Ülikiire interneti püsiühendus nüüd ka maapiirkondades

Oktoobris alustas IKT-ettevõte Levikom esimese ettevõttena ülikiire interneti püsiühenduse pakkumist hajaasustusega piirkondades kõikjal Eestis, sealhulgas ka maapiirkondades. “Meil on võimekus pakkuda kõikjal Eestis ülikiiret interneti püsiühendust oma juhtmeta lairibavõrgu võrgus VirtuaalFiiber tehnoloogia vahendusel alates käesolevast suvest ja paljud kliendid on Levikomi võrguga juba ka liitunud. Nüüd tulime turule erinevate lahendustega nii kodu- kui ka ärikliendile ning pakume neile internetiühenduse pakette kuni kiiruseni 1 GBit/s,” sõnas Levikomi teenuste juht Kuno Peek.

aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud analüüsi kohaselt asuvad ca 30% Eesti majapidamistest (160 000 maja) linnaosades, eramurajoonides ja maapiirkondades, kus neil on tõsiseid probleeme tänapäevase kiire interneti, kiirusega kuni 100Mbit/s, kättesaadavusega. Kõige probleemsem on MKMi uuringu kohaselt olukord hajaasustusega maamajade hulgas, mis moodustavad 15% kogu Eesti majapidamistest.

“Nende majapidamiste jaoks on kiirete püsiühenduste loomine olnud sideettevõtjatele senimaani majanduslikult ebaotstarbekas. Maapiirkondades on pigem keskendutud mobiilse interneti pakkumisele, mis vaatamata headele mõõtmistulemustele ei garanteeri kasutajale stabiilset kiirust igal ajahetkel igale internetiühendusel baseeruva teenuse jaoks. Soovime oma uute tehnoloogiliste lahendustega tulla riigile selle olulise probleemi lahendamisel appi,” selgitas Levikomi asutaja ja juhatuse aseesimees Peep Põldsamm.

“Oleme viimasel paaril aastal investeerinud oma üle-Eestilise juhtmeta lairibavõrgu VirutaalFiiber arendamisse miljoneid eurosid ning tänasel päeval võime öelda, et kogu Eesti on lairibavõrguga kaetud. Meie hinnangul on enamuses Eesti kohtades parim ja majanduslikult soodsaim võimalus kiire interneti püsiühenduse tagamiseks hübriidlahendus. See tähendab, et lairibavõrgule lisandub teenuse lõppkliendile viimisel raadiosidel põhinev üle õhu püsiühendus,” lisas Põldsamm.

Peep Põldsammi sõnul on üle õhu interneti püsiühendus kvaliteetne, kiire ja kättesaadav kogu Eestis. “Võimalikke maastiku eripäradest (künkad ja orud, tihe mets) tingitud üle õhu püsiühenduse leviprobleeme lahendavad hõlpsasti täiendavad mastid ja repiiterid. Levikomiga sarnast tehnoloogiat kasutavad ja arendavad mitmed Euroopa ja USA tehnoloogiaettevõtted, sh ka sellised globaalsed tehnoloogiahiiud nagu Google Fiber ja AT&T,” täiendas Põldsamm.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, jaeteenuste juht, Levikom Eesti OÜ
Tel: 55 43210, e-post kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee