmete ja personali kokkutöötamine jms) analüüsimiseks, eesmärgiga luua täiendavat efektiivsust ehk vähendada kulusid ja suurendada tootlikkust.

Sõltumata kasutusjuhust vajavad ka videovalve seadmed ja tarkvara süsteemset hooldamist, et tagada lahenduse töökorras olek ning võimalikult pikk eluiga. Levikom pakub videovalve klientidele mugavat kaughoolduse teenust, mille raames teostavad Levikomi spetsialistid (kuutasu sees sisalduvad toimingud):

 • „Elus“ signaali kontroll (vähemalt kord nädalas kontrollitakse süsteemide tööd)
 • Kaamerate olemasolu võrgus (kas on salvestile järgi ühendatud ja töökorras/alles)
 • Süteemi rikete (logi) analüütika
 • Salvestisi hoiustava kõvaketta rikete (logi) analüütika
 • Tarkvara uuenduste installeerimine
 • Kasutajate haldus

Süsteemne hooldamine tagab kasutajale täiendavalt:

 • Võimaluse keskenduda põhitegevusele ja mitte muretseda seadmete-funktsiooni seisukorra üle (kas ta ikka töötab/salvestab jms).
 • Kulude optimeerimist, sest väljasõiduga hooldustehnikute kasutamine on tunduvalt kallim ja ei taga süsteemsust.
 • Võimalikult varajases staadiumis rikete avastamise.
 • Ülevaate süsteemile ja arhiivile juurdepääsust (ehk kontrollida kes mida näeb).
 • Suuremat kasu seadmeostuga kaasnenud investeeringule.

 

Lisainfo:

 

Mikk Sepp

Videovalve ja turvalahenduse tootejuht