Uuring: Levikomil on kõige rahulolevamad kliendid

Uuringufirma Faktum & Ariko läbiviidud suurfirmade teeninduskvaliteedi uuringu kohaselt on Eesti telekomiettevõtte Levikomi kliendid kõige rahulolevamad ettevõtte teeninduse kvaliteediga. Levikom saavutas üldise soovitusindeksi kohaselt ainult enda klientide hinnangute baasil parima tulemuse. 

“Meile on see suureks tunnustuseks, et kliendid meie teenindust kõrgelt hindavad. Oleme küll enda ligi 50-liikmelise meeskonnaga täna juba suurettevõte, kuid me ei ole suured ja rahulolevad, vaid oleme valmis klientide nimel pingutama,” rääkis Levikomi erakliendi üksuse direktor Tanel Paut. “Suudame täna ainsana pakkuda ülikiiret internetti koos kvaliteetse telepildiga ka piirkondades, kus mobiilse interneti levi on kehv ja valguskaabliga liitumine kallis.”

Pauti sõnul näitavad lisaks Faktum & Ariko uuringule ka ettevõtte enda poolt läbiviidud uuringud, et Levikomi kliendid on ettevõtte teenuste ja kvaliteediga väga rahul ja on valmis soovitama ettevõtet sõpradele ja tuttavatele. “Levikomi kevadise kliendiuuringu kohaselt hindavad kliendid kõrgelt meie klienditeenindajate abivalmidust, viisakust ja professionaalsust, tähtaegadest kinnipidamist, riketest teavitamise kiirust ja rikete kõrvaldamise kvaliteeti,” rääkis Paut.

Faktum & Ariko viis läbi uuringu, mille raames küsiti eestlastelt tagasisidet kohalike suurfirmade teeninduskvaliteedi kohta. Üldise soovitusindeksi kohaselt oli ainult oma klientide hinnangute baasil parim Levikom. Küsitluses vaadeldi 13 kohalikku ettevõtet pangandus- (Swedbank, SEB, LHV Pank, Luminor Pank, Coop Pank), telekommunikatsiooni- (Telia, Tele2, Elisa, Levikom, STV), energeetika (Eesti Energia, Eesti Gaas) ning posti- ja logistikateenuste (Omniva) sektorist. Küsitleti 1057 täiskasvanut.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub 2017 aastast Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Lisainfo:

Tanel Paut, Levikomi erakliendi üksuse direktor

Tel: 50 78471

e-post tanel.paut@levikom.ee

Исследование: наиболее удовлетворенные клиенты у Levikom

Согласно исследованию крупных компаний, проведенному фирмой Faktum & Ariko, у телекоммуникационного предприятия Levikom клиенты наиболее довольны качеством поставляемых услуг. Levikom достиг общего уровня индекса рекомендаций только за счет лучшей оценки со стороны своих клиентов.

«Для нас такая высокая оценка нашими клиентами — это большое признание. Со своей командой в полсотни человек мы уже вошли в число крупных предприятий, но мы не считаем себя большой и удовлетворенной компанией, а готовы прикладывать усилия ради наших клиентов», – сказал директор подразделения частных клиентов Levikom Танель Паут. «Мы — единственная компания, которая способна сегодня предложить сверхбыстрый интернет вместе с качественной ТВ-услугой и в тех регионах, где качество мобильной интернет-услуги низкое, а подключение к кабелю слишком дорого».

По словам Паута, помимо данных, собранных в ходе исследования Faktum & Ariko, собственные опросы Levikom показывают, что клиенты весьма удовлетворены услугами и качеством предприятия, и готовы рекомендовать компанию друзьям и знакомым. «Согласно весеннему исследованию Levikom, клиенты высоко оценивают готовность помочь наших работников по обслуживанию, их вежливость и профессионализм, соблюдение сроков, а также быстроту сообщений о неисправности и качество их исправления», – сказал Паут.

Компания Faktum & Ariko провела исследование, в рамках которого у эстоноземельцев спрашивали отзывы о качестве обслуживания местных крупных предприятий. Levikom стал единственным предприятием, которое смогло достигнуть общего индекса рекомендации только на основании оценки своих клиентов. В ходе опроса были оценены 13 местных предприятий банковского сектора (Swedbank, SEB, LHV Pank, Luminor Pank, Coop Pank), телекоммуникационного (Telia, Tele2, Elisa, Levikom, STV), энергетического (Eesti Energia, Eesti Gaas) и сектора почтовых услуг и логистики (Omniva). Всего было опрошено 1057 взрослых людей.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской публичной сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.

В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Танель Паут, руководитель подразделения частных клиентов Levikom

Тел.: 50 78471

э-почта: tanel.paut@levikom.ee