Turvauuenduste lõppemine jätab kahe kuu pärast sajad arvutid häkkerite meelevalda

Jaanuaris lõpetab Microsoft turvauuenduste ja tugiteenuste osutamise Eestis levinud operatsioonisüsteemile Windows 7 ja serveri rakendusele Server 2008. Rakendused töötavad küll edasi, kuid uuendusi enam ei tule ning aegunud rakenduste kasutamine tähendab kasutajate jaoks suuremat turvariski. 

„Turvauuenduste lõppemine annab häkkeritele võimaluse hooletusse jäetud süsteeme oma kasu järgi suunata,“ selgitas Levikomi IT teenuste ärisuunajuht Tarmo Kirsipuu eelseisvat olukorda nende tarkvarade kasutajatele. Microsoft tõi populaarse Windows 7 turule 2009. aastal lubadusega arendada ja toetada toodet kümme aastat. 14. jaanuaril 2020 saab see aeg täis. “Kõikidel kasutajatel soovitatakse üle minna Windows 10-le, mis on juba viis aastat väljas ja mida võimaldati tükk aega ka tasuta installeerida.”

„Microsoft on kasutajaid ja IT-ettevõtteid toetuse lõppemisest korduvalt teavitanud ning automaatsed hoiatused jätkuvad kuni perioodi lõpuni,“ rääkis Levikomi teenuste juht Kuno Peek. “Neil, kes pole seni uuemaid versioone või alternatiive kasutusele võtnud, tasub nüüd küll juba kiirustada,“ sõnas Peek.

Kirsipuu sõnul võtab kodukasutajal Windowsi väljavahetamine aega paar tundi ning maksab 100-200 eurot. “Hind sõltub sellest, kas seadistustööd tehakse ise või tellitakse spetsialistilt. Ärikliendi versioonid maksavad mõnikümmend eurot rohkem,“ lisas ta.

“Server 2008 asendamine on suurem ja kulukam ettevõtmine, sest selle rakendusega on üldjuhul seotud mitmed teised ettevõttes kasutusel olevad teenused. Siiski pole veel hilja alustada nende toodete väljavahetamisega,“ julgustas Peek. „Mitu meie klienti on teadlikult jätnud üleminekud viimastele kuudele, aga tegevuskavad on siiski eelnevalt valmis mõeldud ja osapoolte vahel ajaliselt kokku lepitud,“ lisas Peek.

Algselt pidi jaanuaris areenilt taanduma ka Microsoft Exchange 2010 meiliserver, aga selle toetamist hiljuti pikendati kuni 2020. aasta oktoobrini. „Selle toote asendamisel on Levikom soovitanud klientidel liituda Microsofti teenusega Office 365 ehk kolida meilindus pilve, sest see sisaldab lisaks mitmeid häid dokumenditöötluse, andmemajutuse ja koostöötamise rakendusi ning tööd saab teha igal ajal igast seadmest,“ kirjeldas Kirsipuu. „Office 365 saab kasutusele võtta ca 5-eurose kuutasuga, millele lisanduvad ühekordsed migreerimise tööd,“ lisas Kirsipuu.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on Eesti suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Lisainfo ja foto Microsofti kodulehel:

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-windows-7-support

Lisainfo:

Kuno Peek

Levikomi teenuste juht

Tel 5543210

www.levikom.ee

Прекращение выпуска обновлений безопасности через два месяца откроет сотни компьютеров для хакеров

В январе Microsoft завершает выпуск обновлений безопасности и поддержку операционной системы Windows 7 и серверного приложения Server 2008, которые распространены в Эстонии. Софт, разумеется, будет работать и дальше, но уже без обновлений, что означает для пользователей большой риск в сфере безопасности из-за использования программ без поддержки.

«Завершение выпуска обновлений безопасности откроет возможность для хакеров управлять системой без поддержки для собственной пользы», – разъяснил складывающееся положение для пользователей такого программного обеспечения руководитель ИТ-бизнес направления Levikom Тармо Кирсипуу. Microsoft вывела на рынок популярную систему Windows 7 в 2009 году с обещанием развивать и поддерживать этот продукт 10 лет. 14 января 2020 года этот срок завершается. «Всем пользователям рекомендуется перейти на операционную систему Windows 10, которая используется уже пять лет и которую некоторое время можно было инсталлировать бесплатно».

«Компания Microsoft многократно сообщала пользователей и ИТ-компаниям о завершении поддержки, и автоматические предупреждения будут приходить до конца периода», – сказал руководитель услуг Levikom Куно Пеэк. «Тем, кто до сих пор не стал использовать новую систему или же не перешел на альтернативный софт, стоит теперь поторопиться», – сказал Пеэк.

По словам Кирсипуу, обновление Windows до последней версии занимает пару часов и для домашних пользователей это будет стоить 100-200 евро. «На цену влияет то, кто будет проводить настройку — сам пользователь или же приглашенный специалист. Версии для бизнес-клиентов стоят на несколько десятков евро больше», – отметил он.

«Замена Server 2008 — это более внушительная и затратная работа, потому что с этим приложением в общем случае связаны многие другие услуги внутри предприятия. Но все же еще не поздно начать обновление своих программных продуктов», – ободряет Пеэк. «Многие наши клиенты сознательно оставили переход на более новые версии на последние месяцы, но при этом планы действий были заранее продуманы и сроки между сторонами также обговорены», – добавил Пеэк.

Изначально планировался в январе уход с арены и почтового сервера Microsoft Exchange 2010, но недавно было принято решение о продлении его поддержи до октября 2020 года. «Для замены этого продукта Levikom рекомендует клиентам подключиться к услуге Office 365 компании Microsoft — т.е. перевести работу почты в облако, поскольку это откроет возможность использовать множество хороших продуктов для обработки документов, размещения данных и совместной работы, а работать можно будет в любое время с любого устройства», – описывает Кирсипуу. «Office 365 можно подключить с платой примерно 5 евро в месяц, к чему добавится однократная работа по миграции данных», – добавил Кирсипуу.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской публичной сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация на странице Microsoft:

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-windows-7-support

Дополнительная информация:

Куно Пеэк,

руководитель услуг Levikom,

тел. 5543210

www.levikom.ee