Uue aasta arendused-hanked ja täislahendused Levikomilt – saame kokku, räägime!

Aasta lõpp ja uue algus on see aeg, mil ettevõttetes tegeletakse palju sisemiste asjadega – veendutakse, et kõik 2017.a asjad ikka selle aastanumbri sees tehtud saaksid ning arutatakse ja koostatakse saabuva aasta plaane – eelarved jms eesmärkide mõõdikud, olulisemad arendused ja investeeringud, isikkoosseisu küsimused, müügi- ja turunduskampaaniad jpt. Nende seas tasub läbi käjja kindlasti ka IT valdkond, sest kasutajamugavuse tõstmine ning uute lahenduste-seadmete kasutuselevõtt võivad anda olulise positiivse tõuke kliendi rahulolule ja personali efektiivsusele.

Levikom pakub mitmesuguseid IT teenuseid alates lihtsast tehnikakuba ostust ja internetist/wifist ning lõpetades keeruliste IT auditite ning valdkonnajuhi teenustega. IT-projektide kavandamisel soovitame silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

 • IT-projekti on investeering, mille edu sõltub tellija ja töövõtja vahelisest kommunikatsioonist. Tellija peab mõistma probleemi, töövõtja tellija vajadusi.
 • Läbimõeldud lähteülesanne vastab küsimustele
  • Millist (äri)probleemi lahendame?
  • Keda mõjutab projekti õnnestumine, keda mitteõnnestumine?
  • Alternatiivsed valikud (nt mis juhtub kui jätame probleemi lahendamata)?
  • Kuidas me teame, et probleem sai lahendatud?
  • Mida teeme, kui selgub et probleem ei lahendunud?
 • IT-projektis tuleb defineerida selged rollid ja tööjaotus:
  • Tellija meeskond: vastutaja-tellija, kasutaja, IT valdkonna esindaja
  • Töövõtja meeskond:
   • Tootejuht (funktsioonid)
   • Projektijuht (koostöö)
   • Kasutajakoolitaja (kasutaja vajadused)
   • Tegija/arendaja (standardite kohtamine)
   • Testija (vigade vältimine)
   • Logistik (kasutuselevõtt)
  • Meetrika ja reageerimise mudel, et saaks tulemustele õigel ajal reageerida:
   • Peame mõistma kas oleme jõudnud tulemuseni,
   • Peame mõistma kui hea on tulemus,
   • Peame mõistma kui kasulik on tulemus.

IT osatähtsus järk-järgult tõuseb, sest üha rohkem valdkondi omab digitaalseid komponente. Oma IT-partneri kaasamine varjases etapis on igati soovitatav. Saame kokku ja räägime!

IT teemade kõrval soovitame mõelda ka oma ettevõtte (äri)protsesside tõhustamist asjade interneti (IoT) võimalustega – Levikomi poolt loodud maailma esimene avatud väärtusahelaga asjade interneti võrk Noranet (www.noranet.ee) pakub lisaks soodsale kulumudelile ka mitmeid tehnilisi ja funktsionaalseid eeliseid. Koos saame leida innovaatilisi lahendusi efektiivsuse tõstmiseks ning uuteks ärivõimalusteks. 2018.aastal jätkame testprojektide läbiviimisega ja kasulike ärimudelite (proof of concept) võimaluste kaardistamisega. Saame kokku ja räägime!

 

 

Teie kontaktivõtte ootavad ja head planeerimist soovivad

 

Oliver Kilk

Ärikliendi segmendi juht

 

Ove Tüksammel

IoT lahenduste juht

 

Kuno Peek

Internetiteenuste juht