Veenäitude kauglugemine korteriühistule uudse lahendusega

Levikom pakub Eestis unikaalset asjade interneti põhist veenäitude kauglugemist, millega veearvestid saadavad ise oma näidud automaatselt andmekogumise rakendusse (näiteks Korto).

Miks minna üle asjade interneti põhisele kauglugemisele?

 • Kulude ja aja kokkuhoid

  Elanikud ei pea kulutama oma aega veenäitude ülesmärkimisele ja edastamisele. Väheneb ka ühistu juhatuse halduskoormus, kuna jääb ära korteriomanikelt ükshaaval arvestinäitude kokkukogumine ja sisestamine.

 • Näidud edastatakse alati õigeaegselt ja korrektselt

  Kauglugemine on täpsem ja vähendab vigu, kuna näidud edastatakse automaatselt andmekogumise rakendusse.

 • Reaalajas alarmid

  Võimalik on seadistada alarme, mis teavitavad väiksematest leketest, arvestite rikkumisest ja torude lõhkemisest või külmumisest. Näiteks, toru lõhkemisel on võimalik saata haldurile SMS korteri numbriga, et minimeerida veekahjustusi.

 • Kõik andmed on turvaliselt kaitstud

  Näidud liiguvad krüpteeritult läbi turvalise Levikomi asjade interneti võrgu.

 • Euroopa liidu direktiiv muudab veenäitude kauglugemise kohustuslikuks

  Kliimaeesmärkide saavutamiseks võttis Euroopa liit 2018. aastal vastu direktiivi, mis sätestab, et perioodil 2021-2030 tuleb veenäite hakata kauglugema korteripõhiselt. Pikemalt saab direktiiviga tutvuda siin. Levikomi lahendus on tulevikukindel ning vastab Euroopa liidu energiatõhususe direktiivile.

Mugav täislahendus Levikomist:

1
2
3
1

Asjade internetis töötavate seadmete eelis on pikk aku eluiga, seadmed kestavad minimaalselt 10 aastat. Levikom võrgus töötavad eri tootjate kaugloetavad arvestid, näiteks Axioma, Zenner, BMeters, Apator, Itron jt.

2

Levikomi asjade interneti võrk on lisaks Tallinnale ja selle ümbrusele alates Vääna-Jõesuust ja Keilast kuni Jõelähtmeni ka Tartus, Narvas, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Jõhvis, Valgas, Võrus, Haapsalus, Kuressaares, Kärdlas, Paides, Kundas, Paldiskis, Põltsamaal, Jõgeval, Elvas, Raplas ja Kohtla-Järvel. Kokku katab Levikomi asjade interneti võrk juba üle 60% Eesti elanikkonnast.

3

Levikomi kauglugemissüsteem on võimalik integreerida enamike kinnisvarahalduses kasutusel olevate tarkvaradega, näiteks korteriühistute poolt laialt kasutatava arveldussüsteemi Korto kliendid saavad veearvestite näidud automaatselt.

 • Kaugloetavad veearvestid – pakume erinevate tootjate kaugloetavaid veearvesteid ja mooduleid, sh Axioma, Bmeters, Itron, Wehrle, Zenner jt. Arvestid töötavad aku pealt vähemalt 10 aastat ning edastavad oma näidud üle asjade interneti võrgu. Suudame muuta ka olemasolevad teiste tehnoloogiate põhised lahendused kaugloetavaks asjade interneti võrgu kaudu.
 • Professionaalne paigaldus – kasutame partnerina sertifitseeritud torutöid teostavaid firmasid, kes viivad läbi veearvestite vahetuse.
 • Töökindel võrguühendus – Levikomil on rajatud üle-eestiline asjade interneti võrk, mis tagab töökindla ja turvalise ühenduse veenäitude saatmiseks ka kõige raskemini ligipääsetavatest paikadest, nagu keldrid või tehnoruumid.
 • Andmekogumise rakendus – pakume rakendust andmete kogumiseks või edastame andmed ühistu poolt kasutatavasse andmekogumise rakendusse.
 • Hooldus ja tugi – jälgime süsteemide tõrgeteta tööd ja nõustame ühistut tekkivate küsimuste korral.

Kauglugemisele üleminek on ühistu jaoks lihtne ja muretu

Levikom hoolitseb kogu kauglugemise protsessi eest alates veemõõtjate vahetusest kuni igakuise näitude edastamiseni:

 • Kaardistame ühistu vajaduse – mitu arvestit on korteris? Kas soe ja külm vesi on eraldi? Millise tootja arvestit kasutada? Kas paigaldusel on eritingimusi? Jne.
 • Koostame pakkumise – sisaldab täislahendust arvestitest, võrguühendusest ja andmekogumise rakendusest. Näitude kauglugemise jaoks vajalik investeering on taskukohane igale ühistule ning kõiki seadmeid on võimalik ka rentida. Antud pakkumine on aluseks ühistu koosolekul otsuse tegemiseks. Soovi korral tuleme kohale ja presenteerime täpsemalt lahendust.
 • Koostame paigaldusprojekti ja organiseerime arvestite vahetuse – kasutame selleks partnerina sertifitseeritud torutöid teostavaid firmasid.
 • Seadistame võrguühenduse – selle tulemusel jõuavad andmed õigeaegselt õigesse kohta. Soovi korral on võimalik määrata lisateenusena ka lekketuvastus ja alarmid.

Levikom pakub kaasaegseimat ja soodsaimat tehnoloogiat. Just seetõttu kasutavad meie lahendust juba mitmed korteriühistud Eestis, liituge teiegi!

Pakume kõigi tuntud tootjate kauglugemist võimaldavad veemõõtjad:

 

Küsi oma ühistule pakkumist - täida allolevad väljad ja saada päring: