Uuest aastast peab gaasiga kütjatel olema kaugloetav arvesti

Enne käesoleva aasta lõppu tuleb eramute, ühistute ja ettevõtete gaasikütteseadmetele paigaldada mõõtetäpsust suurendav kauglugeja. Gaasinäitude kauglugemine hakkab lõplikult tööle 1. jaanuarist 2021. 

Kauglugeja tuleb paigaldada kõigis mõõtepunktides, mille kaudu kasutatakse gaasi üle 750 m3 aastas või mille ülerõhk väliskeskkonna suhtes on üle 20 mbari. See tähendab gaasi kütteallikana kasutavaid eramud ja korterelamuid, mille omanikel on leping gaasi võrguettevõtjaga. Korterites tarbitakse gaasi rõhul kuni +20 mbari, seega korterite mõõteseadmeid välja ei pea vahetama.

Asjade interneti võrgus töötavaid kauglugemisseadmeid pakkuva Levikomi teenuste juhi Kuno Peegi sõnul jõuab nüüd gaasikütte valdkond järgi elektri valdkonnale, kus kauglugemine juba toimib. “Tarbijad oskavad juba hinnata kauglugemise eeliseid – nii saab aega kokku hoida, vabastab näidu teatamisest, ei ole vaja näitu korrigeerida ning andmetes ei ole võimalik eksida,” sõnas Peek. “Ka neile klientidele, kes pole veel jõudnud kaugloetavaid arvesteid paigaldada, jõuame õigeks ajaks ehk aasta lõpuks lahenduse pakkuda.”

Levikomi asjade interneti valdkonna juhi Ove Tüksammeli sõnul moodustab Levikomi asjade interneti võrk ja koostöö eri seadmetootjatega hästitöötava terviklahenduse. “Paigaldame võrguneutraalseid lugejaid ja suudame ühtlasi vajadusel lugeda andmeid kõikidest võrkudest. Kauglugemiseks paigaldab Levikom arvestitele lugeja, mis edastab andmeid asjade interneti võrgus,” selgitas Tüksammel.

Peek rõhutas, et lisaks kaugloetavale arvestile peab kõikides eluruumides, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade, olema ka vingugaasiandur. “Levikom pakub ka nutikat vingugaasiandurit, mis töötab samal tehnoloogial kui näitude kauglugemine,” lisas Peek.

Levikomi asjade interneti võrk katab lisaks Tallinnale ja selle ümbrusele alates Vääna-Jõesuust ja Keilast kuni Jõelähtmeni ka Tartut, Narvat, Pärnut, Viljandit, Rakveret, Jõhvit, Valgat, Võru, Haapsalut, Kuressaaret, Kärdlat, Paidet, Kundat, Paldiskit, Põltsamaad, Jõgevat, Raplat, Kohtla-Järvet ja Elvat. “Võrku arendame jooksvalt ja pidevalt edasi, vajadusel ka konkreetse kasutaja põhiselt, sealhulgas laiendame ja tihendame signaali katvusala,” täiendas Tüksammel.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Täiendav info:

Kuno Peek, Levikomi teenuste juht

e-post: kuno.peek@levikom.ee

Tel 5543210

www.levikom.ee

С нового года у отапливающихся газом должны быть счетчики удаленного считывания

До конца текущего года на все отопительное газовое оборудование в частных и квартирных домах, и предприятиях необходимо установить счетчики удаленного считывания, увеличивающие точность замеров. Окончательное внедрение удаленного считывания потребления газа должно произойти к 1 января 2021 года.

Счетчики удаленного считывания необходимо установить на всех точках измерения, через которые потребляется газ объемом более 750 m3 в год или избыточное давление которого относительно атмосферного давления превышает 20 мбар. Это означает те частные и квартирные дома, которые используют газ в качестве источника отопления на основании заключенного договора с газовым сетевым предприятием. В квартирах потребляют газ с давлением до +20 мбар, поэтому измерительное оборудование в квартирах менять не нужно.

По словам Куно Пеэка — руководителя услуг предприятия Levikom, предлагающего устройства удаленного считывания, работающие в сети интернета вещей — сфера газового отопления догнала теперь сектор электричества, в котором удаленное считывание уже работает. «Потребители уже могут оценить предпочтения удаленного считывания — оно экономит время, освобождает от необходимости сообщать показания, нет нужды корректировать данные и в них нельзя ошибиться», – сказал Пеэк. «И тем клиентам, которые еще не успели установить счетчики удаленного считывания, мы успеем в срок — т.е. до конца года — предложить подходящие решения».

По словам руководителя сферы интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, сеть интернета вещей Levikom и сотрудничество компании с разными производителями оборудования формирует хорошо работающие целостные решения. «Мы устанавливаем нейтральные в отношении сетей считыватели, способные считать данные из всех сетей. Для удаленного считывания Levikom ставит считыватели на счетчики, которые предоставляют данные в сети интернет вещей», – пояснил Тюксаммель.

Пеэк подчеркивает, что помимо счетчиков удаленного считывания, в каждом жилом помещении, в котором находится газовое оборудование, соединенное с выводящей трубой, должен находится и датчик угарного газа. «Levikom предлагает и смарт-датчик угарного газа, который работает на той же технологии, что и удаленное считывание», – добавил Пеэк.

Сеть интернета вещей Levikom помимо Таллинна и окрестностей начиная от Вяэна-Йыесуу и Кейла до Йыеляхтме покрывает также: Тарту, Нарву, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви, Валга, Выру, Хаапсалу, Курессааре, Кярдла, Пайде, Кунда, Палдиски, Пыльтсамаа, Йыгева, Рапла, Кохтла-Ярве и Эльва. «Мы постоянно занимаемся развитием сети, при необходимости учитывая и потребности конкретного клиента — в том числе расширяем и усиливаем зону покрытия сигнала», – добавил Тюксаммель.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Куно Пеэк, руководитель отдела услуг Levikom

e-post: kuno.peek@levikom.ee

Tel 5543210

www.levikom.ee