Käes on äiksehooaeg – kuidas kaitsta oma kodust vara!

Äikesetorm ei kesta tavaliselt kaua ning selleks ajaks seadmete voolu- ja sidevõrgust (majja sisenevast antenni-, telefoni- või internetivõrgust) lahti ühendamine ei ole keeruline. Lisaks võib ennetav tegevus päästa elektroonikaseadmete elu ja säästa rahakotti ootamatutest kuludest. Levikom soovitab kaablid markeerida, et hilisemal tagasiühendamisel taastuks ka teenus.

Elektroonikaseadmed nagu teler, arvuti, digiboks, ruuter või isegi pesumasin on väga tundlikud äikesest tingitud ülepinge suhtes ning äikesetorm võib need kergelt rivist välja lüüa. Tasub meeles pidada, et saatuslikuks võib saada ka pikselöök, mis tabab elektri- või telefoniliine paari kilomeetri kaugusel kodust.

Äikeseohu või äikese korral soovitame ennetava meetmena kõik seadmed elektrivõrgust lahti ühendada. Oluline on lahti ühendada raadiosideseadme antennikaabel ning võrguseadmete vahelised CAT5 kaablid, sest tihti ei ole kasu ka sellest, kui elektrikilbist vool välja lülitada. Vastasel korral võib piksetabamuse liigpinge läbi kilbi ikkagi seadmetesse jõuda.

Kui elamu juurde on paigutatud piksevarras, aitab see ära hoida äikse otsetabamust majale. Piksevarras tekitab maja ümber kaitsesfääri, mis maandab pikse tabamuse. Kuid elektroonikaseadmete kahjustused tekivad üldjuhul olukorras, kus äike tabab lähedalasuvat elektrivõrku. Võrku ühendatud seadmed võivad saada kahjustada ka siis, kui maja kaitseb piksevarras. Levikom soovitab lasta kontrollida oma elamise maanduse olemasolu ja selle puudumisel kutsuda spetsialist.

Teadmiseks Levikomi klientidele! Äikesekahjustusega seadme remont ei kuulu seadme garantii alla ning nende seadmete väljavahetamist ei kompenseerita.

Elektrivõrgu rikete korral helista 1343, õnnetuse korral 112! Maha kukkunud või muul moel kahjustunud elektriliinidest teata koheselt Elektrilevi rikketelefonil 1343.

Internetiühenduse probleemide korral soovitame teha lühiajaline (ca 1 min) elektrikatkestus kõigile arvutivõrgu seadmetele (vastuvõtja, ruuter jm). Probleemide jätkumisel aitame Teid telefonil 1213.

Levi TV-s alustavad homme lausa 2 uut Eesti telekanalit!

Levi TV-s alustavad homme lausa 2 uut Eesti telekanalit!

 • Eesti Kanal – uus kodumaine mitmekesise teemaderingiga telekanal, mis näitab kodumaiseid sõnasaateid ja dokumentaalfilme.
 • Eesti Kanal Pluss – uus erinevate žanritega kodumaine telekanal, mis näitab kodumaiseid lavastusi ja meelelahutussarju.

Mõlemal kanalil on hoolikalt valitud eestikeelne programm, lisaks on kanalid reklaamivabad ja eetris ööpäevaringselt.

Head vaatamist!

Levikom tutvustas 1 Gbit/s kiirusega uue põlvkonna juhtmeta püsiühendust

Levikom tutvustas uue põlvkonna juhtmeta püsiühenduse lahendust VirtuaalFiiber-Giga, mis võimaldab tagada klientidele andmeside kiiruse kuni 1 Gbit/s. Uus lahendus baseerub mitmetel tehnoloogiatel, mida hakkavad kasutama ka 5G-võrgud. Tegemist on turuvalmis lahendusega, mida Levikom on testinud reaalsetes oludes pool aastat. VirtuaalFiiber-Giga sobib ülikiire püsiühenduse tagamiseks eelkõige äärelinnades ja maa-asulates.

„Levikom on keskendunud ülikiire interneti püsiühenduse pakkumisele haja-asustusega piirkondades, mistõttu otsime ja testime pidevalt ka uusi tehnilisi lahendusi,“ märkis Levikom Eesti OÜ juhatuse liige Peep Põldsamm. „Kuigi täna veel puudub keskmisel kodu- või ärikliendil otsene vajadus gigabitiste andmeside kiiruste järele, peame olema valmis tulevikuks.“ Põldsammi sõnul võtab uue põlvkonna lahenduste ja nendel baseeruva üleriigilise sidetaristu rajamine aega 3-5 aastat, mistõttu on vaja järgmise kümnendi vajadusi rahuldavate lahenduste investeerimisotsused teha täna.

Levikomi VirtuaalFiiber-Giga (VF-G) puhul ei ole tegemist uue tehnoloogia lühiajalise katsetusega laboritingimustes, vaid ettevõtte on antud lahendust turuvalmis võrgu- ja kliendiseadmetega testinud reaalsetes oludes Jüri alevikus juba eelmise aasta sügisest alates.

„Gigabitise andmeside kiiruse testimiseks kliendi juures on vajalik, et ka vastava tugijaama ühendus oleks vähemalt 1 Gbit/s, mistõttu on meie VirtuaalFiiber-Giga tugijaam Jüris ühendatud otse meie üleriigilise 10 Gbit/s baasvõrguga,“ selgitas Erik Reinaru, Levikomi võrguüksuse direktor. „Oleme ühenduse erinevaid näitajaid monitoorinud mitme kuu jooksul väga erinevate ilmastikutingimuste korral ning tulemused on ootusi ületanud – ühenduse kiirus on stabiilselt püsinud 1 Gbit/s juures“. Reinaru selgitas, et kuna antud lahendus vajab laia sagedusriba, siis kasutab Levikom selleks kõrget sagedusala 60 GHz, kus leviulatus on piiratud 1-1,5 km-ga. Seetõttu sobib antud lahendus hästi just äärelinnade eramurajoonides ning maa-asulates ja külades uue põlvkonna ülikiire püsiühenduse pakkumiseks. Antud uue põlvkonna lahendus vajab ka ülisuure läbilaskevõimega baasvõrgu ühendust, mis ühtib hästi ka Levikomi hübriidvõrgu arhitektuuriga, kus juhtmeta ühendust tagavate tugijaamadeni jõutakse üldjuhul fiibervõrguga. Juhul, kui riik eraldab raadiosageduste plaanis taolistele uue põlvkonna lahendustele vajaliku sagedusriba madalamatel sagedusaladel, on võimalik antud tehnoloogiat kasutades ühendada kliente ka tugijaamast 5-7 km kaugusel.

„Levikom asub nüüdsest uurima klientide huvi ja valmisolekut kuni 1 Gbit/s kiirusega teenuste järele ning otsustab selle alusel, millal ja kus on mõistlik VirtuaalFiiber-Giga lahendusel baseeruvad teenused turule tuua,“ sõnas Peep Põldsamm. „Kindlasti rajame uue tehnoloogiaga võrgud paljudes asumites juba sellel aastal, kuna selleks puuduvad meil igasugused tehnilised takistused.“

Levikom (www.levikom.ee) on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet ning IoT ärirakenduste platvormi NORA-X, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikom Eesti OÜ juhatuse liige
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

www.levikom.ee

Levikom toob turule serveriruumide seireteenuse

Levikom lansseerib IoT-tehnoloogial (Internet of Things) baseeruva täisteenuslahenduse NORA-X Server Room, mis võimaldab ettevõtetel teostada temperatuuri, suitsu ja niiskuse seiret serveriruumides ja saada teavitusi ülekuumenemiste, põlengute ja veelekete korral. Teenus aitab ennetada või märkimisväärses ulatuses vähendada seadmete riketest tekkida võivaid kahjusid.
„Seireteenus toimib Levikomi avalikus asjade interneti võrgus NORAnet ning selle rakendus baseerub Levikomi IoT ärirakenduste platvormil NORA-X,“ märkis Levikom Eesti OÜ juhatuse liige Peep Põldsamm. „Uus tehnoloogia võimaldab teenuse kiiret kasutuselevõttu ning selle algsed väljaminekud ja kasutuskulud on väga madalad. Levikomi IT-hooldusteenuse ärikliendid saavad teenuse tasuta.“
Levikomi IoT-põhine täisteenuslahendus NORA-X Server Room võimaldab ettevõtetel teostada temperatuuri, suitsu ja niiskuse seiret enda serveriruumides, tuvastada näitajate kõrvalekaldeid ja saada vastavaid teavitusi erinevate sõnumite kujul. Teenus aitab avastada serveriruumis olevate seadmete (serverid, toite- ja varutoiteseadmed, jahutus ja küte jmt) riketest tekkida võivaid ülekuumenemisi ja põlenguid, samuti veelekkeid ja -avariisid ning seeläbi ennetada või märkimisväärses ulatuses vähendada õnnetustest tekkida võivaid otseseid ja kaudseid kahjusid.
„Igasse teenusega liitunud kliendi serveriruumi paigaldame 1-2 IoT sensorit, mis mõõdavad vajalikke parameetreid ning edastavad signaalid üle NORAnet võrgu vastavasse pilverakendusse,“ selgitas Levikomi IoT ärisuuna juht Ove Tüksammel. „Kasutatavad sensorid ei vaja võrgu- ega toiteühendust, vaid toimivad akutoitel aastaid ning on raadioside vahendusel ühenduses otse NORAnet võrguga. Uue tehnoloogia tõttu on algsed väljaminekud ja teenuse kasutamise kulud kliendile väga madalad ning kasutuselevõtt kiire ja lihtne,“ lisas Tüksammel.
Rakenduse NORA-X Server Room abil saavad kliendid jälgida ja logida mõõdetavaid näitajaid (sh ka tuvastada varakult hälbeid), kuvada näitajaid erinevate graafikutena, jälgida sensorite tööd ning seadistada erinevaid alarme (millal, kuidas ja kellele rakendus edastab alarmsõnumi). Kliendil on võimalik ühele töölauale kuvada ka mitmete serveriruumide ja paljude sensorite andmed ning kasutusgraafikuid.
„Levikom pakub klientidele kolme erineva arveldusvõimalusega teenuspaketti,“ seletas Ove Tüksammel. „Ühelgi juhul ei ületa teenuse kogukulu (sensori, teenuse ja rakenduse maksumuste summa) 7 eurot kuus ühe sensori kohta.“ Levikom pakub enda IT-hooldusteenuse äriklientidele NORA-X Server Room teenust koos sensorite monitooringuga tasuta, see sisaldub IT-hoolduse põhiteenuses.
Teenus NORA-X Server Room saab olema lähiajal saadaval kõikides Eesti suuremates linnades ja maakonnakeskustes. Vajadusel paigaldab Levikom täiendava tugijaama kliendi asukohta.
Levikom (www.levikom.ee) on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet ning IoT ärirakenduste platvormi NORA-X, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

Täiendav info:
Peep Põldsamm, Levikom Eesti OÜ juhatuse liige
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee
Ove Tüksammel, Levikom Eesti OÜ IoT/IKT ärilahenduse osakonna juht
Tel: 50 28016, e-post ove.tuksammel@levikom.ee
www.levikom.ee
www.noranet.ee

Asjade internet aitab vähendada arvestite kauglugemise kulusid

Ove Tüksammel, Levikomi IoT ärisuuna juht

Asjade internet (ingl. k. IoT – Internet of Things), viimase aja tehnoloogiline trend, on asunud digitaliseerima füüsilist maailma. Internetti ühendatakse  tohutul hulgal seadmeid, ehitisi, sõidukeid või muid igapäevaseid objekte, et muuta meie elu lihtsamaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Asjade interneti tähenduses võivad asjad olla mistahes füüsilise maailma objektid, millele saab külge panna mõne sensori , mis suudavad ennast internetis identifitseerida ja edastada oma olekut.

Asjade interneti jaoks loodud uued LPWAN (ingl. Low Power Wide Area Network) võrgutehnoloogiad võivad kiirendada ka arvestite kauglugemise laialdasemat kasutuselevõttu. See on võimalik tänu tunduvalt madalamatele ühenduskuludele ja järjest odavamatele seadmetele.  Traditsioonilised kauglugemislahendused, mida pakuvad paljud arvestitootjad, nõuavad tunduvalt suuremaid investeeringuid infrastruktuuri osas või eeldavad andmete kogumist ringi liikudes (nn. walk-by), kuna ei oma sama head leviulatust nagu LPWAN võrgud. Tänu mitmekülgsetele rakendustele on võimalik lisaks näitude lugemisele avastada ka vargusi, katkestusi, lekkeid või avariisid. Lisaks kauglugemislahendusele saab LPWAN võrkudes samaaegselt  kasutada paljusid erinevaid targa linna-, targa hoone-, turva- , liikluse-, jäätmekäitluse-, tänavavalgustuse-, keskkonnajälgimise- ja teisi rakendusi.  LPWAN võrkude puhul ei ole tarvis teha ka investeeringuid võrguseadmetesse nagu tugijaamad ja kontsentraatroid, need investeeringud teeb avaliku IoT võrgu operaator.  Uus võrgutehnoloogia võimaldab suurel hulgal seadmetel edastada oma olekut pikkade vahemaade taha, tarbides seejuures ülivähe energiat. Sellised seadmed on võimelised töötama patarei toitel üle 10 aasta ja edastama andmeid regulaarselt kuni 15 kilomeetri kaugusel asuvale tugijaamale. Andmeedastus on turvaline ja  krüpteeritud erineva taseme võtmetega. Side võib olla mõlemasuunaline.

LPWAN seadmes on integreeritud arvesti, LPWAN raadiomoodul ning autonoomsuse tagav aku

Ülimadal energiakulu saavutatakse tänu edastatavate andmete väikesele mahule ja harvadele ühendustele võrguga. Kui kasutatakse litsentseerimata sagedusi (Eestis 868 MHz), on töötsükli piiranguks võrkudes 1-10%. Tüüpiliselt edastavad sellised seadmed andmeid kord tunnis või harvemini ja andmemahud ei ületa mõndakümmet baiti. Seda on küll vähe võrreldes lairiba internetiliiklusega, aga piisavalt, et lugeda temperatuurianduri olekut ja edastada vee- või elektriarvestite näite.

Oma ehituselt on LPWAN võrk küllalt sarnane mobiilivõrguga – tugijaamade võrgustik võtab vastu teateid läheduses asuvatelt sensoritelt, tugijaamade tööd juhivad keskne võrguserver ja tuumiksüsteem ning viimastega on omakorda ühendatud tarkvaraline teenusrakendus. Sensoritest tulevaid andmeid edastatakse läbi IoT platvormi erinevatesse lõpprakendustesse või teenuspilvedesse. Klient saab ise valida sobiva lõpprakenduse, kus ta andmeid soovib kasutada.

LPWAN võrgu arhitektuur

Ka Eestis on uued võrgutehnoloogiad täna kättesaadavad. Esimene avaliku LPWAN võrgu operaator on Levikom oma NORAnet võrguga, mis kasutab maailmas laialt levinud LoRaWAN standardit. Kui täna toimib NORAnet Tallinnas ja suuremates maakonnakeskustes, siis lähema paari aastaga kaetakse võrguga terve Eesti  ja loodetakse ühendusi pakkuda miljonitele lõppseadmetele. Selleks, et oma seadmeid NORAnet võrku ühendada, tuleb sõlmida operaatoriga leping ja valida sobivate parameetritega ühenduspakett. Ühenduse eest tuleb tasuda kuutasu, mis sõltuvalt töötsüklist jääb NORAneti võrgu puhul vahemikku 0.2-1 eurot seadme kohta. Seadmetest kogutavaid andmeid on võimalik suunata erinevatele rakendustele ja pilveteenustele. Levikomi NORAnet võrk on suunatud just ettevõtetele, kes soovivad selle võimalusi kasutada enda otsetarbeks või teenuste ja rakenduste pakkumiseks klientidele.

Sarnaseid üleriigilisi avalikke LPWAN võrke on Euroopas juba kümmekond. Prantsusmaal opereerivad võrke Orange ja Bouygues Telecom, Belgias Proximus, Šveitsis Swisscom, Hollandis KPN, Soomes Digita, Lätis Lattelecom jne. LoRaWAN standardit arendab suur, ligi 600-liikmeline rahvusvaheline institutsioon LoRa-Alliance™, kuhu kuuluvad suured tehnoloogiahiiud, telekomioperaatorid ja paljud maailma juhtivad kiibi- ning elektroonikatootjad.

Kuna standardid ja tehnoloogia on uued, eksisteerinud  ainult paar-kolm aastat, siis on kitsaskohaks veel suhteliselt väike seadmete valik, aga siin on oodata kiiret muutust. Iga päev lisandub turule kümneid seadmeid. Paljud suured rahvusvahelised arvestitootjad nagu Honeywell, Itron, Zenner jt. on liitunud LoRa-Alliance™’ga  ja teavitanud, et nende tooted toetavad LPWAN ühendusi. Täna katsetab Levikom  mitme kohaliku partneriga erinevaid seadmeid vee-, elektri-, soojuse- ning gaasiarvestite kauglugemiseks ja hooneautomaatika jälgimiseks. Järjest suureneb ka  LPWAN võrgutehnoloogiaga ühildatud pilveteenuste pakkujate arv ja erinevate rakenduste valik.

 

Levikom on ainus avaliku LPWAN teenusepakkuja Eestis. Meie rolliks on pakkuda võrguteenuseid lõppkasutajatele ning rakenduste ja platvormide arendajatele. Andmeid sensoritelt ja seadmetelt kogume ning haldame reaalajas turvalises NORAnet võrgus. Ehita oma IoT lahendused NORAnet võrgus – võta meiega ühendust noranet@levikom.ee | +372 6 756 502

Levikom valis 2017 Aasta Koostööpartneriks Telia

Levikom otsustas anda Aasta Koostööpartner 2017 tiitli Teliale, konkreetselt Telia grupi ettevõtetele Telia Eesti AS ja Telia Carrier Estonia OÜ. Levikomi sõnul oli möödunud aasta parima koostööpartneri valimine lihtne, kuna Telia on oluliselt kaasa aidanud Levikomi eesmärgi saavutamisele ülikiire interneti püsiühenduse viimisel madalatihedatesse linna- ja maapiirkondadesse üle Eesti. Telial oli oluline roll ka Levikomi üleriigilise ülekandevõrgu ja uue võrgukeskuse rajamisel, ta tagab Levikomile rahvusvahelise põhiühenduse ning on üheks suurimaks mastide infrastruktuuri pakkujaks interneti tugijaamade paigaldamiseks.

Levikomi juhatuse esimehe Toomas Peeki sõnul on Telia panust Levikomi koostööpartnerina kvaliteetse ülikiire interneti püsiühenduse viimisel madaltihedatesse maa- ja linnapiirkondadesse raske ülehinnata. „Telia on ainus suurtest sideoperaatoritest, kes mõtles meiega kaasa ja suutis oma siseseid äriprotsesse kohandada selliselt, et Levikomi tugijaamade jaoks sobivate mastikohtade rajamine toimuks suure kliendinõudluse olukorras võimalikult kiiresti,“ täpsustas Levikomi juhatuse liige ja võrguüksuse direktor Erik Reinaru. „Paralleelse infrastruktuuri rajamine olemasoleva kõrvale on tihti väga aeganõudev ja majanduslikult ebamõistlik, mistõttu on operaatorite vaheline koostöö võrkude ja siderajatiste ühisel kasutamisel nii Eestis, kui ka maailmas väga laialt levinud.“ Lisaks pikaaegsele koostööle mastivõrkude kasutamisel, oli Telia Eesti AS-il eelmisel aastal oluline roll ka Levikomi uue võrgukeskuse ning üleriigilise ülekandevõrgu rajamisel. Telia Eesti AS varustab Levikomi ka paljude televisiooni sisendsignaalidega, mis võimaldas Levikomil paljude TV-kanalite osas üle minna HD-resolutsioonile. Regiooni juhtiv rahvusvaheliste võrguteenuste ja -lahenduste ettevõte Telia Carrier Estonia OÜ on nüüdsest oluliseks koostööpartneriks ka Levikomile, tagades uuel tasemel kvaliteetse ja varundatud 10 Gbit/s rahvusvahelise interneti põhiühenduse.

Toomas Peek rõhutas, et taoline operaatorite vaheline koostöö on oluline just praeguses olukorras, kus Eesti ühiskond otsib tehniliselt kaasaegset, majanduslikult mõistlikku ja võimalikult kiiret lahendust ülikiire internetiühenduse ja selle vahendusel pakutavate teenuste kättesaadavuse tagamiseks üleriigiliselt asukohast sõltumatult. „Me oleme Teliaga jaeturul tõsised konkurendid, aga ühiskonna ees seisvate oluliste probleemide lahendamisel suudame teha koostööd avalike eesmärkide nimel ilma riigi poolt toetust eeldamata,“ mainis Peek. Toomas Peek ütles ka, et ülikiire interneti üleriikliku kättesaadavuse võimalikult kiireks ja soodsaks tagamiseks on oluline ka olemasolevate sidevõrkude ja -rajatiste maksimaalne ärakasutamine ning erinevate sidelahenduste kombineerimine konkreetses asumis, mis tihti eeldab just erinevate operaatorite koostööd võrkude alal ning võimaldab saavutada olukorra, kus Eestis puuduvad turutõrke piirkonnad.

Levikom ja Telia kavatsevad jätkata koostööd nii senistes, kui ka uutes valdkondades.

 

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Levikom Eesti OÜ

Peep Põldsamm, juhatuse aseesimees
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

www.levikom.ee

Telia Eesti AS

Raigo Neudorf, meediasuhete juht
Tel: 51 69747, e-post raigo.neudorf@telia.ee

www.telia.ee

Eestis uus noortekanal Smartzone

Käesolevast nädalast saab Eestis vaadata uut, 10-16 aastastele noortele suunatud telekanalit Smartzone. Esimese Eesti TV-teenuste pakkujana hakkas seda oma klientidele pakkuma Levikom. Ettevõtte teenustejuhi Kuno Peek’i sõnul puudus seni Eestis selles vanuses noortel oma telekanal. “Noortele vaatajatele pakutav sisu on samaaegselt meelelahutuslik ja õpetlik. Programmis pannakse palju rõhku erinevate tehniliste oskuste näitamisele ja õpetamisele,” selgitas Peek.

Uues HD-kvaliteedis telekanalis hakkab jooksma näiteks populaarset saadet „Rakett 69“ meenutav sari, mis erinevate lihtsamate katsetega on mõeldud noorematele vaatajatele. Samuti pööratakse programmis suurt tähelepanu looduse ja kunstiga seotud teemadele, arvestades saadete ülesehitusel just noortepärasusega.

Balti riikide juhtiva rahvusvaheliste  telekanalite levitaja Wide Media müügidirektori Pert Lomp’i sõnul on neil suur rõõm, et koostöö Levikomiga jätkub. “Lisaks Kidzone’ile ja Filmzone’ile saame nüüdsest Levikomi klientideni tuua ka tuliuue noortekanali Smartzone,” lisas Lomp.

Kokku on Levikomi TV-teenustes nüüd 10 lastele ja noortele mõeldud telekanalit ja kõik nad on nähtavad põhipakettides. Levikom soovib oma klientidele pakkuda mitmekülgset alternatiivi kontrollimatule internetis levivale videosisule, mida paljud noored täna eelistavad traditsioonilisele televisioonile. „Lisaks pakume mitmeid huvitavaid ajaloo ja looduse teemalise sisuga telekanaleid,“ avaldas Peek heameelt kanalivaliku üle.

„Levikom tõstab oma TV-teenuses rohkem esile eestikeelseid ja Eesti televaatajale suunatud teletoodangut – selle tarbeks lisasime äsja lisanud kanalivalikusse HD-versioonid menukatest Eesti telekanalitest Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 ning uute kanalitena Alo-TV ja Entusiast TV,“ kommenteeris Peek teenuse viimaseid tootearendusi.

Levikomi TV-teenus on saadaval koos unikaalse kaablivaba VirtuaalFiiber interneti püsiühendusega. Levikomi pakutavad internet ja TV on üksteisest sõltumatud ja see lubab kodudes üheaegselt vaadata HD-kvaliteedis televiisorit ja nautida ka ülikiiret interneti püsiühendust. Tänasel päeval on Levikomi teleteenustes vähemalt 20 telekanalit nähtavad HD-kvaliteedis ning ligi 40-l telekanalil on ka järelevaatamise võimalus.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, teenuste juht,

5543210 ja kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Videovalvest – miks on kasulik tellida kaughooldust

Videovalve on asjalik mitmepalgeline abiline, mis esmajoones seostub enamikele inimestele varakaitselise turvateenusega – võimaldab reageerida reaalajalistele soovimatutele intsidentidele või tuvastada juba toimunud intsidendi asjaolusid. Paljud ettevõtjad on rakendanud videovalve seadmeid edukalt äriprotsesside (sh seadmete ja personali kokkutöötamine jms) analüüsimiseks, eesmärgiga luua täiendavat efektiivsust ehk vähendada kulusid ja suurendada tootlikkust.

Sõltumata kasutusjuhust vajavad ka videovalve seadmed ja tarkvara süsteemset hooldamist, et tagada lahenduse töökorras olek ning võimalikult pikk eluiga. Levikom pakub videovalve klientidele mugavat kaughoolduse teenust, mille raames teostavad Levikomi spetsialistid (kuutasu sees sisalduvad toimingud):

 • „Elus“ signaali kontroll (vähemalt kord nädalas kontrollitakse süsteemide tööd)
 • Kaamerate olemasolu võrgus (kas on salvestile järgi ühendatud ja töökorras/alles)
 • Süteemi rikete (logi) analüütika
 • Salvestisi hoiustava kõvaketta rikete (logi) analüütika
 • Tarkvara uuenduste installeerimine
 • Kasutajate haldus

Süsteemne hooldamine tagab kasutajale täiendavalt:

 • Võimaluse keskenduda põhitegevusele ja mitte muretseda seadmete-funktsiooni seisukorra üle (kas ta ikka töötab/salvestab jms).
 • Kulude optimeerimist, sest väljasõiduga hooldustehnikute kasutamine on tunduvalt kallim ja ei taga süsteemsust.
 • Võimalikult varajases staadiumis rikete avastamise.
 • Ülevaate süsteemile ja arhiivile juurdepääsust (ehk kontrollida kes mida näeb).
 • Suuremat kasu seadmeostuga kaasnenud investeeringule.

 

Lisainfo:

 

Mikk Sepp

Videovalve ja turvalahenduse tootejuht

Levikom hakkab esimesena Eestis näitama uut noortekanalit Smartzone

Levikom hakkab esimese Eesti TV-teenuste pakkujana näitama 10-16 aastastele noortele suunatud telekanalit Smartzone. Levikomi teenustejuhi Kuno Peek’i sõnul puudus seni Eestis selles vanuses noortel oma telekanal. “Noortele vaatajatele pakutav sisu on samaaegselt meelelahutuslik ja õpetlik. Programmis pannakse palju rõhku erinevate tehniliste oskuste näitamisele ja õpetamisele,” selgitas Peek.

Uues HD-kvaliteedis telekanalis hakkab jooksma näiteks populaarset saadet „Rakett 69“ meenutav sari, mis erinevate lihtsamate katsetega on mõeldud noorematele vaatajatele. Samuti pööratakse programmis suurt tähelepanu looduse ja kunstiga seotud teemadele, arvestades saadete ülesehitusel just noortepärasusega. „Telekanali ametlik progamm käivitub 15. jaanuaril. Kuni selle ajani pakume vaatajatele võimalust uute saatesarjadega tutvuda,“ täiendas Peek uue telekanali käivitumisega seonduvat.

Kokku on Levikomi TV-teenustes nüüd 10 lastele ja noortele mõeldud telekanalit ja kõik nad on nähtavad põhipakettides. Levikom soovib oma klientidele pakkuda mitmekülgset alternatiivi kontrollimatule internetis levivale videosisule, mida paljud noored täna eelistavad traditsioonilisele televisioonile. „Lisaks pakume mitmeid huvitavaid ajaloo ja looduse teemalise sisuga telekanaleid,“ avaldas Peek heameelt kanalivaliku üle.

„Levikom tõstab oma TV-teenuses rohkem esile eestikeelseid ja Eesti televaatajale suunatud teletoodangut – selle tarbeks oleme äsja lisanud kanalivalikusse HD-versioonid menukatest Eesti telekanalitest Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 ning uute kanalitena Alo-TV ja Entusiast TV,“ kommenteeris Peek teenuse viimaseid tootearendusi.

Levikomi TV-teenus on saadaval koos unikaalse kaablivaba VirtuaalFiiber interneti püsiühendusega. Levikomi pakutavad internet ja TV on üksteisest sõltumatud ja see lubab kodudes üheaegselt vaadata HD-kvaliteedis televiisorit ja nautida ka ülikiiret interneti püsiühendust. Tänasel päeval on Levikomi teleteenustes vähemalt 20 telekanalit nähtavad HD-kvaliteedis ning ligi 40-l telekanalil on ka järelevaatamise võimalus.

 

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, teenuste juht,

5543210 ja kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Soovitused rakenduste maailmast – Logojoy ja Kahoot!

Uus aasta koos uute eesmärkide on peatselt algamas. Edu saadab pigem neid, kes on valmis pingutama ning kes on teinud vajalikul määral ettevalmistusi. Nutikaid rakendusi lisanub pidevalt juurde ning nende abil on võimalik tõhusamalt valmistada ette nii ettevõtet kui selles tegutsevat meeskonda. Järgnevalt tutvustan teile kahte rakendust, mis võiksid just ettevalmistustöödes positiivset lisaväärtust tuua.

Logojoy (www.logojoy.com) on logo kujunduse loomise rakendus, mis pakub väärt abi peamiselt väiksematele tegijatele, kellel kas pole piisavalt aega, raha või kompetentsi tellida personaliseeritud kujundusi. Samas stiliseeritud pöördumised jms teabekandjad on just need, mis kujundavad meeleolu ja hoiakuid klientide-partnerite seas. Väga palju otsuseid tehakse emotsioonide najal ja seda saab mõjutada üksjagu just läbi disaini. Logojoy’ga saab kiiresti ja soodsalt luua meelepärase logo näiteks alustavale ettevõttele, blogile, projektile, üritusele, heategevuslikule-vabatahtlikule aktsioonile jne.

Logojoy teenuse taga on metoodika, mis loob lahendusi kombineerides omavahel erinevaid värve, pilte, formaate, teksti stiile, sümboleid jne. Logo kujunduse loomine on tasuta, maksta tuleb ainult graafika failide eest kui kasutaja on jõudnud sobiva kujunduseni ning tahab seda endale allalaadida. Ühekordne tasu on 65,00 USD ja selle eest saab vajalikud andmed uue logo kasutamiseks. Meelepärase logo loomine on Logojoy abiga tehtav parimal juhul poole tunniga – miks mitte alustada uut (äri)aastat värske ja endaloodud välimusega!

 

Kahoot! (www.kahoot.com) on vahva rakendus, mis on ülituntud peamiselt noorte seas oma vahvate visuaalide ja helidega (taustamuusika läbi Youtube’i) varustatud viktoriinide poolest. Igal õpilasel on nutitelefon, mida see rakendus kasutab valikvastuse valimiseks – mida kiiremini vajutada, seda kõrgemad punktid vastaja saab. Paljud õpetajad kasutavad seda rakendust süsteemselt oma tundides läbikäidud materjalide kordamiseks. Lisaks saavad kasutajad teha läbi erinevaid viktoriine, mis on loojate poolt määratud avalikuks kasuamiseks. Rakenduse kasutamine on kõigile tasuta. Samas lisandus hiljuti tootevalikusse ettevõtetele mõeldud Kahoot! Plus, mis on tasuline aga pakub laiemaid valikuid (https://kahoot.com/plus/).

Levikom soovitab kasutada Kahoot!’i töötajate teadmiste tõstmiseks tööandja poolt etteantud teemade osas – tavapäraste teadmiste kontrollide ning sisekoolituste kokkuvõtete asemel on lõbus kasutada just Kahoot!’i. Koheselt on näha valed vastused ja tulemused – kontrollimisele ning tavapärasele bürokraatiale kuluva aja saab kasutada millegi väärtuslikuma jaoks.

Levikomi vahendusel on võimalik erinevate tehnoloogiate ja tarkvaradega lähemalt tutvuda ning saada nõustamist võimalike kasutusjuhtude osas. Klientide analüüsimine, lahenduste pakkumine, tarnimine-paigaldamine-koolitamine on üks meie põhitegevusi! Saame kokku ja räägime!

 

Teid tervitab ja teie kontaktivõttu ootab

 

Kuno Peek

Teenuste juht