Asjade interneti ja 5G lahendused

Tark põllumajandus

Tark linn

Kaugmõõtmised

Tööstus 4.0

jpm...

Oleme Eestis liider asjade interneti (IoT) ja 5G teenuste valdkonnas

Levikom on Eesti ainus üldkasutatava üleriigilise IoT-võrgu operaator ning maailma esimene avatud väärtusahelaga IoT-teenuste pakkuja. Oleme ainus avaliku LPWAN teenusepakkuja Eestis. Meie rolliks on pakkuda võrguteenuseid lõppkasutajatele ning rakenduste ja platvormide arendajatele. Andmeid sensoritelt ja seadmetelt kogume ning haldame reaalajas turvalises NORAnet võrgus. Oleme avanud NORAnet võrguga uued võimalused Eesti sideteenuste turul, potentsiaaliga toetada miljoneid seadmeid sadades tööstusharudes, sealhulgas tootmise, teaduse, tervishoiu, põllumajanduse ja avalike kommunaalteenuste harudes. Meil on käimas pilootprojektid kümnete juhtivate Eesti ettevõtetega ning oleme ainus turul, kes suudab juba ettevõtetele pakkuda töötavaid IoT täislahendusi.

Mis on asjade internet (IoT) ja 5G?

Mis on Värkvõrk ehk Asjade Internet?

Asjade Internet ehk IoT (Internet of Things) on võrgustik, mis sisaldab internetiühenduses olevaid seadmeid, mille toimimine põhineb andmete kogumisel ja omavahelisel andmevahetusel. Võrgus täidavad seadmed soovitud käske sensorite, tarkvara ja elektroonika abil, tagades seadmete omavahelise suhtluse ning andmete vahetuse. IoT on enam kui seadmete omavaheline ühendus: näiteks on IoT abil võimalik mugavalt jälgida veetarbimist või juhtida tänavavalgustust. Asjade interneti (IoT) võrk põhineb 5G tehnoloogiatel.

Mis on LPWAN?

LPWAN (Low Power Wide Area Network)* on traadita sidevõrk, mis võimaldab seadmetel kasutada oluliselt vähem energiat andmete edastamisel. Võrgustiku oluline eelis mobiilside tehnoloogiate ees seisneb võimekuses toetada viimastest enam seadmeid suurema leviala ulatuses.

Mis on LoRa®?

LoRa® on raadiotehnoloogia, mis võimaldab väikse energiatarbe juures luua suure levialaga ühendusi. Üks gateway või tugijaam suudab katta terve linna või sadu ruutkilomeetreid, sealjuures madalate kuludega.

Mis on LoRaWAN?

LoRaWANTM defineerib kommunikatsiooni protokolli ja võrguarhitektuuri, millega saavad suhelda erinevad seadmed, kasutades LoRa® tehnoloogiat. Üks suurimaid takistusi, mis on hoidnud tagasi massilist IoT rakenduste kasutuselevõttu, on olnud sobivate sidelahenduste puudumine. Selle tühimiku täidab NORAnet, pakkudes LoRaWAN® standardil sidevõrku.

Loe lähemalt 5G tehnoloogiatest, mis loovad aluse asjade interneti (IoT) toimimiseks…

Mis on 5G ja miks on ta oluline?

5G on raadiovõrgu tehnoloogia, mis on vajalik selliste uute teenuste ja lahenduste kasutuselevõtuks, mille kättesaadavusest hakkab sõltuma riigi majandus (efektiivsus, tulemuslikkus, konkurentsivõime), elanikkonna tervis ja heaolu, avaliku halduse kvaliteet jpt valdkonnad.

5G ei ole vajalik uute või paremate sideteenuste jaoks:

 • 5G-d saab kasutada suurema andmeside kiirusega internetiteenuse pakkumiseks (kuhu kaabel ei ulatu), aga pole vältimatu – 4G mobiilitehnoloogia võimaldab tehniliselt suuremaid andmeside kiirusi kui 5G
 • Suurte andmekiiruste (1 -10 Gbit/s ) tagamiseks on tehnilised lahendused täna olemas (selleks ei ole 5G vajalik), selleks on pigem vaja leida laia kanaliga vabasid sagedusalasid

5G on vajalik selliste uute rakenduste jaoks, mis:

 • Vajavad reaalajalise reaktsioonikiirusega ja ülikõrge sidekindlusega võrke
 • Võimaldab võrgus kasutada ülisuures koguses üliväikese võimsustarbega seadmeid (sensoreid) – kõik asjade interneti rakendused: IoT, Tööstus 4.0, Smart Metering, Smart City, Smart Grid, Smart Home/Building, Smart Agriculture, Smart Logistics, Smart Retail, Smart Healthcare, Smart Wearables, ülikiire juhtmeta lairiba, tehisintellektil (AI), blokiahelal (BC), suurandmete (big data) analüüsil, virtuaalreaalsusel (VR) ja liitreaalsusel (AR), masinõppel (machine learning) jmt baseeruvad teenused ja turud

Näiteid rakendustest, mida ilma 5G-ta ei saa:

 • Väikest reaktsioonikiirust ja ülikõrget sidekindlust vajavad rakendused:
  • Isesõitvad autod-bussid-laevad-põllumasinad
  • Iselendavad droonid (logistika, turva jmt)
  • Tööstusrobotite juhtimine ning tootmisprotsesside automatiseerimine – Tööstus 4.0
  • Kaugmeditsiin (kaugjuhitavad lõikused jm protseduurid) ning elutähtsate toimingute kaugmonitooring ja -juhtimine
  • Tark teede infrastruktuur (liiklusõnnetuste vältimine)
  • Automaatsed turvasüsteemid
  • Virtuaal- ja liitreaalsuse tehnoloogial baseeruvad rakendused (hooldustööd jmt)
 • Ülisuure arvu ja üliväikese võimsustarbega seadmeid vajavad rakendused:
  • Energianäitude (elektri, vee, kütte ja gaasi) kauglugemine ja nende abil energiakulu juhtimine kodus, ärihoonetes, tootmises
  • Tööstus 4.0 – tootmisprotsessis ja tarneahelas andmete lugemine, suurandmete analüütika ja sellel baseeruvad optimeerimise, automatiseerimise jmt rakendused
  • Põllumajanduses pinnase, õhu, sademete jmt näitude monitooring ning saadud andmete abil efektiivsuse ja tulemuslikkuse saavutamine
  • Transpordi, logistika, finantsteenuste, tervishoiu jpm valdkondades lahendused ja rakendused

Loe lähemalt Levikomi teekonnast asjade interneti (IoT) ja 5G tehnoloogiate arendamisel…

IoT ja 5G teenuste kasutusvaldkonnad

Asjade internet pakub paljudes valdkondades uusi võimalusi protsesside automatiseerimiseks ja monitoorimiseks. Siin on ülevaade Levikomi IoT/5G lahendustest erinevate valdkondade kaupa.

Levikomi tee asjade interneti (IoT) ja 5G valdkonnas

 • 2018 detsember

  Maailma esimese 3D-positsioneerimislahenduse arendus

  Levikom alustab koostöös juhtivatele autotootjatele ja tehnoloogiaettevõtetele kuuluva HERE Technologies (end. NAVTEQ ja Nokia)(HOL), Actility (FRA) ning Abeeway’ga (UK) maailma esimese 3D-positsioneerimislahenduse arendust

 • 2018 november

  Konsortsium IoT-roamingu reaaltestide läbiviimiseks

  Levikom asutab konsortsiumi IoT-roamingu reaaltestide läbiviimiseks (liikmed Levikom (EST), Digita (FIN), Lattelecom (LAT), ER Telekom (RUS), KPN (HOL), Actility (FRA), IoT Ukraine (UKR) ja Inmarsat (UK))

 • 2018 november

  Actility World Operators Forum

  Levikom teeb ettekande ja modereerib tööstusvaldkonna IoT-paneeli (EON, Itron, Schneider Electric, Commcast, SK Telecom, ER Telekom) Pariisis toimuval Actility World Operators Forum’il.

 • 2018 november

  Levikom tutvustab Brüsselis IoT/5G võimalusi

  Levikom tutvustab Brüsselis IoT/5G-teenuste ärimudeleid, tehnoloogiaid ning regulatsiooni aspekte Euroopa Komisjoni esindajatele, Euroopa riikide regulaatoritele ning suurematele sideoperaatoritele

 • 2018 oktoober

  Collective LoRaWAN Device Qualification Program

  KPN, Orange, Bouygues Telecom, Swisscom, Proximus, Netzikon ja Levikom kehtestavad “Collective LoRaWAN Device Qualification Program’i” tagamaks ühtsed tehnilised nõuded LoRaWAN-tehnoloogiat kasutavatele sensoritele

 • 2018 oktoober

  2. põlvkonna LPWA-juurdepääsuvõrk

  Levikom käivitab 2. põlvkonna LPWA-juurdepääsuvõrgu Eestis (Canada tootja TEKTELIC tugijaamad), mis võimaldab kasutada üliefektiivset IoT-võrgu põhist positsioneerimist ning on vajalik roaming-teenuste tagamiseks.

  2018.a. lõpuks vahetab Levikom välja kõik enda 1. põlvkonna tugijaamad uute vastu (täna kokku 55% katvus Eesti elanikkonnast) ning 2019.a. jooksul paigaldab LPWA-tugijaamad kõikidesse enda enam kui 300 lairiba tugijaamade asukohtadesse, millega saavutatakse ca 85% katvus Eesti pindalast)

 • 2018 september

  Levikom saab LoRa-Alliance Contributor staatuse

  LoRa-Alliance tõstab Levikomi liikmestaatuse tasandile Contributor, mis võimaldab Levikomil määrata enda esindaja institutsiooni juhtorganitesse ning osaleda/hääletada kõikides töörühmades

 • 2018 september

  3GPP Group

  Levikom alustab protseduure 3GPP Group liikmestaatuse saamiseks eesmärgiga osaleda LTE-tehnoloogiatel baseeruvate lahenduste arendamisel

 • 2018 juuni

  Uus 3D-põhine võrguplaneerimise tarkvara

  Koostöös Maa-ameti ja firmaga CloudRF (UK) võtab Levikom kasutusele kõrge resolutsiooniga 3D-põhise võrguplaneerimise tarkvara, mis on vajalik erinevate IoT kasutusjuhtumite tagamiseks, sh sügaval siseruumides ja maa all

 • 2018 mai

  Esimesed globaalselt kasutatavad IoT-täislahendused

  Levikom toob enda NORA-X platvormil turule esimesed globaalselt kasutatavad IoT-täislahendused (rakendus + ühendus + sensorid), sh serveriruumide monitooring, külmaahela monitooring, korteriühistu/ärihoone energianäitude haldus, turbaväljade monitooring (maailma esimene), betooni kivinemise monitooring (maailma esimene). Kliendihuvi Canadast, Venemaalt, Rootsist, Saksamaalt, Indoneesiast, Šveitsist, Belgiast jpm.

 • 2018 aprill

  5G sageduslubade konkurs

  Levikom esitab MKM-ile ja Tehnilise Järelevalve Ametile enda seisukohad ja ettepanekud konkursi tingimuste ja läbiviimise korra kohta 5G sageduslubade väljastamiseks 3.5 GHz sagedusalas

 • 2018 aprill

  Levikom lansseerib VF-G võrgu

  Levikom lansseerib VF-G võrgu (VirtuaalFiiber Giga) 60 GHz 5G-sagedusalas, mis võimaldab klientidele reaalselt tagada sümmeetrilise juhtmeta püsiühenduse kiirusega 1 Gbit/s või enam

 • 2018 märts

  Mobile World Congress 2018

  Levikom on esindatud Mobile World Congress’il (MWC 2018) Barcelona’s LoRa-Alliance stendil

 • 2018 märts

  Testid NB-IoT/LTE-M-võrgu juhtimiseks

  Levikom alustab koostöös Kazahstani mobiilioperaatoriga Beeline teste NB-IoT/LTE-M-võrgu juhtimiseks NORAnet tuumikvõrguga

 • 2018 märts

  Levikom käivitab NORA-X platvormi

  Levikom käivitab pilvepõhise IoT-rakenduste platvormi NORA-X, mis võimaldab paindlikult ja kiiresti arendada välja ja globaalselt pakkuda IoT-rakendusi paljudes valdkondades. Platvorm toetab enamusi tehnoloogiaid, sh LoRa, Sigfox, NB-IoT/LTE-M, Zigbee, Wifi, Bluetooth, mBus/Wireless mBus

 • 2017 detsember

  Levikom alustab eMBB-reaalteste

  Levikom alustab ülikiire (1 Gbit/s) lairiba juhtmeta püsiühenduse eMBB-reaalteste Jüri alevikus (400 – 1000 MHz ribaga kanal 60 GHz sagedusalas)

 • 2017 november

  Virtuaaloperaatori testid

  Üks Eesti juhtivatest mobiilioperaatoritest viib läbi virtuaaloperaatori testid NORAnet võrgus

 • 2017 oktoober

  Levikom esitleb e-Showroomis avatud väärtusahelal baseeruvat IoT-ärimudelit

  Levikom esitleb e-Showroomis Euroopa Komisjoni ja Parlamendi liikmetele (Eesti eesistumise raames) avatud väärtusahelal baseeruvat IoT-ärimudelit

 • 2017 september

  NORAnet integreeritakse ESTFEEDiga

  Elering käivitab avaliku andmevahetuse platvormi ESTFEED elektri-, vee-, gaasi- ja küttenäitude kauglugemiseks ja haldamiseks, kus Levikom oli üheks arenduspartneriks. NORAnet on ainsa IoT-võrguna integreeritud ESTFEEDiga

 • 2017 august

  Levikom astub Euroopa IoT Operaatorite Kogu liikmeks

  Levikom saab kutse astuda Euroopa IoT Operaatorite Kogu liikmeks (üleriigiliste avalike IoT/5G-võrkude operaatorid Orange, KPN, Swisscom, Proximus, Netzikon/Telent, Bouygues Telecom, Levikom, Digita). Levikom asub juhtima rahvusvahelise roamingu äri ja regulatsiooni töörühma.

 • 2017 august

  Levikom nõustab rahvusvahelisi sideoperaatoreid

  Levikom nõustab rahvusvahelisi sideoperaatoreid Liberty Media (USA/GER), Commcast/Sky (USA/UK), Bezeq (ISR), Beeline (RUS/KAZ), IP Only (SWE) LPWA-võrkude käivitamiseks ja IoT/5G-teenuste arendamiseks

 • 2017 juuni

  Levikom nõustab IBMi ja Microsofti

  Levikom nõustab IBMi (USA) ja Microsofti (IRL) IoT-ühendusliideste arendamisel vastavalt IBM Watson ja Azure IoT platvormide ühendamiseks LPWA tuumikvõrkudega

 • 2017 mai

  Levikom alustab IoT/5G-teenuste pilootprojekte

  Levikom alustab IoT/5G-teenuste pilootprojekte koos kümnete klientidega, valides välja vähemalt 1-2 kasutusjuhtumit kokku ligi 20 tööstusharust, sh.:

  • energianäitude kauglugemine,
  • hoonete energiahaldus,
  • kaubandus,
  • põllumajandus,
  • transport ja logistika,
  • tervishoid,
  • Tööstus 4.0,
  • kindlustus,
  • intelligentsed transpordisüsteemid,
  • turvalisus,
  • riigikaitse,
  • keskkonnahaldus

  Tänaseks läbi viidud üle 70 pilootprojekti teenuste ja rakenduste käivitamiseks

 • 2017 mai

  Eesti esimene üleriigiline avatud LPWAN juurdepääsuvõrk

  Levikom alustab Eesti esimese üleriigilise avatud LPWAN juurdepääsuvõrgu ehitust, kasutades Ufispace (FOXCONN) makro-tugijaamasid ning Multitech sisetugijaamasid (testvõrk demonteeritakse)

 • 2017 aprill

  NORAnet Developer Portal

  Levikom käivitab IoT/5G-teenuste, -rakenduste ja -sensorite arendajatele mõeldud tasuta arenduskeskkonna NORAnet Developer Portal – IoT/5G ökosüsteemi arendamiseks Eestis

 • 2017 aprill

  NORAnet multi-access/Open-API tuumikvõrk

  Levikom käivitab NORAnet multi-access/Open-API tuumikvõrgu – võimaldab juhtida LoRa-, NB-IoT/LTE-M, M2M, Wifi, Zigbee jt tehnoloogiatel baseeruvaid juurdepääsuvõrke globaalselt (SaaS-põhine) ning tagada IoT/5G-rakendustele vaba juurdepääsu NORAnet tuumikvõrgule avatud liidese (API) vahendusel

 • 2017 märts

  Mobile World Congress 2017

  Levikom on esindatud Mobile World Congress’il (MWC 2017) Barcelona’s LoRa-Alliance stendil

 • 2017 märts

  NetID-võrgutunnus

  LoRa-Alliance väljastab Levikomi IoT-võrgule NetID-võrgutunnuse (vajalik rahvusvaheliseks roamingu ja geolokatsiooni teenuste osutamiseks ning rahvusvahelistele ettevõtetele teenuste osutamiseks)

 • 2017 märts

  NASDAQ-pressiteade

  NASDAQ-pressiteade Semtech’i poolt (NASDAQil noteeritud maailma juhtivaid kiibitootjaid, LoRaWAN-tehnoloogia autor) ja ülemaailmne meediakampaania (18 keeles, kõikidel kontinentidel) Levikomi kui maailma esimese avatud väärtusahelal baseeruva ärimudelil toimiva operaatori tutvustamiseks

 • 2017 veebruar

  Koostööleping maailma suurima LPWAN-võrgulahenduste pakkujaga Actility

  Levikom sõlmib pikaajalise tarne- ja koostöölepingu maailma suurima LPWAN-võrgulahenduste pakkujaga Actility S.A. 1. põlvkonna carrier-grade LoRaWAN juurdepääsuvõrgu ning multi-access/Open-API tuumikvõrgu rajamiseks

 • 2016 detsember

  IoT seminar ja näitus Hiltonis

  Levikom korraldab IoT tehnoloogiaid ja rakendusi tutvustava seminari ning LPWA-võrgulahenduste ja IoT-teenuste näituse Hilton Tallinn Park Hotellis

 • 2016 oktoober

  Asutatakse Eesti Asjade Interneti MTÜ (AIM)

  Levikomi eestvedamisel asutatakse Eesti Asjade Interneti MTÜ (AIM), kokku 15 liikmega – IoT operaatorid, teenuseosutajad, tehnoloogia/seadmete pakkujad, arendajad, kasutajarühmad, teadusasutused (Levikom, Telia, Elisa, TalTech, Tartu Ülikool, Siemens, Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Eesti Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus jpt.)

 • 2016 oktoober

  LPWAN testvõrgud Tallinnas, Viljandis ja Kuressaares

  Levikom avab LoRaWAN-tehnoloogial baseeruva LPWAN (Low Power Wide Area Network) testvõrgu Tallinnas, Viljandis ja Kuressaares koos veenäitude kauglugemise, külmaahela monitooringu ja targa põllumajanduse rakendustega

 • 2016 september

  Levikom astub LoRa-Alliance liikmeks

  Levikom astub rahvusvahelise LoRa-Alliance liikmeks (Adopter liikmestaatus)

 • 2016 august

  Levikom asutab Noraneti

  Levikom asutab rahvusvahelisteks IoT-operatsioonideks tütarettevõtte Noranet

 • 2016 juuni

  Levikom alustab IoT-võrguarhitektuuri ja strateegia arendusega

  Levikom alustab ettevalmistusi LPWA-võrgu (Low Power Wireless Access) ja IoT/5G-teenuste arendamiseks, sh töötab välja strateegia ja arendab välja avatud väärtusahelal baseeruva ärimudeliga operaatori võrguarhitektuuri