Levikom tõi turule maailma esimese asjade interneti (IoT) põhise turbaväljade monitooringulahenduse

Turbatootjate suurimaks probleemiks on olnud turbaväljade ja -aunade sisemiste põlengute tuvastamine. Auna sees toimuvad bioloogilised protsessid tekitavad kuumust, mis võivad edasi areneda sisemiseks põlenguks, mida ei pruugi väliselt tuvastada enne kui turbamaterjali hävimise tõttu aun kokku variseb. Lisaks suurele majanduskahjule kaotab turbatootja ka palju aega, kuna materjali kogumine auna võib võtta aega üle aasta. Siiani on nii aunade sisemiste ülekuumenemiste, kui ka väliste tulekahjude tuvastamiseks, aga ka materjali kvaliteedi hindamiseks kasutatud ainult käsitsi mõõtmise vahendeid ja meetodeid.

Levikom tutvustas 11. oktoobril k.a. Tartus toimunud rohkem kui 300 osavõtjaga rahvusvahelisel Balti Turbatootjate Foorumil maailma esimest IoT-põhist turbaväljade monitooringu täislahendust NORA-X Peat Field Monitoring. Täislahendus koosneb positsioneeritavatest sensorvarrastest, pilvepõhisest kliendirakendusest ning IoT-võrgu ühendusteenusest. Teenuse abil saab turbatootja NORA-X töölaua vahendusel pidevalt jälgida aunade sisemist temperatuuri, ümbritseva keskkonna CO, niiskuse ja temperatuuri taset, saada alarme näitajate nõuetele mittevastavuse kohta mobiilirakenduse, maili või SMSi teel ning näha kaardil sensorite, sh alarmiga sensori asukohta. Lahendust saab kasutada ka turbamaterjali kvaliteedi hindamiseks. Patareitoitel sensorite tööiga on vähemalt 5 aastat.

„Levikomi uudne lahendus võimaldab turbatootjatel ennetada suuri majanduskahjusid ning hoida kokku märkimisväärselt ka kulusid,“ sõnas Ove Tüksammel, Levikomi IoT ärisuuna juht. „Rohkem kui aasta kestnud arendusprojekt lõppes edukalt antud valdkonna spetsiifikat arvestava lahendusega just seetõttu, et tootearendus viidi läbi koostöös kohalike turbatootjatega ning meie IoT-rakenduste avatud platvorm NORA-X võimaldab Levikomil arendada välja segmendi vajadustele täpselt vastava lahenduse,“ lisas Ove Tüksammel.

Eestis toimib uus teenus Levikomi NORAnet-võrgu baasil, teistes riikides on turbatootjail võimalus kas sõlmida võrguühenduse leping kohaliku asjade interneti operaatoriga või kasutada Levikomi NORAneti globaalset privaatvõrgu lahendust. Seega on Levikomi turbaväljade monitooringulahendus kättesaadav klientidele üle maailma. Balti Turbatootjate Foorumil tundis uue toote vastu huvi turbatootjaid ligi 10 riigist.

Levikomi tagas Station Narva festivali korraldajatele ja külastajatele kvaliteetse interneti

Möödunud nädalavahetusel oli fookuses Narva, sest seal toimus mitmepäevane kultuurifestival Station Narva (www.stationnarva.ee). Muusikaprogrammi põhiline osa toimus ajaloolises ja müstilises Kreenholmi linnakus – asub eraldatud jõesaarel, kuhu pääseb ligi vaid sildade kaudu.

Festivali korraldaja vajas üritusele kiiret ja stabiilset kvaliteetset internetiühendust, et võimaldada kontserdite otseülekannet raadioeetrisse koos kõikide muude toetavate seadmete võrguühendusega. Samuti sooviti pakkuda publikule WiFit, et sotsiaalmeedia kaudu jõuaks ürituse melu rohkemate inimesteni.

Kohapeal kaabliühendused puudusid ning nende rajamine mõnepäevaseks ürituseks ei oleks olnud majanduslikult mõistlik. Samuti ei sobinud mobiilne internet andmeside mahupiirangute ja teistest kasutajatest tuleneva võrgukoormuse kasvu tõttu. Seevastu, korraldajatele sobis suurepäraselt Levikomi poolt pakutud VirtuaalFiibri lahendus, kus püsiühendus tuuakse kohale juhtmevabalt üle õhu – toimib otsenähtavuse olemasolul signaali edastava asukoha (tugijaama) ja kasutuskoha vahel. Levikom on sellise tehnoloogia abil taganud kiired ja ülikiired interneti püsiühendused tuhandele hoonetele üle Eesti.

Kohapealne kontserdipaiga võrk tulemüürist WiFi seadmeteni oli seekord ehitatud Ubiquiti tehnoloogia baasil, mida Levikom on aastaid kasutanud nii ärilahendustes kui ka tugijaamades ja kodudes.

Vinget kasutusmugavust pakkus Ubiquiti WiFi seade, mis lisaks võimsale WiFi levialale on tsentraalselt ja lihtsalt läbi veebiliidese hallatav. Lisaks kasutasime seadmega kaasaskäivat sisselogimise rakendust, mis võimaldas vajadusel kasutajaid individuaalselt piirata või nende ühendust blokeerida. Kahe päevaga liikus läbi avaliku WiFi ligi 70 GB andmeid.

Levikomi tootevalikus on veel lahendusi, mis võiksid ürituste korraldajaid aidata. Näiteks, inimeste loendamine radaritega – külastajatele hästi sobiv lahendus, sest ei toimu näotuvastust mis ei ole kõikidele meelepärane. Võimalik on ka paigaldada IoT sensoreid, mis kontrollivad temperatuure, veelekkeid jms näitajaid. Kui toimuvad muudatused, siis edastatakse häireteated SMS-i ja e-kirja teel – nii jõuab info soovimatutest arengutest võimalikult vara õigete inimesteni. Veel soovitame kaaluda nutilukkude kaasamist, sest nendega saab mugavalt tagada ajutisi sissepääse toolilt tõusmata.

Levikomi tootevalikuga on võimalik tagada mistahes suurusega üritusele mugavust ja funktsionaalsust pakkuv tehniline lahendus. Võta meiega ühendust ja teeme koos põnevad terviklahendused!

 

Lisainfo:

Kuno Peek
Levikomi ärimüügi ja kliendikogemuse juht
Tel 5543210

Pressiteade: Levikom kasutas UEFA Superkarika finaalmängu IT-tugiteenuses esmakordselt IoT-tehnoloogial baseeruvat NORA-X monitooringulahendust

Levikom tagas 15. augustil Lilleküla staadionil toimunud UEFA Superkarika finaalmängul IT-taristu toimimise ja IT-tugiteenuse kogu mängu ettevalmistanud ja läbiviinud meeskonnale. Seoses kõrgete käideldavuse nõuetega kasutas Levikom IT-teenuste osutamisel esmakordselt IoT-tehnoloogial baseeruvat IT-taristu monitooringulahendust, millega jälgiti serverite ja serveriruumide erinevaid toimerežiime. Levikomi NORAnet värkvõrgul ja asjade interneti rakenduste platvormil NORAX baseerunud lahendus võimaldas IT-tugitiimil edukalt ennetavalt reageerida IT-võrkude suurest koormusest tekkinud kõrvalekalletele. Levikom kavatseb antud IoT-lahendust kasutada ka elektrisüsteemide, kilbiruumide jmt. monitoorimiseks.

Levikom oli 15. augustil Lilleküla staadionil toimunud UEFA Superkarika finaalmängu IT-taristu- ja tugiteenuste osutajaks, tagades selle läbiviimiseks, rahvusvaheliseks teleülekandeks ning sisekommunikatsiooniks loodud IT-süsteemide ja -võrkude toimimise. Tegemist oli keeruka ja suuremahulise projektiga, mille ettevalmistused algasid ligi pool aastat enne üritust ning tipnesid kaks nädalat enne finaalmängu, mil kohale saabus mängu korraldav UEFA meeskond.

Seoses finaalmängu ajal IT-süsteemide ja -võrkude toimivusele seatud kõrgete käideldavuse nõuetega, kasutas Levikom esmakordselt IT-taristuteenuses IoT-tehnoloogial toimivat monitooringulahendust. Levikomi üleriigilisel NORAnet värkvõrgul ja asjade interneti rakenduste platvormil NORAX baseerunud lahendus võimaldas Levikomi IT-tugitiimil edukalt ennetavalt reageerida IT-võrkude suurest koormusest tekkinud kõrvalekalletele. „Kõikidesse serverikappidesse ja –ruumidesse olid paigaldatud IoT-sensorid, millega IT süsteemijuhid said NORAX rakenduse abil jälgida temperatuuri-, CO/CO2– ja niiskuse näitajaid ning reageerida vajadusel vastavatele alarmidele,“ seletas Levikomi IoT ärisuuna juht Ove Tüksammel. „Igasse serverikappi oli vajalik paigaldada IoT sensor koos vähemalt 3 anduriga ning ruumi lisaks teisi parameetreid mõõtvad sensorseadmed.“ Tüksammeli sõnul seisneb uuel tehnoloogial baseeruva lahenduse efekt just selles, et võimaldab ennetada võimalikke suuri kahjusid märkimisväärselt soodsa maksumusega.

„Vaatamata väga suurele koormusele mängu ajal, meil NORAX Server Room Monitooring rakenduse kasutamise tõttu IT-süsteemide ja -võrkude toimivusega probleeme ei esinenud,“ kinnitas Tarmo Kirsipuu, Levikomi IT teenuste osakonna süsteemijuht. Levikomi IT tiimi juhtinud Kirsipuu sõnul sai ettevõte siiski mitmete uute kogemuste võrra rikkamaks, kuna finaalipäeval selgus ka muude süsteemide, nagu elektri- ja kilbisüsteemide monitooringu vajadus, milleks Levikom polnud valmistunud. Ove Tüksammel kinnitas, et saadud kogemus on juba võimaldanud Levikomil oma NORAX platvormil käivitada uute rakenduste arenduse, millega saab monitoorida erinevaid ka elektrisüsteeme, kilbiruume jmt. ning samuti teostada serveriruumides ja mujal seadmete elektrikulu järelmõõtmist väga kuluefektiivselt.

Ove Tüksammeli sõnul on ettevõtte arendusplaanides ka serveriruumide monitooringu rakenduse integratsioon IT süsteemiadministraatorite poolt enimkasutavate monitooringusüsteemidega nagu Nagios ja Zabbix. NORAX Server Room Monitooring teenus sisaldub Levikomi poolt korporatiivklientidele osutatavas IT-taristuteenuses.

 

Levikom (www.levikom.ee) on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet ning IoT ärirakenduste platvormi NORAX, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikom Eesti OÜ juhatuse liige
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

www.levikom.ee

www.noranet.ee

Purjetamise Match Race Euroopa meistrivõistlused Kakumäel


Pildi autor: Indrek Ilves

Levikom kutsub kõiki meresõpru nädalalõppu veetma Kakumäe sadamasse, sest seal peetakse ülipõnevaid purjetamise Match race Euroopa meistrivõistlusi. Sündmust on võimalik jälgida ka läbi interneti ja Kanal 12 vahendusel.

Levikomi poolt on loodud kogu Kakumäe sadama IT-võrk, mille baasilt ülekanded eetrisse jõuavad. Lisaks saab ülekandeid jälgida Levikomi teleteenuse vahendusel, kus Kanal 12 on nähtav ka HD-kvaliteedis ja järelvaatamises.

Võistlemine algab Kopli lahes juba 9. augusti hommikul kell 10 – stardis on 16 neljaliikmelist tippmeeskonda, sh 2 paatkonda Eestist (kapteniteks Mati Sepp ja Harles Liiv).

Match race on põnev võistlus, kus igas sõidus võistlevad 2 paati teineteise vastu. Paadid on kõikidele võrdsed – Kakumäe sadamale kuuluvad kerged ja sportlikud Blusail 24 kiiljahid.

Turniiri süsteem on nn Round-Robin, kus kõik sõidavad kõikidega läbi ning tekkinud paremusjärjestuse alusel selguvad veerandfinaalide paarid. Seal võisteldakse kahe võiduni, poolfinaalides ja finaalis kolme võiduni.

Tegemist on ainukese rahvusvahelise purjetamise võistlusega, mis 2018. aastal Eestis toimub. Võistluse ametlik kodulehekülg on https://matchrace2018.com/. Pilte ja infot võistlejate kohta saab lugeda ürituse FB lehelt.

Ajakava lühidalt:

  • K.08.08 11:00-17:00 treeningsõidud ja 18:00 võistluse avamine
  • N.09.08, R.10.08 ja L.11.08 alates 10:00 võistlussõidud
  • P.12.08 alates 10:00 võistlussõidud ja 17:00 autasustamine

Teleülekandeid võistlusest näeb Kanal 12 eetris: N-R-L on 20:30-20:50 eetris võistluspäevade kokkuvõtted ja P on 10:00-12:00 poolfinaalsõidud ning 13:30-16:00 finaalsõidud.

Tuletame kõigile veespordi huvilistele ka meelde, et Levikomi TV-teenuse kanalivalikusse kuulub Nautical Channel – kanal, mis pakub 24/7 veespordiga seotud saateid näiteks purjetamisest, kajakisõidust, surfamisest ja paljust muust. Tutvu lähemalt Levi TV pakettidega

Uued kanalid Levi TV-s

Levikom lisas enda Levi TV kanalite valikusse suisa 5 uut telekanalit. Kanalite hulgas leidub nii lastele kui ka filmisõpradele huvipakkuvaid kanaleid. Uued kanalid sisalduvad Levikomi Ekstra TV paketis ning on saadaval ka eraldi teemapakettidena.

Lähemalt uutest kanalitest:

Lastekanal Pingviin LOLO – eesti- ja vene keelega laste meelelahutuskanal, mis on mõeldud lastele vanuses 4-8 aastat. Eetris aastast 2009 ning kanali programm sisaldab multikaid vene- ja välismaistelt sisutootjatelt.

Lastekanal Multimania – venekeelne kanal lastele vanuses 8-12 aastat. Kanali programm sisaldab samuti multikaid vene- ja välismaistelt sisutootjatelt.

Lastekanal Mamontjonok  – Full HD kvaliteedis pildiga kanal on mõeldud noorematele lastele vanuses 1-3 aastat ning pakub peamiselt lastelaule erinevates keeltes.

Filmikanal Kino 24 – pakub filme erinevale maitsele. Filmid on nii originaal keeles kui ka venekeelsete subtiitritega.

Kogupere kanal Pro100TV – alates 2009 aastast eetris olev venekeelne kanal kogu perele.

 

Levikomi televisiooni pakutavate kanalite valikuga saad tutvuda SIIN.

Pressiteade: Levikom toob turule uudsed suvilatele ja maakodudele mõeldud paketid

Kodumaine telekomi ettevõte Levikom toob turule Eestis ainulaadsed suvilatele ja maakodudele mõeldud paketid, kus teenuste eest tuleb tasuda vaid siis, kui neid kasutada ning milles sisaldub lisaks kiirele interneti püsiühendusele ja televisioonile ka aastaringne Nutivalve teenus.

Levikomi Suvilapaketid on mõeldud suvilatele ja maakodudele, kus ei elata aastaringselt. Tänu VirtuaalFiiber tehnoloogiale suudab Levikom ainsana pakkuda kiiret internetti koos kvaliteetse telepildiga ja videovalvet ka piirkondades, kus mobiilse interneti levi on kehv ja valguskaabliga liitumine kallis. Levikomi Suvila Nutipakettides sisaldub lisaks kiirele internetile ja kvaliteetsele televisioonile ka Nutivalve, mis võimaldab reaalajas hoida aastaringselt oma teisel kodul silm peal kasvõi mobiiltelefonist ning saada teavitusi, kui seal mingeid liikumisi toimub.

Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm: „Levikomi Suvilapakettide eripäraks on see, et ei pea maksma teenuse eest sel ajal, kui ei kasuta. Klient saab valida perioodi, millal suvilas viibib ning selleks ajaks lülitame sisse televisiooni ning kiire interneti. Muul ajal on need teenused piiratud ning nende eest tasuda ei tule. Selline paindlik lahendus toob olulise kulude kokkuhoiu.“

„Nutivalve valvab aga nii talvel kui suvel – siis, kui suvila on järelevalveta ja ka siis kui on seal vara, mida vargal võtta. Meie VirtuaalFiiber püsiühendus sobib suurepäraselt Nutivalve jaoks, kuna tagab ka piisava üleslaadimise kiiruse, et võimaldada reaalajas oma suvilas või maakodus toimiva jälgimist,“ täiendas Põldsamm.

Põldsamm lisas ka, et Suvilapaketid on järjekordne Levikomi poolne samm adresseerida sihtgruppe, kes on teiste operaatorite poolt unarusse jäetud. „Just sel põhjusel tõime juuli alguses turule ülisoodsa Seeniorpaketi ning nüüd oleme võtmas fookuseks suvilad ja maakodud, kus inimesed on seni pidanud leppima oluliselt kehvemate tingimustega kui näiteks oma linnakodus.“

Levikom pakub kokku nelja suvilatele mõeldud paketti: kolm Suvila Nutipaketti, kus sisaldub kiire internet ja televisioon üheks, kolmeks või kuueks kuuks ning aastaringselt Nutivalve koos peamiselt selle tarbeks piisava internetiühendusega. Lisaks on valikus ka üks suvila tavapakett, millega saab kiire interneti ja televisiooni kolmeks kuuks ilma Nutivalveta ning muul ajal on teenused peatatud. Täpsem info on leitav Levikomi kodulehelt levikom.ee/suvila

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiber baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet ning IoT ärirakenduste platvormi NORA-X, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

Täiendav info:

Peep Põldsamm
Juhatuse aseesimees, tegevdirektor
Tel: 545 10100
E-post: peep.poldsamm@levikom.ee
Levikom Eesti OÜ

SUVEKONTORI PAKKUMINE – kaugtöö võib nüüd alata!

Eesti suvi on küll lühike aga samas pakub võimalusi igale maitsele. Paljud eestimaallased on koondunud linnadesse aga jätnud endale võimaluse olla vähemalt suvel kuskil maakohas looduse rüpes. Linnade ärikliimas on tunda jahenemist jaanipäevast septembrini. Seevastu maakohtades ja väiksemates asulates tõmmatakse sellel perioodil vastupidiselt elu käima!

Sellised olud ning tehnoloogia ja rakenduste areng võimaldab muuta suve pikemaks ning sooritada rohkem töid nn kaugtööna. Häid sooritusi võivad siiski saavutada vaid need, kes on kaugtöö tegemise muutnud vähemalt sama mugavaks kui on töötamine oma tavapärases töökohas.

Levikom soovitab suvekontori loomiseks kasutada järgmisi vahendeid:

  • Office 365 jms pilvetarkvarad – Sinu sooritused on teistele alati kättesaadavad ning samas ka varundatud. Riskid on maandatud ning kolleediga ühine infoväli tagatud!
  • Sideteenus – 4G ühendusega WiFi-taskuruuter, sh hea abimees perega-sõpradega looduses uitamisel. Vingeid ja värskeid emotsioone saab eemalolijatega kohe jagada. Püsivama suvekontori puhul tasub kaaluda Levikomi kaablivaba VirtuaalFiiber püsiühendust, mis samuti ei vaja mahukaid ehitustöid aga pakub kaabliühendusega samaväärset kindlust.
  • Turvalisus – VPN teenused tagavad turvalise andmeside kontori ja kaugtöötajate vahel, kolmandad isikud ei pääse ettevõtte andmetele ligi. Nii nagu suhtume hoolikalt ettevõtte füüsilisse varasse, peaksime niisama hästi kohtlema ka tööandja e-vara.

Juurde soovitame küsida IT kaugtuge ning seadmekindlustust – kõik tõrked lahendatakse sinu eest. Soovi korral saame kaugtöötajatele rentida või müüa ka sülearvutid vms eemalt töötamiseks vajalikke seadmeid.

Mida varem esitate päringu, seda kiiremini saate kätte kaugtöö tegemiseks vajalikud vahendid ja õpetused. Kõik päringud on oodatud e-posti aadressile ariklient@levikom.ee