Gaasinäitude kauglugemine läheb asjade internetti

Eestis muutub 1. jaanuarist 2021 gaasinäitude kauglugemine ettevõtetele kohustuslikuks. Valdkonna eksperdid kogunevad täna Tehnopoli, et arutada gaasikütte valdkonna arenguid ja tutvustada erinevaid lahendusi gaasinäitude kauglugemiseks asjade interneti võrgus.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna eksperdi Rein Vaksi sõnul on gaasikütte valdkond jõudmas järgi elektri valdkonnale, kus kauglugemine on väga edukalt juurutatud. “Kauglugemise seadmed peavad olema paigas aastaks 2020 ja kauglugemissüsteem hakkab 2021. aastal tööle. Seega on praegu paras aeg seadmete tellimiseks ja igati tervitatav, et tutvustatakse erinevaid kauglugemise võimalusi,” rääkis Vaks.

Seminari korraldaja Levikomi teenuste juhi Kuno Peegi sõnul kutsus ettevõte kokku kogu sektori, sest uus võrgutehnoloogia võimaldab mugavat infoedastust kõikides gaasikütte tarbimise etappides kuni lõppkasutajani välja. ”Gaasiküttevõrgu teenusepakkujatel ja valdkonna reguleerijatel on keeruline orienteeruda erinevate operaatorite ja seadmetootjate lahenduste vahel, mistõttu on igati praktiline, et ühenduse pakkuja võtab initsiatiivi. Meie teame hästi, kelle seade millise andmeedastuse standardiga kokku käib ja millises asukohas need on kasutatavad,“ rääkis Peek.

Levikomi asjade interneti valdkonna juhi Ove Tüksammeli sõnul moodustab Levikomi asjade interneti võrk ja koostöö erinevate seadmetootjatega tõhusa terviklahenduse näitude automatiseeritud kauglugemiseks. “Meie lahendus sobib igale gaasiküttega eramule, kortermajale ja ärihoonele. Näitude kauglugemise jaoks vajalik investeering on taskukohane igale ühistule. Võtame ise ühistutega ühendust, aga lõpptarbijad võivad ka ise meie poole pöörduda, kui soovivad lahendust esmajärjekorras,” kirjeldas  Tüksammel Levikomi lahenduse valmidust.

Levikomi asjade interneti võrk katab lisaks Tallinnale ja selle ümbrusele alates Vääna-Jõesuust ja Keilast kuni Jõelähtmeni ka Tartut, Narvat, Pärnut, Viljandit, Rakveret, Jõhvit, Valgat, Võru, Haapsalut, Kuressaaret, Kärdlat, Paidet, Kundat, Paldiskit, Põltsamaad, Jõgevat, Raplat ja Kohtla-Järvet.

10. aprillil Tehnopolis toimuval seminaril võtavad sõna Levikomi teenuste juht Kuno Peek, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna ekspert Rein Vaks, Levikomi asjade interneti valdkonna juht Ove Tüksammel ning kaugloetavaid seadmeid tutvustavad erinevate tootjate esindajad. Üritusel on kohal ka valdkonna suunanäitajad Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametist, Eleringist ja Gaasiliidust.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

 

Täiendav info:

Kuno Peek, Levikomi teenuste juht
e-post: kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Удаленное считывание потребления газа будет работать в интернете вещей

С 1 января 2021 года в Эстонии для предприятий станет обязательным удаленное считывание потребление газа. Специалисты данного сектора соберутся сегодня в Tehnopol, чтобы обсудить развитие сферы газового отопления и познакомить с различными решениями удаленного считывания потребления газа на базе сети интернета вещей.

По словам эксперта отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Рейна Вакса, сфера газового отопления следует за электросектором, где удаленное считывание успешно внедрено. «С 2020 года оборудование для удаленного считывания должно быть установлено и система удаленного считывания заработает с 2021 года. Поэтому сейчас как раз время для заказа устройств для считывания, поэтому всячески приветствуется то, что можно познакомиться с разными возможностями удаленного считывания», – сказал Вакс.

По словам Куна Пеэка — организатора семинара и руководителя отдела услуг Levikom — предприятие пригласило на место представителей всего сектора, поскольку новая сетевая технология обеспечивает удобное предоставление данных на всех этапах потребления вплоть до конечного пользователя. «Компаниям, которые предлагают услугу сетевого газового отопления и регуляторам сектора сложно ориентироваться между разными операторами и решениями производителей оборудования, поэтому весьма практично, когда инициативу берет тот, кто предлагает услугу подключения к удаленному считыванию. Мы очень хорошо знаем, чьи устройства и по какому стандарту передачи данных работают, и в каких местах они используются», – говорит Пеэк.

По словам руководителя сферы IoT-решений Levikom Ове Тюксаммеля, сеть интернета вещей Levikom и сотрудничество компании с разными производителями формирует эффективное и целостное решение автоматизированного удаленного считывания. «Наше решение подходит для каждого объекта с газовым отоплением — будь то частный дом, квартирный дом или бизнес-здание. Необходимые для удаленного считывания показателей инвестиции приемлемы для каждого сообщества жильцов. Мы сами будем связываться с товариществами или сообществами, но конечные пользователи могут и сами обращаться к нам, если хотят получить это решение в числе первых», – описывает Тюксаммель готовность этой услуги Levikom.

Сеть интернета вещей Levikom помимо Таллинна и окрестностей начиная от Вяэна-Йыесуу и Кейла до Йыеляхтме покрывает также: Тарту, Нарву, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви, Валга, Выру, Хаапсалу, Курессааре, Кярдла, Пайде, Кунда, Палдиски, Пыльтсамаа, Йыгева, Рапла и Кохтла-Ярве.

10 апреля на встрече в Tehnopol выступят: руководитель отдела услуг Levikom Куно Пеэк, эксперт отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс, руководитель сферы IoT-решений Levikom Ове Тюксаммель, а также представители различных производителей, которе расскажут об устройствах для удаленного считывания. На месте будут представители учреждений, которые определяют стратегию этой сферы — Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Elering и Союза газа.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Куно Пеэк, руководитель отдела услуг Levikom
e-post: kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee