Levikomi erakliendi üksust asus juhtima Tanel Paut

Eesti telekomiettevõtte Levikom erakliendi üksust asus 13. maist juhtima pikaajalise turundus- ja juhtimiskogemusega Tanel Paut, kes vastutab Levikomi brändikommunikatsiooni ja turunduse ning eraklientidele suunatud müügi ja klienditeeninduse eest. 

Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul plaanib ettevõte enda kliendibaasi jõuliselt kasvatada ja Paudil saab olema eesmärgi täitmisel erakliendi üksuse direktorina oluline roll. “Kõikidel Eesti peredel peaks olema ligipääs ülikiirele internetile ja kaasaegsele televisiooniteenusele. Kaabel kõikjale ei ulatu, kuid meie ainulaadne VirtuaalFiiber tehnoloogial põhinev lairibavõrk toob ülikiire interneti püsiühenduse ja meediateenused üle õhu pea kõikjale Eestis,” selgitas Põldsamm.

Paudil on enam kui 20 aastat turunduskogemust nii reklaamiagentuuridest kui tööstus- ja teenindusettevõtetest. Paudi sõnul on köitis teda nii telekommunikatsiooni valdkond kui ka võimalus tuua turule uusi tooteid ja teenuseid. “Levikomi asjade interneti teenused on Eestis enim arenenud, nende turundamine ja müük nii korteriühistutele, ettevõtetele kui ka eraklientidele on kindlasti huvitav. Üks meie fookustest on kaablita interneti ja teleteenuste pakkumine väljaspool suurlinnasid. Alternatiivi pakkumine senistele turuliidritele on väljakutse, mis mulle meeldib,” rääkis Paut.

Paudi sõnul plaanib ta esmalt vaadata üle äriprotsessid, et suurendada klientide rahulolu klienditeenindusega ning uuendada turundusstrateegiat ja taktikalist plaani, et saavutada seatud müügieesmärgid.

Pikaajalise turundus- ja juhtimiskogemusega Paut on varasemalt töötanud rahvusvahelises laevandus- ja logistikaettevõttes DFDS Baltikumi kampaaniajuhina, Sangaris brändijuhina ning juhtinud reklaamiagentuuri Baltic FCB, sotsiaalmeediaagentuuri FG Marketing ja olnud Biolaborite juhatuse liige.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Tanel Paut, Levikomi erakliendiüksuse juht
Tel 507 8471, e-post tanel.paut@levikom.ee

www.levikom.ee

Подразделение частных клиентов Levikom возглавил Танель Паут

С 13 мая подразделение частных клиентов эстонского телекоммуникационного предприятия Levikom возглавил обладающий долговременным опытом в маркетинге и руководстве Танель Паут, который теперь отвечает за брендовую коммуникацию и маркетинг, а также за ориентированные на частных клиентов продажи и обслуживание клиентов.

По словам исполнительного директора Levikom Пеэпа Пылдсамма, предприятие планирует значительно нарастить свою клиентскую базу и у Паута, как директора подразделения частных клиентов, в этом важная роль. «У всех семей Эстонии должен быть доступ к сверхбыстрому интернету и современным телевизионным услугам. Не везде можно протянуть кабель, но наша уникальная широкополосная сеть, базирующая на технологии VirtuaalFiiber, предоставляет по воздуху услугу постоянного сверхбыстрого интернет-соединения и медиауслуг почти по всей Эстонии», – пояснил Пылдсамм.

У Паута опыт работы более 20 лет в маркетинге и рекламных агентствах — как для промышленных, так и для обслуживающих предприятий. По словам Паута, его привлекает и телекоммуникационный сектор, и возможность вывести на рынок новые продукты и услуги. «Услуги интернета вещей от Levikom наиболее развиты в Эстонии, и их продвижение и продажа как квартирным товариществам, предприятиям, так и частным лицам представляет немалый интерес. Один из наших фокусов — предложение беспроводного интернета и телеуслуг за пределами больших городов. Предложение альтернативы нынешним лидерам рынка — это тот вызов, который мне нравится», – сказал Паут.

По словам Паута, вначале он планирует получить обзор бизнес-процессов с целью увеличить удовлетворенность клиентов обслуживанием и обновить план маркетинговой стратегии и тактики, чтобы достичь поставленных целей в области продаж.

Танель Паут обладает долговременным опытом в маркетинге и руководстве. Раньше он трудился руководителем по кампаниям стран Балтии международного судоходно-логистического предприятия DFDS, руководителем бренда в Sangar и руководил рекламным агентством Baltic FCB, агентством социальных медиа FG Marketing, а также членом правления Biolaborid.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.

В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom
Тел: 545 10100, e-post: peep.poldsamm@levikom.ee

Танель Паут, руководитель подразделения частных клиентов Levikom
Tel: 507 8471, e-post: tanel.paut@levikom.ee

www.levikom.ee