Konkurentsiamet tegi riigi 5G litsentside konkursi korralduse maatasa

Eesti telekomiettevõtte Levikom taotlusel 5G sagedusala litsentside konkurssi analüüsinud Konkurentsiamet leiab, et kolme sagedusloa väljaandmise plaan ei kõlba kuhugi ja soovitab sageduslubasid radikaalselt enam oksjonile panna. 

Konkurentsiameti hinnangul on 5G sagedusload võimalik panna konkursile 10 MHz ühikute kaupa ning väljastada sageduslubasid nii palju, kui turul tegelikku nõudlust on. “Nii saab tagada tingimustega võrdsed võimalused kõigile osalejatele ning vältida samas sagedusala killustumist ning ebatõhusat kasutust,” seisab Konkurentsiameti vastuses. Suuremad turuosalised võtavad igaüks just nii palju sagedusplokke, kui nad oma plaane ja võimalusi arvestades vajalikuks peavad.

“Pannes sagedusload konkursile väikeste ühikute kaupa, ei võta riik enda kanda kõiketeadva ettehooldaja koormat, nii nagu ta on seda teinud sagedusala enne oksjonit kolmeks jagades. Pole vaja ette määrata, milline on optimaalne kasutatav sagedusvahemik erinevate äriplaanidega sideettevõtjate jaoks,” nendib Konkurentsiamet.

Konkurentsiameti hinnangul on mõistlik konkurssi kavandades hoida turg võimalikult avatud uutele arengutele ja tegijatele, mitte kujundada tingimusi selliselt, et lube jätkuks üksnes olemasolevatele mobiilsideoperaatoritele.

Sageduslubade konkurssi tugevalt kritiseerinud Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm on pikalt rääkinud, et konkursile tuleks panna vähemalt neli luba, aga innovatsiooni toetaks isegi enamate lubade väljaandmine. “Konkurentsiameti otsus toetab innovatsiooni ja konkurentsi 5G teenuste arendamises. 10 MHz kaupa 5G sageduslubade konkursile panemine võimaldab 5G teenuseid arendada kõikidel soovijatel. Kohalikku 5G sagedusluba võivad vajada ka tööstus-, transpordi- ja meditsiinisektori ettevõtted ja asutused privaatvõrkude rajamiseks, kuna ei saa kasutada sideoperaatori avaliku võrgu teenuseid ülikõrge sidekindluse vajaduse tõttu,” lisas Põldsamm.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

 

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht

Tel: 545 10100

e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Департамент конкуренции полностью пересмотрел организацию частот 5G

Департамент конкуренции, проанализировав по ходатайству эстонского телекоммуникационного предприятия Levikom конкурс лицензий на частоты 5G, пришел к выводу, что план по выдаче трех разрешений на частоты не годится и рекомендует более радикальное решение для выставления частотных разрешений на аукцион.

По оценке Департамента конкуренции, разрешения на частоты 5G можно выставить на конкурс с шагом по 10 МГц и выдать разрешений так много, как велика реальная потребность рынка. «Таким образом можно обеспечить равные условия для всех участников и в то же время исключить раздробление частного диапазона и его неэффективное использование», – отмечается в ответе Департамент конкуренции. Крупные участники рынка возьмут каждый себе именно столько частотных блоков, сколько каждому необходимо, исходя их планов и возможностей предприятия.

«Выставив частотные разрешения небольшими блоками, государство не положит себе на плечи бремя всезнающего провидца, как это было сделано ранее, когда частотный диапазон был до аукциона разбит на три части. Нет необходимости определять, какой оптимальный частотный блок необходим для предприятий связи, которые имеют различные бизнес-планы», – подчеркивает Департамент конкуренции.

По оценке Департамента конкуренции, организуя конкурс, необходимо держать рынок максимально открытым для новых технологий и участников, а не формировать условия с тем, чтобы разрешений хватило бы только имеющимся операторам мобильной связи.

Исполнительный руководитель Levikom Пеэп Пыльдсамм, остро критиковавший конкурс на частотные разрешения, многократно заявлял о том, что, с точки зрения конкуренции, на конкурс необходимо вывести минимум четыре лицензии, а для поддержки инноваций — еще больше. «Решение Департамента конкуренции поддерживает инновации и конкуренцию в развитии услуг 5G. Выведение частотных разрешений на конкурс с шагом по 10 МГц делает возможным развивать услуги 5G всем желающим. Местные частные разрешения 5G могут потребоваться предприятиям промышленного, транспортного и медицинского секторов, а также учреждениям для развития приватных сетей, поскольку невозможно использовать публичные сети операторов мобильной связи для создания сверхбыстрого и надежного соединения», – добавил Пыльдсамм.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской публичной сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.

В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Пеэп Пыльдсамм, исполнительный руководитель Levikom

Tel: 545 10100

e-post peep.poldsamm@levikom.ee