Levikomi IT-direktoriks asus tuntud tarkvaraettevõtja Heiki Kübbar

Eesti juhtiva IT-taristu-, side- ja meediateenuste ettevõtte Levikom juhatuse liikmeks asus tuntud tarkvaraarenduse ettevõtja Heiki Kübbar, kes asus juhtima firma IT-süsteemide ja turvalisuse üksust.
Levikomi IT-süsteemide ja turvalisuse üksuse vastutusalasse kuuluvad ettevõtte arvelduse, kliendihalduse jt. tuumik-, tugiinfo- ja ärianalüüsi süsteemide arendus, integratsioon ja haldus ning äriprotsesside ja IT-süsteemide turvalisuse tagamine.
„Side- ja meediateenuste äri edukus sõltub tänapäeval suuresti kaasaegsete arveldus-, kliendihaldus- jmt tuumik- ja tugiinfosüsteemide olemasolust,“ sõnas Levikomi juhatuse esimees Toomas Peek. „Heiki Kübbara kogemuse ja kompetentsiga tippspetsialisti kaasamine võimaldab Levikomil kindlasti palju tulemuslikumalt enda eesmärke saavutada.“ Peek rõhutas ka, et antud strateegilisele ametikohale valimise eelduseks oli kandidaadi selge nägemus enda vastutusala toimimisest ja arengust ning sobivus osanike poolt defineeritud ettevõtte põhiväärtuste ja juhtimise kultuuriga.
Heiki Kübbara sõnul paelus teda võimalus kohata uusi ärilisi ja tehnoloogilisi väljakutseid uuel konkurentsitihedal tegevusalal. „Kiiresti arenev asjade interneti maailm ning järjest kriitilisemaks muutuvad küberkaitse ja turvalisus vajavad uusi lähenemisi nii äriprotsessidele, kui ka IT-süsteemidele, mis motiveeris mind liituma Levikomiga,“ sõnas Kübbar.
Kübbar on pika-ajalise kogemusega IT tippspetsialist, olles töötanud suurte IT-süsteemide väljatöötamises ja juurutamises Telias ja Swedbankis. Heiki Kübbar on Eesti juhtiva tarkvaraarenduse ettevõtte Icefire asutaja ja osanik.
Levikom on kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni- ning IT-taristu ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides kodu-  ja äriklientidele üle Eesti. Levikomi  juhtmeta lairiba- ning fiibervõrgud katavad hetkel rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast. Levikom on Eesti esimese avaliku asjade interneti võrgu NORAnet operaator.
Levikom on Microsofti, Google’i, HP, Cisco, Delli, VMware’i, F-Secure jt globaalsete tehnoloogiaettevõtete pika-ajaline sertifitseeritud partner. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa®Alliance liige.  Meedia- ja televisiooniteenuste osutamisel teeb Levikom strateegilist koostööd Viasati, Baltikumi suurima kanalilevitaja Wide Media ja teiste sisuteenuste tootjate ja esindajatega. Firmas töötab 70 kogemustega spetsialisti. Levikomi omanikud on Eesti ettevõtjad Toomas Peek ja Peep Põldsamm ning ettevõtte võtmetöötajad.

Levikomi tegevdirektorina asus tööle Meelis Krämann

Seoses sisenemisega videovalve- ja asjade interneti teenuste turule koos Eesti esimese avaliku asjade interneti võrgu NORAnet käivitamisega, muutis IT-, side- ja meediateenuste ettevõte Levikom novembri algusest enda organisatsiooni- ja  juhtimisstruktuuri, et senisest efektiivsemalt ja tulemuslikumalt opereerida järjest suurenevat tooteportfelli tagades klientidele usaldusvääristatud teenuste kvaliteedi. Alates 04. novembrist k.a. täidab ettevõtte tegevdirektori kohuseid Meelis Krämann.

Levikom on viimase aasta jooksul olnud üks kiiremini arenevamaid IT-, side- ja meediateenuste ettevõtteid Eestis – oluliselt on laiendatud ülikiiret internetti ning kaasaegseid TV- ja telefoniteenuseid eramajade- ja maapiirkondades osutada võimaldavat juhtmeta lairibavõrku, omandati ja ühendati endaga Eesti juhtiv IT-taristuteenuseid ja -lahendusi pakkuv Uptime Systems ning oktoobris käivitati Eesti esimene avalik asjade interneti võrk NORAnet, millega siseneti asjade interneti teenuste ja äriklientide IoT-erilahenduste turule. Novembris käivitab Levikom uue põlvkonna videovalveteenuste ärisuuna äri- ja eraklientidele. Lisaks tooteportfelli ja kliendibaasi suurenemisele on kasvanud ja muutunud ka Levikomi organisatsioon, mis peab vastu seisma uutele väljakutsetele ning sisustama oktoobris kasutuselevõetud uue kaubamärgi usaldusvääristatud teenuste ja teenindusega.

Alates novembrist toimib Levikom uue segmendipõhise organisatsiooni- ja juhtimisstruktuuriga, mis on üles ehitatud viiel äriüksusel – erakliendi, ärikliendi, võrguhalduse, IT-süsteemide ja turvalisuse ning finants- ja tugiüksus. Uue struktuuri kasutuselevõtuga kaasas Levikom lisajõudusid ka ettevõtte juhtimisse – 04. novembril asus Levikomi Eesti OÜ tegevdirektori ja juhatuse liikme kohuseid täitma Meelis Krämann.

Levikomi juhatuse esimees Toomas Peek sõnas: „Asjade interneti turule sisenemine NORAneti võrgu käivitamisega ja ettevõtte uue kaubamärgi kasutuselevõtt olid meie jaoks olulise strateegilise tähtsusega ning seetõttu oli õige aeg viia ka ettevõtte juhtimine uuele tasandile, lahutades tegevjuhtimise ja strateegilisele äriarendusele suunatud tegevused.“ Firma asutaja ja senine tegevjuht Peep Põldsamm jätkab Levikomi juhatuse aseesimehena ja keskendub strateegilistele äriarendustele ning omandamistele ja ühinemistele.

Meelis Krämann on pika-ajalise kogemusega tippjuht, olles juhtinud suuri teenusorganisatsioone (ISS Eesti AS ja USS Security Eesti AS) ning tegutsenud ka telekommunikatsioonisektoris (Levi&Kuto AS ja Elisa Eesti AS). „Levikomi osanike visioon ettevõtte arengust ning firma turupotentsiaal pakub mulle väljakutseid, kus saan enda kompetentsi ja kogemusi rakendada,“ ütles Meelis Krämann, Levikomi tegevdirektor ja juhatuse liige. „Tugev positsioon IT-taristuteenuste turul, kiire internetiühenduse ja televisiooniteenuse pakkumise võimekus maapiirkondades ning asjade interneti turule sisenemine võimaldab Levikomil muutuda uue põlvkonna kommunikatsiooni ja IT-ettevõtteks ning minu rolliks saab olema see strateegia ellu viia.“

 

Levikom on kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni- ning IT-taristu ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides kodu-  ja äriklientidele üle Eesti. Levikomi  juhtmeta lairiba- ning fiibervõrgud katavad hetkel rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast. Levikom on Eesti esimese avaliku asjade interneti võrgu NORAnet operaator.

Levikom on Microsofti, Google’i, HP, Cisco, Delli, VMware’i, F-Secure jt globaalsete tehnoloogiaettevõtete pika-ajaline sertifitseeritud partner. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa®Alliance liige.  Meedia- ja televisiooniteenuste osutamisel teeb Levikom strateegilist koostööd Viasati, Baltikumi suurima kanalilevitaja Wide Media ja teiste sisuteenuste tootjate ja esindajatega. Firmas töötab 70 kogemustega spetsialisti. Levikomi omanikud on Eesti ettevõtjad Toomas Peek ja Peep Põldsamm ning ettevõtte võtmetöötajad

NORAnet võrk ja võimalused olid inspireerivad TehnoHack’il osalejatele

TehnoHack on Eesti üks suurim riist- ja tarkvara hackathon,  kus saavad kokku innovaatiliste ideede autorid ning riistvara- ja tarkvarainsenerid. Eesmärgiks on jõuda nädalavahetuse jooksul ideest reaalse toimiva seadmeni – on selleks siis minidroon, nutilinnumaja või midagi muud. Iga esitatud idee ümber luuakse viie- kuni kümneliikmeline meeskond, kes peab idee realiseerima esimeseks prototüübiks.

Peep Põldsamm tutvustas Asjade Interneti (IoT) ja  NORAneti arengut ja rakendumist meie igapäevaelus. LoRaWAN tehnoloogial baseeruv NORAnet  andis nii mõnelegi osalejale uue mõttesuuna ning uued tööriistad tehnoloogia arengus. LPWAN (Low Power Wide Area Network) traadita sidevõrk, mis võimaldab seadmetel kasutada oluliselt vähem energiat andmete edastamisel. Võrgustiku oluline eelis mobiilside tehnoloogiate ees seisneb võimekuses toetada viimastest enam seadmeid suurema leviala ulatuses. NORAnet on valmis muutma meie IT maailma palju avaramaks.

 

 

Levikom tegevjuht Peep Põldsamm Tehnoloogiakonverentsil H2R Live!

20. oktoobril toimunud konverentsile oli kogunenud suur hulk tehnoloogiahuvilisi. Teemaks innovaatilised IT lahendused, mis lihtsustavad ettevõtete digitaliseerumist kiirelt kasvavas digitaalmaailmas. Põhiteemadeks on turvalisus, videokonverents ja pilvehaldusega võrgutaristu. Asjade Internet ja selle roll ettevõtluses.

NORAnet ja LoRaWAN tehnoloogiat tutvustav Peep Põldsamm’i ettekanne leidis väga positiivset vastukaja, esitati palju küsimusi ja näidati üles suurt huvi. Tehnoloogiaga tegelevate inimeste hulgas on seni olnud äraootav seisukoht Asjade Interneti võimalikkuse osas, kuna siiani olemasolevad lahendused on olnud kas väikese tegevusraadiusega või liialt kallid. Nüüd – NORAneti võrgu avamisega, on saanud Asjade internet (Värkvõrk) uue hoo ja võimalused.

Levikom on abiks kõigi Asjade Interneti ideede realiseerimisel ja toetab uute teenuste arendamist ning juurutamist.

 

Levikom on side- ja IT-ettevõtte Unitcom uus kaubamärk

IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom ühendab endaga aasta alguses omandatud Eesti juhtiva IT taristuteenuste pakkuja Uptime Systems OÜ. Ühinenud ettevõtted tegutsevad edasi uue kaubamärgi Levikom all, ettevõtte ärinimeks sai Levikom Eesti OÜ.

Levikom Eesti OÜ suurosanik ja juhatuse esimees Toomas Peek sõnas: „Oleme üle kahe aasta fokusseeritult tegelenud Eesti IT- ja sideturu konsolideerimisega, omandades ja ühendades endaga kokku 5 side- ja IT-teenuste ettevõtet ning investeerinud intensiivselt uute võrkude, teenuste ja organisatsiooni arendusse. Eesti esimese avaliku asjade interneti võrgu NORAnet loomine ja IoT erilahenduste kompetentsikeskuse käivitamine koos meie teadus- ja tehnoloogiapartneritega tähendavad ettevõtte jõudmist uuele tasemele ning täna on õige aeg tulla välja ka uue kontseptsiooniga värske, kaasaegse ja kodumaise kaubamärgiga,“ rõhutas Peek.

„Levikom on viinud ülikiire juhtmeta interneti püsiühenduse koos kaasaegse digi-TV, videovalve ja telefoniteenusega eramu- ja maapiirkondadesse, kus teised valdavalt ei levi ning meie võrguga liitumine on oluliselt odavam ja kiirem kui fiibervõrguga,“ loetles Levikomi asutaja ja juhatuse liige Peep Põldsamm uue ettevõtte tunnusjooni. „Oleme jätkuvalt tugeval positsioonil korporatiivsete IT-taristuteenuste turul, millele lisandub nüüdsest ka võimekus pakkuda uue põlvkonna asjade interneti teenuseid meie LoRaWAN™-tehnoloogiaga NORAnet võrgu baasil ning nendega seotud IoT-ärilahendusi erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele ja ka kodukliendile.“

Ettevõtte sõnul peab uue põlvkonna side- ja IT-ettevõtte bränd kõnetama nii innovaatoreid, kui ka lõppkliente, seostudes jõuliselt oma tegevusvaldkonna ja kliendilubadustega. Uus kaubamärk peab sisendama kindlust, kvaliteeti ja turvalisust, olema lihtsalt hääldatav ja kõlama tuttavalt.

Levikom on kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni- ning IT-taristu ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides kodu-  ja äriklientidele üle Eesti. Levikomi  juhtmeta lairiba- ning fiibervõrgud katavad hetkel rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast. Levikom on Eesti esimese avaliku asjade interneti võrgu NORAnet operaator.

Levikom on Microsofti, Google’i, HP, Cisco, Delli, VMware’i, F-Secure jt globaalsete tehnoloogiaettevõtete pikaajaline sertifitseeritud partner. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa®Alliance liige.  Meedia- ja televisiooniteenuste osutamisel teeb Levikom strateegilist koostööd Viasati, Baltikumi suurima kanalilevitaja Wide Media ja teiste sisuteenuste tootjate ja esindajatega. Firmas töötab 70 kogemustega spetsialisti. Levikomi omanikud on Eesti ettevõtjad Toomas Peek ja Peep Põldsamm ning ettevõtte võtmetöötajad.

Unitcom Eesti osales Asjade Interneti MTÜ (AIM) asutamisel

aim-asutamine-041016

 

04. oktoobril toimus TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory asjade interneti valdkonna arengut juhtida soovivate tehnoloogia-, tarkvara- ja sideettevõtete, teadusasutuste ja erialaühenduste initsiatiivil Asjade Interneti MTÜ (AIM) asutamiskoosolek. Asutatud ühingu eesmärgiks on saavutada Eestis asjade interneti teenuste, rakenduste, toodete ja tehnoloogiate kättesaadavus suurele kasutajaskonnale ning nende lai kasutatavus paljudes eluvaldkondades säästlikuse, efektiivsuse ja produktiivsuse suurendamiseks.

 

“Infoühiskonna- ja kommunikatsiooniteenuste areng Eestis on astumas järgmisse olulisse etappi,” sõnas Toomas Peek, AIM juhatuse liige. “Täna loodud Asjade Interneti MTÜ on avatud, laiapõhjaline ja tehnoloogia-neutraalne kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis koondab kogu asjade interneti ökosüsteemis tegutsevate tehnoloogia- ja teenustepakkujate, kasutajagruppide ja teadusasutuste jt. avalike institutsioonide ühiseid huvisid, kompetentsi ja võimeid antud majandusharu arenguks vajaliku õigusliku, majandusliku ja teaduslik-tehnilise keskkonna loomiseks, valdkonna populariseerimiseks, paremate lahenduste saavutamiseks ning uute turgude leidmiseks.” AIM asub tegutsema läbi 7 valdkonna-põhise toimkonna: sensor-tehnoloogia pakkujad, rakenduste ja tarkvara pakkujad, võrguoperaatorid, teenuseosutajad, kasutajagrupid, nõustajad ning teadusasutused ja avalikud institutsioonid.

Asjade Interneti MTÜ asutasid 15 täis- ja partnerliikme staatuse saanud ettevõtte, asutuse ja organisatsiooni esindajat. AIM kavatseb lähiajal saata kutse kõigile asjade interneti valdkonnaga seotud tehnoloogia-, side-, elektroonika-, tarkvara- jmt ettevõtetele ja asutustele eesmärgiga saavutada ühingu laiapõhjalisus. Ühing loodab teha tihedat koostööd ka teiste kohalike ja rahvusvaheliste erialaliitude ja muude organisatsioonidega.

AIM asutamiskoosolekul olid esindatud Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Eesti Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus, Tehnolabor, Tauria, Unitcom Eesti, Nordic Automation Systems, THE Systems, Thinnect, Led Lamp, Uptime, Erply, Estrotech, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Advokaadibüroo Glimstedt, Rantelon ja CoreGrow. AIMi juhatusse valiti viie asutajaliikme esindajad erinevatest valdkondadest.

Asjade internet (ingl. k. IoT – Internet of Things) on võrgustik, kus omavahel on ühenduses eri seadmed, süsteemid ja rakendused, mis suudavad iseseisvalt sensorite abil koguda, salvestada ja töödelda informatsiooni, mida saab kasutada mitmete protsesside mõõtmiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks paljudes eluvaldkondades.

 

Lisainfo:

Toomas Peek

Asjade Interneti MTÜ juhatuse liige
Tel: 55 05225, e-post
info@iotestonia.ee

Toomas Hendrik Ilves külastas NORAneti partnerit Nordic Automation Systems (NAS)

Toomas Hendrik Ilves kajastab külaskäiku oma FB lehele. Tutvu tema muljetega siin

Nordic Automation Systems (www.nasys.no) on juhtmeta telemaatika ja sensor-tehnoloogia valdkonnas tegutsev ettevõte. Ettevõte poolt väljaarendatud SensorLink™ pneumaatilised ja elektrilised sensorid võimaldavad tööstusettevõtetel lahendada tööriistade ja -vahendite monitooringu ja halduse probleeme ning jälgida erinevaid elektrilisi, temperatuuri, vibratsiooni jm näitajaid. Firma pakub ka rahvuvahelise IoT-standardile LoRaWAN™ vastavaid vee-, temperatuuri-, elektri jm. sensoreid ja LoRaWAN™ võrgu tugijaamasid. Nordic Automation Systems osaleb Eesti esimese avaliku LPWAN-võrgu NORAnet haldamises ning seal pakutavate IoT-teenuste ja rakenduste arenduses. Firma tegutseb Norras ja Eestis ning selle arenduse ja tootmisüksustes töötab kokku 30 spetsialisti.

HOMMIKUTELEVISIOON – Oktoobris alustab Eesti esimene avalik asjade internet

peep-poldsamm-tv

 

 

 

 

 

Unicom Eesti OÜ tegevjuht Peep Põldsam rääkis täna Hommikutelevisiooni  stuudios asjade internetist, mis annab võimaluse olla “asjadega” kontaktis kahtepidi – ühest küljest annavad võrku ühendatud seadmed andurite kaudu informatsiooni enda ja ümbritseva olukorra kohta, teisalt aga on nad valmis vastu võtma korraldusi tegutsemiseks. Uus mõiste kirjeldab potentsiaalset muutust tehnoloogia kasutamises, kus internetiga on ühendatud autod, olmeelektroonika ja muud seadmed, mis jagavad omavahel informatsiooni ning pakuvad seeläbi uusi kasutusvõimalusi ja mugavamat kasutuskogemust.

Vaata siit.

KUKU ÄRATAJA – Peep Põldsamm tutvustab NORAnet (asjade interneti) võrku ja olemust

 

kuku-hommikuprogramm

KUKU raadio hommikuprogramm palus Peep Põldsammil lihtsalt seletada asjade interneti olemust ja NORAneti võimalusi.

Saade on järelkuulatav siin.

Eesti esimene avalik asjade interneti võrk on valmis kommertskasutuseks

Eesti IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom koostöös Norra telemaatika ja sensor-tehnoloogia ettevõttega Nordic Automation Systems on lõpetanud tehnilised testid Eesti esimese avaliku üleriigilise asjade interneti võrgu NORAnet käivitamiseks ning see avatakse klientidele kommertskasutuseks 05. oktoobril k.a. NORAnet avab uue ajastu Eesti IKT-turul, kus lisaks inimestele saavad internetivõrguga ja omavahel iseseisvalt turvalises ühenduses olema ka erinevad seadmed, süsteemid ja rakendused paljudes eluvaldkondades – tervishoius, põllumajanduses, transpordis ja logistikas, kommunaalteenustes, tööstuses ja ehituses, kodumajapidamistes ja mujal.

Asjade internet (ingl. k. IoT – Internet of Things) on võrgustik, kus omavahel on ühenduvuses erinevad seadmed, süsteemid ja rakendused, mis suudavad iseseisvalt sensorite abil koguda, salvestada ja töödelda informatsiooni, mida ühiskond saab kasutada mitmete protsesside mõõtmiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks paljudes eluvaldkondades.

Asjade interneti teenuste osutamiseks on vajalik sellise üleriigilise juhtmeta sidevõrgu olemasolu, mis võimaldab kasutada odavaid, autonoomseid ja väikese energiatarbimisega sensoreid. NORAnet baseerub rahvusvaheliselt tunnustatud võrgutehnoloogial LoRaWAN™, võimaldades kasutada kuni 10 aastase akukestvusega sensoreid, mis võivad asetseda tugijaamast kuni 15 km kaugusel, sh ka maa all ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades.

NORAnet võrgu omanikuks on OÜ Noranet ning seda hakkab opereerima ja üldkasutavat võrgule juurdepääsuteenust pakkuma Unitcom, kes on alates käesolevast aastast ka täieõiguslik rahvusvahelise LoRa-Alliance liige. „NORAnet saab olema kõikidele klientidele, teenuseosutajatele ja rakenduste pakkujatele võrdsetel alustel kättesaadav,“ sõnas Unitcom Eesti OÜ juhatuse esimees Toomas Peek. „Oleme lõpetanud võrgu tehnoloogilised testid ja teeme praegu ettevalmistusi, et võrk 05. oktoobril kommertskasutusse anda.“

NORAneti võrgus on 2016.a. jooksul testitud erinevaid LoRaWAN™-standardile vastavaid sensoreid, sh. Nordic Automation Systems’i poolt pakutavaid vee-, elektri-, gaasi-, temperatuuri-, niiskuse- ja liikumissensoreid, mis võimaldab erinevatel kasutajarühmadel koheselt hakata võrku reaalseteks rakendusteks kasutama. Võrgu avamisel on NORAneti katvusala 55% Eesti territooriumist, hõlmates kõiki maakonnakeskusi (kokku 28 linna) ning võrgu leviala hakkab Unitcom laiendama vastavalt klientide vajadustele.

Lisainformatsiooni NORAneti võrgu avamise ning pakutavate teenuste ja kasutusvaldkondade kohta saab Unitcomi NORAnet infotelefonilt 6756 510 ning e-posti aadressilt noranet@unitcom.ee.

Unitcom (www.unitcom.ee) on kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni- ning IoT-, IT-taristu ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides kodu- ja äriklientidele üle Eesti. Unitcomi juhtmeta lairiba- ning NORAnet IoT-võrgud katavad rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast. Unitcom on Microsofti, Google’i, HP, Cisco, Delli, VMware’i, F-Secure jt globaalsete tehnoloogiaettevõtete pika-ajaline sertifitseeritud partner. Unitcom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa®Alliance liige. Meedia- ja televisiooniteenuste osutamisel teeb Unitcom strateegilist koostööd Viasati, Baltikumi suurima kanalilevitaja Wide Media ja teiste sisuteenuste tootjate ja esindajatega. Firmas töötab üle 60 kogemustega spetsialisti. Unitcomi omanikud on Eesti ettevõtjad Toomas Peek ja Peep Põldsamm ning ettevõtte võtmetöötajad.

LoRa®Alliance (www.lora-alliance.org) on rahvusvaheline mittetulunduslik assotsiatsioon, mille liikmeteks on asjade interneti (IoT) tehnoloogiate ja valdkonna edendamisest huvitatud ettevõtted ja institutsioonid. LoRa Alliance missiooniks on standardiseerida LPWAN-tehnoloogiad, et IoT-, M2M-, targa linna ja muud selle valdkonna rakendused saaksid avalikkusele laialt kättesaadavaks. Alliance haldab avatud LoRaWAN-standardit, et tagada seda kasutavate operaatorite võrkude, süsteemide ja seadmete vahel globaalne ühilduvus.

Nordic Automation Systems (www.nasys.no) on juhtmeta telemaatika ja sensor-tehnoloogia valdkonnas tegutsev Norra ettevõte. Ettevõte poolt väljaarendatud SensorLink™ tooteseeria pneumaatilised ja elektrilised sensorid võimaldavad tööstusettevõtetel lahendada tööriistade ja -vahendite monitooringu ja halduse probleeme ning jälgida erinevaid elektrilisi, temperatuuri, vibratsiooni jm näitajaid. Firma pakub ka rahvuvahelise IoT-standardile LoRaWAN™ vastavaid vee-, temperatuuri-, elektri jm. sensoreid ja LoRaWAN™ võrgu tugijaamasid. Nordic Automation Systems osaleb Eesti esimese avaliku LPWAN-võrgu NORAnet loomises ning seal pakutavate IoT-teenuste ja rakenduste arenduses. Firma tegutseb Norras ja Eestis ning selle arenduse ja tootmisüksustes töötab kokku 30 spetsialisti.

 

Lisainfo:

Peep Põldsamm

Tegevjuht, Unitcom Eesti OÜ

Tel: 545 10100

E-post: peep.poldsamm@unitcom.ee