Euroopa operaatorid kehtestasid asjade interneti seadmetele ühtsed nõuded

Euroopa asjade interneti ja 5G võrkude operaatoreid ühendav Euroopa IoT Operaatorite Kogu võttis vastu otsuse kehtestada ühtsed tehnilised nõuded sensoritele ja seadmetele, mis töötavad avalikes asjade interneti võrkudes või süsteemides. Eestis saavad seadmetootjad teha vajaliku vastavuskontrolli Euroopa IoT Operaatorite Kogusse kuuluva Levikomi kaudu. 

Viinis toimunud Euroopa IoT Operaatorite Kogu istungil osalenud Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm selgitas, et eesmärk on tagada üle-euroopaliselt teenuste ja lahenduste kvaliteetne toimimine asjade interneti võrkudes. “Nii nagu 90ndatel olid mobiilioperaatorid enne ühtsete nõuete kehtestamist hädas standardile ja tehnilistele nõuetele mittevastavate GSM kliendi- ja võrguseadmetega, tekitavad täna asjade interneti võrkude opereerijatele probleeme standardile mittevastavad seadmed,” selgitas Põldsamm. “Näiteks üritavad seadmetootjad teha järeleandmisi signaali leviala osas, et pikendada aku kestvust. Kliendi jaoks aga tähendab see ebakvaliteetsemat teenust,” selgitas Põldsamm.

“Asjade interneti võrku saab ühendada tuhandeid erinevaid seadmed, näiteks kaugloetavad veearvestid, kodulooma seireseadmed, mulla niiskusesensorid, auto nutivalve seadmed ja poe külastajate loendurid. Kõik erinevad seadmed peavad asjade interneti võrgus ühtemoodi töötama ja vastama ühtsetele tehnilistele nõuetele,” rääkis Levikomi asjade interneti ärisuuna juht Ove Tüksammel. “Nõuete ühtlustamine on nii operaatorite, klientide kui ka seadmetootjate huvides.”

Põldsammi sõnul otsustasidki seetõttu Euroopa IoT Operaatorite Kogu liikmed töötada välja ja kehtestada ühised nõuded IoT seadmetele ning leppida kokku, et Euroopa avalikesse võrkudesse lubatakse ainult vastavustunnistust omavad seadmed. “Asjade interneti seadmete arendajatel ja tootjatel on vaja läbi viia vastavuskontroll, mida Eestis saab teha Levikomi vahendusel. Vastavustunnistus on vaja saada ühelt Euroopa IoT Operaatorite Kogu liikmelt, kuid see kehtib ka kõikide teiste liikmesoperaatorite võrkudes, seega hoiab see seadme arendajal kokku palju aega ja kulusid ning seeläbi on palju lihtsam saada kogu Euroopa turule,” lisas Põldsamm.

Euroopa IoT Operaatorite Kogu on 2016. aastal asutatud institutsioon, mis ühendab Euroopa avalike ja üleriigiliste asjade interneti ja 5G võrkude operaatoreid. Kogusse kuuluvad Orange (Prantsusmaa), KPN (Holland), Swisscom (Šveits), Proximus (Belgia), Bouygues Telecom (Prantsusmaa), Netzikon (Saksamaa), Levikom (Eesti), Sens (Austria), Digita (Soome), České Radiokomunikace (Tšehhi), Antenna Hungaria (Ungari) ja Slovanet (Slovakkia). Euroopa IoT Operaatorite Kogu on astunud esimesi samme, et väljatöötatud nõuded võetaks kasutusele rahvusvaheliselt – vastav ettepanek on tehtud rahvusvaheliselt antud standardit haldavale LoRa-Alliance’ile.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub 2017 aastast Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht

Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Lisainfo vastavuskontrolli läbiviimise kohta: www.noranet.ee

Операторы Европы приняли единые требования для оборудования интернета вещей

Объединяющий европейский операторов интернета вещей и сетей 5G Совет IoT-операторов Европы принял решение о действии единых технических требований для сенсоров и оборудования, которые работают в публичных сетях или системах интернета вещей. В Эстонии производители оборудования могут сделать необходимый контроль соответствия через Levikom, который входит в Совет IoT-операторов Европы.

Участвовавший в заседании Совета IoT-операторов Европы в Вене исполнительный директор Levikom Пеэп Пылдсамм пояснил, что цель данного решения заключается в обеспечении по всей Европе качественной работы услуг и решений в сетях интернета вещей. «Как в 90-е годы у операторов мобильной связи были проблемы с оборудованием клиентов и сетей до принятия единых требований GSM, так и сегодня у операторов интернета вещей возникают трудности с тем оборудованием, которые не отвечает стандарту», – пояснил Пылдсамм. «Например, производители оборудования могут пытаться пойти на уступки по части сигнала сети, чтобы продлить работу аккумуляторов. Но для клиентов это будет означать некачественную услугу», – пояснил Пылдсамм.

«К сети интернета вещей могут подключаться тысячи разных устройств — например, водосчетчики с удаленным считыванием, устройства для мониторинга домашних животных, сенсоры влажности почвы, оборудование для смарт-охраны автомобиля и счетчики количества клиентов в магазине. Все это различное оборудование должно работать в сети интернета вещей одинаково и отвечать единым техническим требованиям», – сказал руководитель бизнес-направления интернета вещей Levikom Ове Тюксаммель. «Согласование требований в интересах как операторов, клиентов, так и производителей оборудования».

По словам Пылдсамма, именно поэтому члены Совета IoT-операторов Европы решили разработать и принять единые требования для IoT-устройств, а также договориться о том, что в открытых сетях Европы разрешено к использованию только признанное оборудование. «Разработчикам и производителям оборудования интернета вещей необходимо осуществлять контроль соответствия, что в Эстонии можно сделать через Levikom. Свидетельство о соответствии можно получить от одного члена Совета IoT-операторов Европы, но оно действует и для сетей всех остальных операторов Совета, что сбережет разработчикам оборудования много времени и средств, и через это гораздо проще попасть на весь европейский рынок», – добавил Пылдсамм.

Совет IoT-операторов Европы был создан в 2016 году. Он объединяет операторов публичных и государственных сетей интернета вещей и 5G. В Совет входят Orange (Франция), KPN (Нидерланды), Swisscom (Швейцария), Proximus (Бельгия), Bouygues Telecom (Франция), Netzikon (Германия), Levikom (Эстония), Sens (Австрия), Digita (Финляндия), České Radiokomunikace (Чехия), Antenna Hungaria (Венгрия) ja Slovanet (Словакия).

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской публичной сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.

В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom

Тел: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Дополнительная информация о проведении контроля соответствия: www.noranet.ee