Levikom esitas Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Katri Raiki suhtes kuriteoteate

Levikom Eesti OÜ esitas avalduse prokuratuurile paludes alustada Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Katri Raik suhtes kriminaalmenetlust KarS § 298 1 lg 1 ja § 299 lg 1 sätestatud kuriteo, s.o mõjuvõimuga kauplemise ja ametialase võltsimise suhtes seoses erikomisjoni 16.01.2020 toimunud 5G konkurssi käsitleva istungi protokolli võltsimises.

16.01.2020 toimus Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung, milles osalesid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut, sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ning Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak ning mis oli ajendatud Levikom Eesti OÜ avaldusest 5G sageduslubade konkursiga seonduva suhtes. Kõik kutsutud on tegevad 5G sagedusala konkursi ettevalmistamisega ning on selle kohaste otsuste otsustajate ringis.

Korruptsioonivastase erikomisjoni istungi protokoll avalikustati 27.01.2020.a.

Tutvudes avalikustatud protokolliga ilmnes, et selles ei ole avaldatud tegelikke istungi sõnavõtte, s.o on meelevaldselt moonutatud sõnastusi või jäetud olulised sõnavõtud üldse välja. Selliselt sõnastusi muutes ja valikuliselt neid protokollis kajastades on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat korruptiivset ja kartelli kokkuleppele viitavat käitumist.

Endine sotsiaaldemokraatliku erakonna minister Rene Tammist allkirjastas 29.01.2019 5G konkursi korraldamise määruse, mille alusel piiratakse põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja põlistatakse oluline osa rahvuslikust sagedusressursist välismaistele ühiselt turgu valitsevatele ettevõtetele Telia, Tele2 ja Elisa. Levikom on nimetatud konkursi määruse kohtus vaidlustanud.

Levikom on teinud MKMle ettepaneku, kuidas saaks kõiki osapooli rahuldavalt jagada ressurssi nii, et tänased mobiilioperaatorid saaksid maksimaalses ulatuses sagedusi mobiilsideks kasutada ning samas ei piirataks ettevõtlusvabadust. Samuti aitaks Levikomi ettepanek kiirendada viimase miili väljaehitamist ja aitaks kasutusele võtta kõige kiiremini 5G viimase modifikatsiooni, mis kiirendaks Eesti majanduse arengut.
MKM on keeldunud Levikomi ettepanekut arutamast, esindades Levikomi hinnangul sellega ühiselt turgu valitsevate välismaiste ettevõtete huve.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Lisainfo:
Toomas Peek, Levikom Eesti OÜ juhatuse esimees
Tel. 55 05225, e-post toomas.peek@levikom.ee