Green Marine ja Levikom testisid koostöös NORAnet võrgus uudset IoT-träkkimislahendust

AS Green Marine ja Levikom testisid edukalt Eestis unikaalset ja uudset IoT-lahendust objektide asukoha jälgimiseks. Uuel lahendusel on mitmeid eeliseid: IoT-sensorid suudavad töötada autonoomselt ilma välise toiteta kuni 5 aastat ning fikseerivad online- režiimis täpselt eseme asukoha nii välis- kui ka sisetingimustes. Antud rakendus sobib erinevate logistiliste lahenduste jaoks, näiteks kauba, inventari, töövahendite, sõidukite ja mitmete muude objektide jälgimiseks. IoT jälgimisseadmete paigalduse ja võrguühenduse maksumus on võrreldes analoogsete mobiilsete tehnoloogiatega kliendisõbralikum.

Pilootprojekti käigus paigaldati Green Marine multilift-konteineritele nende asukohta ja liikumist jälgivad  träkkimisseadmed, mis edastasid Levikomi uue põlvkonna asjade interneti võrgu NORAnet kaudu Green Marine dispetšerteenistuse monitooringuekraanile regulaarselt vajalikku infot. Testpiirkonnaks oli valitud Tallinn ja Harjumaa ning jälgiti Tallinna Vanasadama ning Muuga sadama kaidel laevade keskkonnaalasel teenindusel liikuvaid jäätmete kogumise konteinereid.

Green Marine arendus- ja kvaliteedijuhi Tanel Ritseri sõnul on katsetatud IoT-träkkimisseadmed näidanud väga häid tulemusi. Nüüd soovivad partnerid läbi viia täiendavad testid talvistes tingimustes, et veenduda seadmete ilmastikukindluses. Konteinerite jälgimisseadmed võimaldavad kokkuvõttes operatiivsemat logistika planeerimist, mis omakorda võimaldab tõsta klientidele 24/7 pakutava teenuse kvaliteeti ja konteinerpargi ratsionaalsemat kasutamist.

Levikomi IoT ärisuuna juhi Ove Tüksammeli sõnul on uudsel asjade interneti võrgus toimival lahendusel mitmeid eeliseid. “Katsetasime Prantsuse ning Šveitsi tootjate träkkimisseadmeid, asukohateenuseid ja rakendusi. Mõlemad seadmed kasutasid abistatud GPS (A-GPS) tehnoloogiat, mis võimaldab tavalise GPS seadmetega võrreldes kiiremat käivitusaega ja kus aku säästmiseks arvutatakse asukoha koordinaadid interneti pilveteenuses. Ühel seadmetest on lisaks kasutusel WiFi Sniffer tehnoloogia, mis võimaldab esemete asukoha määrata läheduses paiknevate WiFi võrkude baasil. Selline asukohamääramine toimib ka sisetingimustes, kuhu GPS-satelliitide signaalid ei ulatu. Uued autonoomsed IoT-träkkerid ja senisest kordades madalamad kulud lubavad laiendada asukohateenuseid objektidele, mille träkkimine polnud varem tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas,” selgitas Ove Tüksammel.

Testitud lahendus sobib Tüksammeli sõnul hästi erinevate logistiliste lahenduste puhul, näiteks kauba, inventari, sõidukite, tööriistade ja paljude muude objektide jälgimiseks online-režiimis.
Asjade Internet ehk IoT (Internet of Things) on võrgustik , mis identifitseerib ja kajastab füüsilise asjade maailma objektid virtuaalses maailmas ehk internetis. Levikom on esimese üle-eestilise asjade interneti võrgu NORAnet operaator, mille kaudu jõuavad ettevõtete rakendused klientideni. Lähemalt saab  selle kohta infot aadressilt www.noranet.ee

AS Tallinna Sadam tütarettevõte AS Green Marine pakub põhiliselt laevadele ja sadamaoperaatoritele keskkonnaalaseid teenuseid. Ettevõte tegeleb mitte ainult jäätmekäitlusega, vaid ka laevaperede keskkonnaalase koolitamisega, suurendamaks teadlikust jäätmete sorteerimisel ning suurendades seeläbi taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu. Üheks ettevõtte igapäevase töö ja arendustegevuse lisaväärtuseks on ka asjaolu, et üles on ehitatud teovõimeline võimalike merereostuste lokaliseerimise- ja likvideerimisvõimekus, kus vajadusel  on operatiivseks kasutuseks tänapäevased innovaatilised tehnilised ja tehnoloogilised lahendused vajalikul ajal vajalikus kohas õigeaegseks tegutsemiseks koostöös nii Tallinna Sadam vastava struktuuriga, kui ka Politsei- ja Piirivalveametiga.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom Eesti esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

Täiendav info:
Ove Tüksammel
Levikomi IoT ärisuuna juht
ove.tuksammel@levikom.ee