FORTE.DELFI.EE – Eestis loetakse internetti inimõiguseks – aga millise kiiruse juures?

Portaal Forte tegi ülevaate interneti leviku olukorrast Eestis. Artiklit näed siit.

GEENIUS.EE – Eestis proovib eraklientide interneti- ja telepilditurule suurelt tulla uus telekomifirma

Geenius. ee portaal uuris Unitcomi tegevusi ja plaane. Vaata artiklit siit.

 

 

Internetiühenduste kiirused ulatuvad üha enam pilvedesse

Kui veel mõned aastad tagasi tegid võrguteenuste maailmas ilma telefonivõrgul baseeruv DSL ning 3G-põhine mobiilinternet, siis tänasel päeval on need mõlemad küll alles, ent üha enam loovutamas oma kohta ülikiiretele lairiba internetiühendustele.

Internetiühenduste kiirused ulatuvad üha enam pilvedesse 1Internet on selle loomisest peale arenenud koos ühiskonnaga ja jätkab samas suunas. Võrgulahenduste pakkujad püüavad tarbijate soove une pealt ette aimata ning oma tooted turu ootustele vastavateks disainida.

Ettevõtte Unitcom Eesti OÜ juhatuse liikme Peep Põldsammi sõnul iseloomustab tänast päeva siiani erinevate võrgutehnoloogiate paljusus, samas on selgelt näha, et üleminek ühtsele lairiba võrgutehnoloogiale on lõppemas – erinevad teenusepõhised võrgud asenduvad IP-põhise tehnoloogiaga. Tema sõnub saabki lähitulevikus eristada võrgulahendusi pigem juurdepääsuvõrgu füüsilise kandja ja lõppseadme mobiilsuse alusel ning neid võib jaotada tinglikult nelja rühma: lairiba fiibervõrk, juhtmeta lairibavõrk, mobiilne lairibavõrk ning saabumas on võrgulahendused nn „seadmete interneti“ (ingl. „Internet of Things“, ehk IoT) tarbeks.

Fiibervõrk – praeguse aja kiireim andmeside edastus

Fiibervõrgu puhul toimub andmeside maa alla või maapealsetele postidele paigaldatud fiiberkaabli abil, kus signaalid edastatakse optilisel kujul. Fiibervõrgu eeliseks on suur läbilaskevõime, kuna ühes optilises kius on võimalik samaaegselt edastada mitut erinevat signaali ja üks kaabel sisaldab tavaliselt mitukümmend kiudu, ning väikese sumbuvuse tõttu saab signaali ilma vahevõimenditeta edastada väga pikkade vahemaade taha. Kuna signaal edastatakse suletud keskkonnas, on ka väliste mõjurite mõju (nt ilmastik) edastuskvaliteedile päris väike. Viimase aja levinumaks võrgutehnoloogiaks on siin signaali optilisel jagamisel põhinev GPON (Gigabit Passive Optical Network), mis võimaldab majanduslikult mõistlike kuludega tagada kliendini ulatuvas juurdepääsuvõrgus edastuskiirusi 1 Gbit/s (ehk 1000 Mbit/s) või enam. „Meil Eestis on seda tüüpi võrgulahendus märksa vähem levinud, kui see on näiteks Lätis või Leedus, kuid suuremad fikseeritud side operaatorid (Eesti Telekom ja STV) üritavad seda mahajäämust kiiresti kõrvaldada. Enamjaolt on taolist lahendust mõistlik kasutada kohtades, kus potentsiaalsete klientide kontsentratsioon on suur ehk linnades, kortermajade, büroohoonete või tootmisüksuste piirkondades – seal, kus kaabelduse kulud ühe kliendi kohta on minimaalsed“. Põldsamm juhib tähelepanu sellele, et tegelikkuses ei vaja enamus kodukasutajatest nii suuri andmeside kiirusi, sest enimlevinumate teenuste (internet, televisioon, pilveteenused) kvaliteetseks kasutamiseks piisab oluliselt väiksematest edastuskiirustest, liiatigi enamus koduarvuteid ja kohtvõrgu seadmeid (nt Wifi-ruuterid) ei toetagi selliseid kiirusi. „Samas on mõne suurema äri- või tootmisettevõtte puhul suur andmeside kiirus kriitiline, näiteks ülimahukate varundus- vmt. andmete laadimisel,“ märgib Põldsamm. Kindlasti on fiibervõrk aga väga tulevikukindel lahendus, kuna on töökindel ja läbilaskevõimet on väga odavalt võimalik kiiresti suurendada, kui selleks vajadus tekib. Suur osa GPON fiibervõrgust, mis Eestis praegu kasutusel, on rajatud Elioni (Eesti Telekom) poolt, kes on seda just viimastel aastatel on väga jõudsalt arendanud.

Põldsammi hinnangul on fiibervõrgul ka puudusi, mis ei ole küll tehnoloogilist laadi – nimelt võib kaabelvõrguga liitumine osutuda majanduslikult väga kulukaks, kui klient asub maapiirkonnas või näiteks eramajade asumis. Kulukaks teeb liitumise mitte võrgutehnoloogia maksumus, vaid kaabelvõrguga paratamatult seotud kaeve- ja taastetööd. Küllalt on juhtumeid, kus klient on algul väga rõõmus, et fiibervõrgu ots on lõpuks toodud tema eramu värava ette, kuid rõõm haihtub, kui pelgalt paarikümnemeetrise majaühenduse väljaehitamise eelarvet näeb (võib ulatuda mitme tuhande euroni). Kõrgtihedates piirkondades on üldjuhul rajatud sidekanalisatsioon, kuhu kaablid sisse tõmmatakse ning seetõttu kõrghoonestusega piirkondades on kaabelühenduse rajamise kulud väiksemad.

Juhtmeta lairibavõrk

JuhtInternetiühenduste kiirused ulatuvad üha enam pilvedesse 2meta lairibavõrk on võrgulahendus, kus andmeside ühendus kliendiga tagatakse raadioside abil (so üle õhu) – kliendi juurde paigaldatakse vastuvõtja koos antenniga ning signaal edastatakse kas juhtmeta lairibavõrgu tugijaamast (millega saab ühendada paljusid kasutajaid) või raadiolingi abil (eraldi ühendus saatja ja kliendi vastuvõtja vahel). Juhtmeta lairiba võrgutehnoloogia on just viimastel aastatel teinud läbi suuri arenguid – omaaegne populaarne WiMAX-tehnoloogia (kiirused kuni 12 Mbit/s) on asendunud erinevates sagedusvahemikes toimivate juhtmeta võrgulahendustega, millega on tänapäeval samuti võimalik tagada kiirusi 1 Gbit/s või enam. Suurim muutus siin vast polegi tehnoloogilist laadi (see tehnoloogia on olemas olnud juba aastaid), pigem on siin tähtsam vastavate seadmete maksumuse märkimisväärne alanemine võrreldes mõne-aasta taguse ajaga. Tugijaamast 10-15 km kaugusel asetsevale kliendile 50 – 100 Mbit/s kiirusega internetiühenduse loomine võtab tänapäeval aega paar tundi ning liitumine ei lähe kliendile maksma üle paarisaja euro. Seetõttu on juhtmeta lairiba tihti ainus mõistlik võrgulahendus, kui kodu või ettevõte asub kaabelvõrgust eemal. Juhtmeta lairiba ühendus on kahtlemata ilmatundlikum võrreldes kaabelvõrguga, kuid kaasaegsed raadiosidetehnoloogiad ja võrgulahendused suudavad tänapäeval tagada kvaliteetse ja tõrgeteta teenuse ka kõige keerulisemates oludes.

Unitcom, kes on juhtmeta lairibavõrkude opereerimise ning ülikiire interneti ja äriklientide kohtvõrkude lahendustega tegelenud juba alates 2004.a-st, on läbi katsetanud ja omab kogemust enamuse viimase 10-15 aasta jooksul kasutuses olnud võrgutehnoloogiatega alates WiMAX-ist ja Wifi-st,“ räägib Põldsamm. „Algselt Viimsi-, Merivälja ja Mähe piirkonnale interneti pakkumiseks loodud ettevõte kasutaski esmalt vaid WiMAX lahendust, kuid kui suured tootjad ei läinud selle arendusega enam kaasa, jäi selle tehnoloogia arendus maailmas soiku ja lõpuks ajale jalgu“. Seetõttu kasutab Unitcom täna paralleelselt 3-4 erinevat juhtmeta lairibavõrgu lahendust, sh ka WiMAX-it, sõltuvalt kliendi poolt kasutatavatest teenustest ning tema asukohast, sh kaugusest tugijaama suhtes. „Suurim ärikliendi poolt kasutusesolev ühenduskiirus Unitcomi juhtmeta lairibavõrgus on täna 800 Mbit/s (mõlemas suunas) ning tavalisele, ka maal asuvale kodukliendile rohkem kui 100 digitelevisiooni kanali (sh HD), telefoniteenuse, Microsoft Office365 pilveteenuste ja 4 videokaamarega valvelahenduse koos 100 Mbit/s internetiühendusega tagamine ei valmista mingit raskust,“ kinnitab Põldsamm. Unitcomi ülikiiret internetiühendust võimaldav juhtmeta võrk katab tänaseks rohkem kui 60% Eesti elanikkonnast ning seetõttu ei peaks ükski kiiret ühendust vajav era- või äriklient Eestis ootama, millal fiibervõrk ükskord temani jõuab.

Nii GPON fiibervõrk, kui ka kaasaegne juhtmeta lairibavõrk võimaldavad mõlemad sümmeetrilist võrguühendust, kus andmeside kiirused mõlemas suunas on võrdsed. Sümmeetriline ühendus on tänapäeval pilve-, sotsiaalmeedia- ja varundusteenuste kiire leviku tõttu on muutunud väga oluliseks, sest suuri andmemahtusid on vaja edastada ka üles võrku ning paljud teenused on olemuselt kahesuunalised (nt Skype videokõne). Juhtmeta lairibavõrk on täna äriklientide poolt laialdaselt kasutuses ka põhiühenduse varuühendusena – näiteks ärikriitilisi pilverakendusi kasutavad ettevõtted ei saa endale lubada, et põhiühenduse rikke (nt kaablirikke) puhul kaob internetiühendus ja seeläbi ühendus ka nende pilves oleva müügi-, teeninduse vmt ärirakendusega.

Põldsammi sõnul näitab Unitcomi poolt läbi viidud turuanalüüs, et Eestis on võrdlemisi palju selliseid piirkondi, kus juhtmeta lairiba võrgulahendus on optimaalne, fiiberühendus aga oleks kallis. „Neist 22% moodustasid kodukliendid ja 18% ärikliendid – laod ja tehasehooned jne,“ loetleb Põldsamm. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt on hiljuti välja öeldud, et Eestis puudub kiire internetiühendus kokku u. 160’000 kliendil.Internetiühenduste kiirused ulatuvad üha enam pilvedesse 3

Rahvakeeli „WiFi võrgu“ nime kandev lahendus on Põldsammi sõnutsi peamiselt mõeldud juhtmeta kohtvõrgu lahenduseks lõppkasutaja kohas, nt korteris, eramus või kontoris, kuigi seda tehnoloogiat kasutatakse ka operaatori juhtmeta lairibavõrgu lahendusena (koos suundantennidega). Kuna kasutame järjest enam just mobiilseid seadmeid – laptopid, tahvelarvutid, nutitelefonid jne, või ei soovi oma koduteleri, -printeri või kontori arvutivõrgu jaoks teha kaabeldust, siis on loogiline, et ka ühendus lairibavõrgu lõppunktiga kliendi asukohas on juhtmeta, milleks WiFi mõeldud ongi ning ilmselt jääb selleks veel pikaks ajaks.

Kolmas võrgulahendus – mobiilne lairibavõrk toimib samuti üle õhu raadioside abil, erinevus juhtmeta lairibaühenduse vahel on vaid asjaolu, et lisandub mobiilsus. Mobiilsus tagab selle, et me võime terve võrgu leviala suvalises punktis saada ühenduse lairibavõrguga ning saame liikuda tugijaamade vahel ühendust kaotamata. Mobiilse ühenduse tagamine on loomulikult tehnoloogiliselt oluliselt keerulisem võrreldes juhtmeta püsiühendusega, kus kliendiseade on paigal ning täpselt suunatud saatjantennile, seetõttu on tänased mobiilsed lairibaühendused paratamatult ebastabiilsemad ning reeglina asümmeetrilised – rõhk on pandud allalaadimise kiirusele. Tavapäraste internetiteenuste mobiilseks kasutamiseks sobib aga kaasaegne LTE-tehnoloogial põhinev 4G-lairibavõrk suurepäraselt. „Peab loomulikult silmas pidama, et teenused, mis vajavad stabiilselt kiiret ja sümmeetrilist lairibaühendust – näiteks IPTV, videovalve, kodu või ettevõtte pilvelahendused, siis mobiilsest internetist ei piisa,“ räägib Põldsamm.

Internetiühenduste kiirused ulatuvad üha enam pilvedesse 4Oma kasvu on alustamas uus võrguühenduse liik – võrgulahendused „seadmete interneti“ jaoks. Internet of Things (IoT) – siia alla saame lahterdada kõik need „targad“ lahendused, mis eeldavad süsteemset andmete edastamist võrku ehk tavaliselt pilves asuvale teenusserverile. „Väga selge näide sellest on näiteks kaugloetavad elektri-, vee- või gaasiarvestid, targa kodu või kontori juhtimissüsteemid, aga järjest enam leiavad kasutust ka igasugu muud seadmed – külmkapid, pesumasinad, valveseadmed jm seadmed, mille küljes on vastavad andurid, mis saadavad andmeid pilverakendustesse ja mis eeldavad võrgulahendust,“ valgustab Põldsamm. „IoT puhul ei ole vaja suuri ühenduskiirusi, andmemahud on tavaliselt väikesed, mistõttu võrgulahendused, mida sel puhul kasutatakse, on UNB (Ultra Narrow Band) tüüpi ehk ultra kitsas riba. „See on võrgulahenduste maailmas omakorda midagi uut. Paljusid taolisi rakendusi ja teenuseid on juba loodud, tulevikus hakatakse selliseid lahendusi looma üha enam, sest kogu maailm liigub selliste seadmete poole nii koduses majapidamises, kui mujal,“ jätkab ta. „Üks huvitavamaid lähituleviku suundi on loomulikult autondus – alates sellest, et autode telemeetriasüsteemid hakkavad auto sõlmede olukorrast autofirmasse ise andmeid saatma, mille tulemusena ei pea hooldusesse sõitma mitte teatud kilometraaži läbides, vaid siis kui vaja on, ning lõpetades isesõitvate autodega, mille andurid peavad suutma pidevalt mõõta ja hinnata ümbritsevat olukorda ning ka suhelda teiste liiklusvahendite ja liiklejatega.“ Seadmete interneti võrgulahenduste tarbeks kohandatakse aga pigem olemasolevaid lairibavõrkusid, peamiselt raadiosidevõrkusid, kui hakatakse selleks uusi võrkusid rajama, kuigi katsetusi ka selles suunas on tehtud.

Tehnoloogia areng võrgulahenduste valdkonnas on andmeside, eriti interneti ühendusteenuste kasutajatele muutnud valiku lihtsamaks, sest valida on vaja vaid enda vajadustele, so kasutatavale teenusele või rakendusele sobiv võrguühenduse liik. Tänapäeval oleme jõudnud olukorda, kus tehnoloogilised lahendused võimaldavad juba rohkem, kui meil tegelikkuses vaja on – andmeside kiirused ulatuvad tõepoolest juba pilvedeni. Arengut võib oodata ainult selles, et lairibavõrgud jõuaksid kõikide soovijateni, ükskõik, kus nad ka ei asuks.

Äripäeva portaali IT UUDISED 24.11.2015

Unitcom omandas Uptime Systemsi ja tõusis Eesti IT haldusteenuste turul teiseks

Eesti IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom omandas Uptime’i kontserni kuuluva IT taristuteenuste pakkuja Uptime Systems OÜ. Selle tehinguga kasvab IT-taristu ja sideteenuste täislahendusi pakkuv Unitcom äriklientide IKT teenuste turul suuruselt teiseks tegijaks Eestis. 

Unitcom Eesti OÜ juhatuse esimees Toomas Peek ütles, et tehing võimaldab ettevõttel tugevdada turupositsiooni ning see on kooskõlas Unitcomi pikaajalise strateegiaga. „Uptime Systemsi omandamisega kasvas märkimisväärselt Unitcomi kliendibaas, eriti just suurkorporatsioonide osas ning Eesti äriklientide IT haldusteenuste turul tõusime sellega teisele kohale. Uptime Systems OÜ professionaalid toovad endaga Unitcomi kaasa vajalikke kogemusi ja teadmisi ning ühinemisest tekkiv suurem organisatsioon võimaldab pakkuda olemasolevatele ja uutele klientidele veel kõrgema kvaliteediga vastutusvääristatud teenust,“ rõhutas Peek.

„Unitcomi tugevuseks on meie võimekus pakkuda klientidele ühtse tervikuna kõiki IT taristu-, interneti-, telefoni-, TV-, pilve- ja andmelaoteenuseid kogu Eestis. Juba alates 1992. aastast tegutsev Unitcom plaanib jätkata ka toimivate ja edukate IKT ettevõtete konsolideerimisega,“ täiendas Unitcomi tegevjuht Peep Põldsamm.

„Uptime’i kontsern keskendub tarkvara arendusteenuste ärile nii siin regioonis, kui ka laiemalt ning mul on hea meel, et leidsime Uptime Systemsile uue ambitsioonika omaniku, kellel on selge visioon ettevõtte edasiarendamiseks,“ lausus Uptime OÜ tegevjuht Eero Tohver.

Tehingu hind jääb poolte kokkuleppel konfidentsiaalseks. Tehingu läbiviimist nõustasid investeerimispank Keystone Advisers, advokaadibürood GLIMSTEDT ja Primus ning tehingut aitas finantseerida Swedbank Eesti.

Unitcom on kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni- ning IT-taristu ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides kodu- ja äriklientidele üle Eesti. Unitcomi juhtmeta lairiba- ning fiibervõrgud katavad hetkel rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast.

Unitcom on Microsofti, Google’i, HP, Cisco, Delli, VMware’i, F-Secure jt globaalsete tehnoloogiaettevõtete pikaajaline sertifitseeritud partner. Meedia- ja televisiooniteenuste osutamisel teeb ettevõte strateegilist koostööd Viasati, Baltikumi suurima telekanalite distribuutoriga Wide Media, mis teiste hulgas levitab kanaleid nagu Sony Entertainment Television, Sony Turbo, Kidzone TV, Setanta Sports, Filmzone, Filmzone+ jpt. ning teiste sisuteenuste tootjate ja esindajatega.

Unitcomi IT-taristuteenuste suurklientide hulka kuuluvad näiteks G4S, Alexela, Krimelte, Äripäev, Inges Kindlustus, Mootor Grupp jpt.

Unitcomis töötab üle 60 kogemustega spetsialisti. Unitcomi omanikud on Eesti ettevõtjad Toomas Peek ja Peep Põldsamm ning ettevõtte võtmetöötajad.

Lisainfo:

Peep Põldsamm
Tegevjuht, Unitcom Eesti OÜ
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@unitcom.ee
www.unitcom.ee

Eero Tohver
Tegevjuht, Uptime OÜ
Tel: 50 46969, e-post eero.tohver@uptime.ee
www.uptime.ee

ÄriPilve pakett hõlmab kõiki vajalikke lahendusi ettevõtte toimimiseks

Unitcom ÄriPilv on esmakordselt Eestis ettevõtetele pakutav pakett, kus ühe kuutasu sisse kuuluvad väikesele ning keskmisele ärikliendile vajalikud IT, side- ja haldusteenused:

  • ülikiire internet
  • IT tugiteenus
  • Office 365
  • 1TB pilveruum

ÄriPilv on teenuste kogum, mis võimaldab kaasaegsel ettevõttele tänapäeva infoajastul konkurentsis püsida. ÄriPilv baseerub Unitcomi üle 15 aastasele kogemusele äriklientide teenindamisele ülikiire interneti ja IT teenuste ning IKT (infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni) terviklahenduste valdkonnas Eestis.

IKT roll ettevõtluskeskkonnas on aasta aastalt kasvamas ja veel kiiremini suureneb vajadus professionaalsete koostööpartnerite järgi. Ettevõtted on paljude IKT lahenduste valikute ees, kus on väga keeruline orienteeruda ja mille tõttu tekivad paratamatult järgnevad tüüpilised küsimused:

Kus hoida turvaliselt ettevõtte andmeid ja tagada samas kõikjalt ligipääs?
ÄriPilv paketti kuuluv tarkvarateenus Office365 sisaldab maili- ja failiserveri funktsionaalsust, mis ei vaja erilahendusi ega riistvara. Dokumentidele saab võimaldada ligipääsu kõikjalt, kus on internet. Unitcomi koostööpartner Microsoft tagab antud teenusele kõrgeima turvalisuse ja käideldavuse.

Kuidas omada uusimat kontoritarkvara ilma pidevaid investeeringuid tegemata?
Tarkvara ei ole enam toode, vaid teenus, millega on tagatud kõige ajakohasem tarkvara. Nimetatud teenus on kasutatav meie ÄriPilves.

Kuidas välistada ootamatult suuri IT kulusid?
Selline olukord on vältimatu, kui ettevõte omab riistvaralisi serverlahendusi. ÄriPilve eeliseks on just asjaolu, et omamata riistvara, on ettevõttel võimalik enamik andmeid (emailid, dokumendid jms) majutada pilves, tagades neile ligipääs.

Kuidas kiirelt taastada olulisi dokumente?
Pilves asuvad andmed säilitatakse automaatselt ning kronoloogiliselt ja nende taastamine toimub kiirelt.

Kuidas leida kiirelt lahendus erinevate teenustega seotud probleemidele?
Unitcom teenuste pilv ehk ÄriPilv sisaldab kõiki vajaminevaid IKT põhiteenuseid ning kõikide nendega seotud probleemide lahendamine on ÜHE telefonikõne kaugusel lühinumbrilt 1213.

Ettevõttel on üks partner, kes omab kõikidest ettvõtte IKT teenustest ülevaadet.

Kuidas litsenseerida kontoritarkvara kõigis oma seadmetes?
ÄriPilv võimaldab ühel kasutajal litsenseerida tarkvara oma viies seadmes.

Kas viga on IT võrgus või sidevõrgus?
Unitcom on üks vähestest, kes suudab ärikliendile tagada IKT tervikteenust – internetiühendus ja IT tugiteenused. Pakume ülikiiret internetiühendust kuni 400Mbit/s sõltumata kliendi asukohast – kas linnas või maal (opereerime Eesti suurimat juhtmeta ülikiire interneti võrku). Lisaks saame kõikides pakettides tagada sümmeetrilise ühenduse (üles- ja allalaadimiskiirused on võrdsed), mis on eriti oluline just pilveteenuste kasutamiseks.

Kui jagad arvamust ja oled seisukohal, et tänane ettevõtlus ilma kaasaegsete IKT lahendusteta ei ole jätkusuutlik, siis Unitcom ÄriPilv on just Sinu ettevõtte jaoks loodud – kõik teenused soodsalt ühes kuutasus, üks teenindus ja üks arve!

Unitcom Eesti omandas Unity Interneti ja Unity Systemsi

14.01.2015.a., Tallinn. Eesti investoreid ühendav Unitcom Eesti omandas täisosaluse juhtmeta lairibateenuseid pakkuvas Unity Internetis ja ettevõtetele IT taristuteenuseid pakkuvas Unity Systemsis.

13. jaanuaril jõustunud tehinguga omandas side-, IT- ja televisiooniäri kogemustega Eesti investoreid ühendav Unitcom Eesti 100-protsendilise osaluse Unity Internet OÜ-s ja Unity Systems OÜ-s. „Näeme nendes hea kasumlikkusega ettevõtetes potentsiaali arendada edasi juhtmeta lairibatehnoloogial ning kaasaegsetel IT-lahendustel baseeruvaid era- ja äriklienditeenuseid,“ ütles Unitcom Eesti OÜ juhatuse esimees Peep Põldsamm. „Omandatud ettevõtete ühendamine võimaldab meil saavutada täiendavaid sünergiaid ning saada TeliaSonera järel üheks tõsisemaks äriklientidele kompleksselt fikseeritud lairiba side- ja IT taristuteenuste pakkujaks Eestis.“ Omandatud ettevõtete summaarne realiseerimise netokäive 2013.a. oli 1,37 mln EUR ning tegevuskasum (EBITDA) 227 000 EUR.
Unity ettevõtetes senini kontrollivat osalust omanud T-Ventures AS ja OÜ HT Management juhatuse liikme ja aktsionäri Herty Tammo sõnul võivad senised investorid müügitehinguga väga rahul olla. “Kolme aasta jooksul on meie investeeringu väärtus kasvanud olulisel määral ning nüüd realiseerime selle läbi eduka väljumise,” sõnas Tammo, kes taandub ühtlasi ka Unity ettevõtete juhatuse esimehe kohalt. Omandatud ettevõtete senised väikeosanikest võtmeisikud jätkavad uues ettevõttes.
Tehingu hind jääb poolte kokkuleppel konfidentsiaalseks. Tehingu läbiviimist nõustasid investeerimispank Keystone Advisers, advokaadibüroo Eversheds Ots & Co ning auditeerimise ja ärinõustamise ettevõte Grant Thornton Rimess. Tehingut aitas finantseerida Swedbank Eesti.
Unity Internet OÜ on tegelenud juhtmeta lairibateenuste pakkumisega Harju-, Rapla-, Järva-, Pärnu- ja Tartumaal alates 2004.aastast, olles keskendunud era- ja äriklientidele ning erilahendustele väljaspool suurte sideoperaatorite kaabelvõrkude katvusala. Unity Systems OÜ on pakkunud IT-taristu haldus- ja arendusteenuseid ning IT riist- ja tarkvaratooteid Tallinna ja Harjumaa äriklientidele alates 1998. aastast, hooldades muuhulgas Tallinna ühistranspordi ühiskaardi tehnilist süsteemi.

Lisainformatsioon:
Peep Põldsamm, Unitcom Eesti / Keystone Advisers
Tel. 545 10100
E-post peep.poldsamm@keystoneadvisers.ee

Herty Tammo, T-Ventures AS / OÜ HT Management
Tel. 51 11357
E-post herty@tammo.ee