Ringkonnakohus peatas viimasel hetkel 5G sageduslubade konkursi

Tallinna Ringkonnakohus peatas 5G sageduslubade avaliku konkursi, mida alates väljakuulutamisest on saatnud kriitika. Peamine etteheide riigile seisneb konkurentsi mahasurumises ning sagedusala väljajagamises mobiilsideoperaatoritele. Konkursile registreerumise tähtaeg oli täna.

Konkursitingimused kohtus vaidlustanud telekomiettevõtte Levikom tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on 5G olemus selliste teenuste pakkumine nagu näiteks asjade internet, tööstusrobotid, isesõitvad autod ja kaugmeditsiin, mille puhul on kõige olulisem võrgu reaktsioonikiirus ja sidekindlus. “Nelja või enama loa väljastamine on 5G standardiga kooskõlas ja ei takistaks ühelgi mobiilioperaatoril ka kiirema interneti pakkumist, kuigi see ei ole 5G tehnoloogia peamine mõte. 5G sageduslubade konkursi eesmärk peaks eelkõige olema see, et 5G teenused muutuksid Eestis võimalikult kiiresti kättesaadavaks,” rääkis Põldsamm. “Konkursi kunstlik piiramine kolme sagedusloaga oleks sisuliselt turulukk ja konkurentsi jõuga lämmatamine.”

Põldsammi sõnul oli see ka Levikomile ootamatu üllatus, et kui alles neljapäeval hoiatas Levikom taaskord avalikult, et konkurss on lükatud käima valedel alustel, siis kõigest päev hiljem jõudis ka ringkonnakohus seisukohale, et konkursiga segamatult edasi minna ei saa.

Põldsammi sõnul peaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andma välja vähemalt neli luba ja jätma ühe kanali regionaalseks kasutuseks tööstustarbijatele, meditsiiniasutustele ja regionaalsetele operaatoritele. “Konkurentsi huvides peaks olema igati tervitatav, et kõik soovijad saaksid 5G teenuseid arendada ja panustada Eesti majanduse arengusse. On arusaamatu, miks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ekslikult väidab, et kolme loa andmine on ainus võimalik lahendus,” lisas Põldsamm.

Lisaks rikuti Levikomi kinnitusel seadusest tulenevaid nõudeid raadiosagedusplaani muutmiseks. “Levikom kasutab konkursile pandud 3410-3800 MHz sagedusalas olevaid sagedusi juba aastast 2007 ning soovib neid ka edaspidi uute 5G teenuste osutamiseks kasutada,” lisas Põldsamm. Levikom on alates 2016. aastast 5G/IoT-teenuste arendamisse investeerinud ligi 2 miljonit eurot ning Põldsammi sõnul on arusaamatu, miks riik üritab piirata konkurentsi valdkonnas, mis on riigi majandusele, tervishoiule ja muudele eluvaldkondadele nii olulise mõjuga.

Tallinna Ringkonnakohus rahuldas reede pärastlõunal Levikom Eesti esialgse õiguskaitsetaotluse osaliselt, millega keelas sageduslubade andmiseks sagedusalas 3410-3800 MHz konkursi läbiviimise 30 päevaks kuni 21. aprillini. Kohus võttis Levikomi määruskaebuse menetlusse ja kohustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit vastama määruskaebusele hiljemalt 27. märtsil 2019.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht
Tel: 545 10100
E-post peep.poldsamm@levikom.ee

Окружной суд в последний момент остановил конкурс разрешений на частоты 5G

Таллиннский окружной суд приостановил открытый конкурс по выдаче разрешений на использование частот 5G, который с момента объявления подвергся критике. Основная претензия к государству заключается в подавлении конкуренции и распределении диапазона частот среди операторов мобильной связи. Срок подачи заявок для участия в конкурсе истекал сегодня.

По словам Пеэпа Пылдсамма — исполнительного директора коммуникационного предприятия Levikom Eesti, которое в суде оспорило конкурсные условия — суть 5G состоит в предложении таких услуг, которым необходимы реакция в реальном времени и надежность связи — это, например, интернет вещей, промышленные роботы, беспилотные автомобили и телемедицина. «Выдача пяти или более разрешений согласуется со стандартом 5G не ограничивает ни одного оператора мобильной связи предлагать быстрый интернет, но не это является главной задачей технологии 5G. Цель конкурса частот 5G должна заключаться прежде всего в том, чтобы услуги 5G стали бы доступны в Эстонии как можно быстрее», – сказал Пылдсамм. «Искусственное ограничение конкурса выдачей лишь трех разрешений на частоты навесило бы по сути замок на этот рынок и стало бы удушением конкуренции».

По словам Пылдсамма, и для Levikom стало сюрпризом ситуация, при которой предприятие в четверг еще раз публично предупредило о том, что конкурс был запущен на неверных основаниях, а уже на следующий окружной суд приходит к заключению, что конкурс в нынешнем виде не может быть продолжен.

По словам Пылдсамма, Министерство экономики и коммуникаций должно было выдать минимум четыре разрешения и оставить один канал для регионального использования промышленным потребителям, медицинским учреждениям и региональным операторам. «В интересах конкуренции должно всячески приветствоваться, чтобы все желающие могли бы развивать услуги 5G и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии. Непонятно, почему Министерство экономики и коммуникаций ошибочно утверждает, что выдача трех разрешений является единственным возможным решением», – добавил Пылдсамм.

Плюс к этому, как подтверждает Levikom, были серьезно нарушены исходящие из закона процедурные требования для изменения плана радиочастот. «Levikom использует заявленный в конкурсе частотный диапазон 3400-3800 MHz уже с 2007 года и желает и далее его использовать для оказания новых услуг 5G», – добавил Пылдсамм. Levikom начиная с 2016 года инвестировал около 2 млн евро в 5G/IoT-услуги и, по словам Пылдсамма, непонятно, почему государство пытается ограничить конкуренцию в том секторе, который критически важен для государственной экономики, здравоохранения и других сфер деятельности.

Таллинский окружной суд в пятницу после обеда частично удовлетворил ходатайство Levikom Eesti о правовой защите, благодаря чему наложен запрет на проведение конкурса по выдаче разрешений на использование частот в диапазоне 3410-3800 MHz на 30 дней до 21 апреля. Суд принял на рассмотрение апелляцию Levikom и обязал Министерство экономики и коммуникаций и Департамент защиты прав потребителя и технадзора ответить на апелляцию не позднее 27 марта 2019 года.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.

В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom
Тел: 545 10100
E-post: peep.poldsamm@levikom.ee