Investeeri Levikomi

Eesti rahvuslik uue põlvkonna telekom

Levikom viib ülikiire ja stabiilse püsiühenduse ja TV ka sinna kuhu kaabel ei ulatu. Levikom on Eestis asjade interneti valdkonnas pioneer, pakkudes tuleviku lahendusi juba täna.

Levikomil on 2 peamist tegevussuunda

Side ärisuund

 • Eesti suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator al. 2007
 • 162’000 kodu maal ja äärelinnas ilma kiire internetita
 • 7000+ klienti ootejärjekorras
 • Levikom 6000 kava: +3500 klienti ja kasumisse III-IV kv 2020.a.

Asjade interneti (IoT) ärisuund

 • Eesti esimene avaliku IoT võrgu operaator ja IoT-teenuste pakkuja al. 2016
 • IoT – suurim kasvuvaldkond IKT turgudel maailmas
 • IoT täislahendused globaalselt pilvepõhise platvormi NORA-X kaudu
 • Kõik IKT teenused/ärilahendused ettevõttele

Investeeri Levikomi – aitad ehitada uut kodumaist telekomi

Miks investeerida Levikomi?

 • Atraktiivne kasvuinvesteeringu projekt mõistlike riskidega
 • Kõrge investeeringu tootluse võimalus peamisel kasvuturul – globaalsel IoT-turul
 • Madala tehnoloogia- ja ärimudeli riskiga võimalus kiireks kasvuks Eesti sideturul
 • Märkimisväärsed sünergiad side, IT ja 5G/IoT ärisuundade vahel
 • Kogenud meeskond ja asutajad
 • Head laienemise ja investeeringust väljumise võimalused
 • Võimalus konverteerida fikseeritud tootlusega võlakiri osaluseks pre-IPO raames

Levikomil toimub suunatud võlakirjade emissioon

 • Suunatud võlakirjade emissiooni kogumaht: 2 mln EUR
 • Emitent: Levikom Holding OÜ
 • Investeering a’ 1 000 … 3 000 EUR
 • Lunastustähtaeg 24 kuud
 • Fikseeritud 12,5% tootlus aastas
 • Intressid igakuiselt
 • 2021 noteeritakse Nasdaq First Northil
 • 20% allahindlust Levikomi pre-IPOs
 • Asutajad investeerinud ise 6 mln EUR

Emissioonist saadavaid vahendeid kasutame:

 1. Sideklientide arvu mitmekordistamiseks – seisuga 31.12.2019 oli Levikomi ootejärjekorras üle 7000 kliendi, investeering läheb otse kliendihankeks ja seadmete soetamiseks.
 2. Asjade interneti lahenduste lansseerimiseks – Levikomil on valmis lahendused näiteks elektri, vee, gaasi ja sooja näitude kauglugemiseks, mille vastu on turul suur nõudlus. Investeeringu suuname IoT lahenduste turundusse ja müüki ning asjade interneti võrgu laiendamisesse.

Kui soovid rohkem infot Levikomi investeerimise kohta, siis võta ühendust meie Investorsuhete juhi Annika Urmiga (+372 5454 3300, annika.urm@levikom.ee) või täida allolev vorm:

Investeeri koos Tele2 ja Starmani asutajatega, et viia ülikiire internet ja kaasaegne TV igasse Eesti maanurka ning uue põlvkonna asjade interneti (IoT) lahendused laia maailma.

Käesolev veebileht on informatiivse iseloomuga. Juhime tähelepanu alljärgnevale:

 • Käesolev veebileht ei ole mõeldud investeerimisotsuse tegemiseks (Väärtpaberite omandamine), so. see ei ole käsitletav investeerimissoovituse või -pakkumisena, -nõustamise ega muu investeerimis-teenuse kõrvalteenusena;
 • Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu võtab huvitatud osapool iseseisvalt vastutuse tutvuda Väärtpaberite ja nende emissiooni tingimustega ning vajadusel konsulteerima juriidilise, finants- või investeerimisnõustajaga;
 • Käesoleval veebilehel esitatud informatsiooni õigsus ei ole kontrollitud sõltumatute nõustajate. Sellest tulenevalt vabastab Emitent ennast igasugusest vastutusest, mis tuleneb nimetatud informatsiooni kasutamisest. See laieneb ka Emitendi partneritele, juhtkonna liikmetele, töötajatele, nõustajatele jt. sõltumata sellest, kas vastav info oli edastatud huvitatud osapoolele kirjalikult, suuliselt või elektrooniliselt;
 • Juhime tähelepanu ka sellele, et Emitent ei anna kinnitust käesoleval veebilehel toodud ajalooliste finants- jm. näitajate õigsusele, finants- jm. näitajate prognoosidele ja nende saavutamise tõenäosusele;
 • Käesoleval veebilehel esitatud infoga ei kaasne Emitendi poolset kohustust hankida ja edastada huvitatud osapoolele täiendavat informatsiooni või uuendada antud veebilehel toodud infot, samuti parandada veebilehel toodud informatsiooni ka juhul, kui selgub taoline vajadus;
 • Emitent ei kanna vastutust ühegi kulu, väljamineku või kohustuse ees, mis võib huvitatud osapoolel tekkida selle veebilehega seoses