Levikom käivitas enda investeerimisüksuse väärtpaberite pakkumiseks

Levikom käivitas iseseisva investeerimisüksuse ettevõtte arengu finantseerimiseks vajaliku kapitali kaasamiseks. Ettevõttel on käimas võlakirjade suunatud emissioon mahus 2 mln EUR, mida seni tutvustas investoritele Investoriteliit.ee OÜ, kellega Levikom lõpetas usalduse kaotuse tõttu koostöö. Investeerimisüksuse esimene tegevuskuu tõestas investorite suurt huvi pakutavate väärtpaberite vastu, mistõttu loodab Levikom teise poole emissioonimahust täita aprilli lõpuks.

Ettevõtte tegevusplaani finantseerimiseks soovib Levikom kahes etapis, ajavahemikus 2019-2021, kaasata vähemalt 5 mln EUR väärtpaberite kohalikele investoritele suunatud mitte-avalike emissioonide teel. Esimeses etapis on kaasamisel 2 mln EUR Nasdaq CSD-s registreeritud 2-aastase lunastustähtaja ja 12,5% fikseeritud aastatootlusega tagamata võlakirjade suunatud emissiooni teel. Võlakirjade pakkumine algas 2019 mais ning praeguse seisuga on Levikomil võimalik investoritele pakkuda veel võlakirju 1 mln EUR ulatuses.

Esimeses etapis kaasatud vahendeid vajab Levikom suure nõudluse tõttu tekkinud VirtuaalFiiber-internetivõrgu ja Levi-TV-ga liituda soovijate ootejärjekorra rahuldamiseks, sh investeeringuteks kliendiseadmetesse, võrguarenduseks ning klientide liitmiseks. Investeeringuid vajavad ka Levikomi asjade interneti võrk NORAnet ning kiire nõudluse kasv erinevates turuvertikaalides uue põlvkonna 5G/IoT ärilahenduste järele.

Iseseisva investeerimisüksuse moodustamise tingis kohustuste mitte täitmine ettevõtte senise partneri Investoriteliit.ee OÜ poolt, mistõttu lõpetas Levikom nendega usalduse kaotuse ja huvide konflikti tõttu koostöö.

„Loodame ära kasutada ka praegust olukorda aktsiaturgudel, kus kapital on hakanud otsima väljundit vähem volatiilsetesse ja fikseeritud tootlusega varadesse, sealhulgas ka ettevõtete otseinvesteeringutesse, milleks Levikomi 24-kuulised võlakirjad sobivad hästi,“ sõnas Levikomi juhatuse liige Peep Põldsamm. Põldsammi sõnul kuulub Levikomi uude üksusesse kolm investorsuhete ja –hankejuhti, kes on suutnud esimese tegevuskuuga tuua läbirääkimistesse üle 150 potentsiaalse investori kokku enam kui 2.5 mln EUR mahus.

Levikomi võlakirjadesse saab investeerida alates 3000 EUR-ist. Teavet võlakirjade pakkumise kohta leiab aadressilt https://www.levikom.ee/investeeri-levikom/ või üksuse infotelefonil +372 5454 3300.

Väärtpaberite emitendiks on ettevõtte emafirma Levikom Holding OÜ. Levikomi suunatud emissioon on kooskõlas Väärtpaberituru seaduse ja EL finantsturgude regulatsiooniga MiFID II. Tegemist ei ole avaliku pakkumisega väärtpaberituru seaduse tähenduses ning seetõttu ei ole vastav prospekt Finantsinspektsioonis kinnitatud.

Levikom on Eesti kapitaliga sideettevõtjate poolt loodud IKT ettevõte, mille ajalugu ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on side-, asjade interneti (IoT) ja IT teenused. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance ja Euroopa IoT Operaatorite Kogu liige, opereerib üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X ning pakub kümneid uue põlvkonna 5G/IoT-põhiseid lahendusi. Levikom on Eesti suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner.

Lisainfo:

Peep Põldsamm, Levikom Eesti OÜ juhatuse liige

Tel. 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee