Otsid parimaid GDPR spetsialiste?

Võta GDPR täislahendus Levikomilt: audit, lahendus ja haldus

Levikomis on parimad GDPR spetsialistid:

Urmas Kukk

Endine Andmekaitse
Inspektsiooni peadirektor

Tarmo Kirsipuu

Levikomi IT teenuste juht

GDPR andmekaitse üldregulatsiooon

GDPR andmekaitse üldregulatsioon jõustus 25-ndal mail 2018 ning kehtib igale firmale või organisatsioonile, kes töötleb Euroopa Liidu kodanike isikuandmeid.

 • Millist tüüpi info kohta Andmekaitse Üldmäärus (GDPR) kehtib?
  Andmekaitse Direktiiv aastast 1998 määratleb isikuandmed järgmiselt: ” mistahes informatsioon mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (Andmesubjekt); tuvastatav isik on isik keda on võimalik tuvastada otseselt või kaudselt, viidates tema isikukoodile või tema füüsiliste, psühholoogiliste, vaimsete, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsetele faktoritele, mis on talle eripärased.
 • Mis juhtub rikkumiste korral?
  GDPR puhul määrab trahvisumma konkreetse rikkumise raskusaste. Näiteks, kui ettevõtte andmed ei ole korras või ei ole õigeaegselt teavitatud võimudele võimalikust admelekkest, siis võib maksimum trahv ulatuda kuni 2%-ni ettevõtte aastakäibest. Maksimaalne kogutrahv, mis võidakse ettevõttele määrata, võib olla aga kuni 4% aastatsest käibest või kuni 20 miljonit eurot.
 • Mida peaksid ettevõtted  GDPR osas ette võtma?
  Ettevõtted peavad läbi vaatama andmetöötlusega seotud toimingute konteksti, ulatuse ning eesmärgid. Lisaks sellele tuleb hinnata andmetöötlusest tulenevat riski isikutele, kelle andmeid töödeldakse. Andmekaitsemäärusega kooskõlas olemiseks peavad ettevõtted rakendama vastavaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid.

GDPR täislahendus Levikomilt: audit, lahendus ja haldus

 • GDPR täislahendus on Levikomi poolt äriklientidele pakutav kompleksne teenus, mille eesmärgiks on viia klient vastavusse 25.05.2018.a. jõustuva GDPR nõuetega nii juriidiliselt (vastavad protseduurid ja reglemendid jms) kui ka infotehnoloogiliselt, pakkudes süsteemide kordaseadmiseks ja hilisemaks haldamiseks IT taristuteenust ning tagades andmetöötlustoimingute registri lahenduse.
 • Levikom kasutab GDPRi nõuetele vastavuse auditi ja selle tulemusena nõuetele vastavusse viimiseks juriidiliste (ja sellega seotud) toimingute/tegevuste osas Koch ja Partnerid eksperte (sh Urmas Kukk, Paavo Koch).
 • Levikom kasutab klientidele pakutava andmetöötlustoimingute registri lahendusena www.gdprregister.eu portaali.

Millest Levikomi GDPR täislahendus täpsemalt koosneb?

1. etapp - GDPR nõuetele vastavuse audit

GDPR-i nõuetele vastavuse audit:

 • 5-6 lk küsimustik
 • Küsimustiku vastuste alusel selgub, millises ulatuses vaja läbi viia detailne GDPR-i nõuetele vastavuse ja IT süsteemide auditid
 • GDPRi nõuetele vastavuse lahenduse väljatöötluse (nõustamise) pakkumine
 • Nõuetele vastavate IT süsteemide lahenduse väljatöötamise (nõustamise) pakkumine

Auditi maksumus on 750€ (lisandub käibemaks)

2. etapp GDPR-i nõuetele vastavusse viimise lahenduse väljatöötlus

GDPR-i nõuetele vastavusse viimise lahendus – protseduurid ja juriidika:

 • Auditi tulemusel konkreetsed ettepanekud protseduuride jm meetmete kehtestamiseks ja juurutamiseks
 • Pakkumine juurutamiseks

GDPR-i nõuetele vastavusse viimise lahendus – IT süsteemid:

 • Auditi tulemusel konkreetsed ettepanekud muudatuste ja täienduste teostamiseks IT süsteemides
 • Pakkumine teostamiseks
 • Pakkumine IT-halduseks (sh register)

Arvestus tunnihinna ja tunnimahu põhine.

3. etapp - teostus

 • Konkreetse kliendi protsesside, protseduuride, kordade jmt. väljatöötlus, kehtestamine ja juurutamine
 • Konkreetse kliendi IT-süsteemide muudatuste ja täienduste teostus

Arvestus tunnihinna, tunnimahu ja süsteemide maksumuse põhine.

4. etapp - haldus

IT-hooldusteenus koos GDPRregister.eu registriteenusega.

Arvestus hooldatavate süsteemide ja töökohtade arvu põhine + registriteenus.

Võta GDPR täislahendus Levikomist

 • Levikom on üle 25 aasta IT teenuste turul!

 • Meil on parimad GDPR spetsialistid:

  • Urmas Kukk – endine Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor, Koch ja Partnerid vandeadvokaat ja CIPP/E (Ceritified Information Privacy Professional Europe)

  • Tarmo Kirsipuu – Levikomi IT teenuste juht

Küsi GDPR täislahenduse pakkumist telefonil 1211 või gdpr@levikom.ee

Või saada meile sõnum