Eesti ettevõtted panid asjade interneti jälgima betooni kivinemist

Eesti telekomiettevõte Levikom ja betoonitootja Rudus arendasid välja innovatiivse asjade interneti (IoT) põhise lahenduse, mis monitoorib reaalajas ehitusobjektidel betooni kivinemist. Ehitusettevõtjatele olulist säästu lubavat teenust hakatakse pakkuma nii Eestis kui välismaal.

Levikomi IoT ärisuuna juhi Ove Tüksammeli sõnul on tegemist uuendusliku tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise lahendusega, mis vähendab ehitusettevõtja kulusid – betooni kivinemise jälgimiseks ja protsessi juhtimiseks ei ole enam inimtööjõudu vaja. “Oleme koostöös Eesti betooniettevõtte Rudusega saanud üle pooleaastase arendustöö tulemusel valmis lahenduse e-BetoPlus, mis muudab ehitusettevõtjate tööd oluliselt efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks,” rääkisTüksammel.

Värskesse betooni valatud andurite abil monitooritakse ja juhitakse automaatselt betoonitöödega seotud toiminguid, näiteks soojapuhureid ja saadakse täpselt teada millal on võimalik järgmiste töödega edasi minna.

Ruduse müügidirektori Jaanus Järve sõnul võib betooni kivinemine ehitajale vajaliku tugevuse saavutamiseni võtta aega kuni 7 päeva, mille jooksul tuleb betooni tugevuskasvu kontrollida. “Kui siiani pidid ehitusettevõtjad panustama tööaega kivinemisprotsessi jälgimiseks ja tugevuse kontrollimiseks, siis nüüd saavad meie kliendid reaalajas monitoorida betooni kivinemise protsesse ja betooni tugevusgraafikut. Nii arvutis kui mobiiltelefonis kasutatav e-BetoPlus lahendus annab operatiivselt märku SMSi ja e-kirja teel, kui betoon on saavutanud soovitud tugevuse. Seejärel võimaldab tehnoloogia kütteseadme automaatselt välja lülitada säästmaks kütust ja keskkonda. Kõige olulisem sääst tuleb aga sellest, et ehitaja saab operatiivse info, millele toetudes kiireneb ehitusprotsess ja vähenevad tööjõukulud,” lisas Järve.

e-BetoPlus teenuse kasutamiseks valatakse betooni IoT-andurid, mis saadavad mõõtetulemused pilvepõhisesse e-BetoPlus rakendusse. Rakendus arvutab jooksvalt tugevusgraafikut, edastab valu soojendamise või jahutamise vajadusel operaatorile alarme ning lülitab vajadusel soojapuhuri sisse või välja. Soojapuhurite voolukatkestuse sensor edastab elektrikatkestuse korral koheselt alarmi kas rakenduse töölauale, e-postile või SMS-iga. Talvel on üheks oluliseks alarmiks ka hoiatus, kui kivineva betooni temperatuuri langeb alla +5°C. Lisaks väljastab rakendus betooni tugevusraporteid.

Eestis pakub e-BetoPlus teenust ehitusettevõtjatele Rudus AS ning see toimib Levikomi asjade interneti teenuste kasutamiseks rajatud NORAnet-võrgu baasil, mistõttu ei vaja kohtvõrgu lahendust. Väljaspool Eestit saavad kliendid teenust kasutada kohaliku IoT-võrgu põhiselt või Levikomi globaalse privaatvõrgu lahendusega. Levikom ja Rudus kavatsevad e-BetoPlus lahendust veel edasi arendada ning täiustada seda uute funktsioonidega.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

Rudus on betooniettevõte, kelle tooteid kasutatakse nii elamu-  kui ka tööstusehitustel, põllumajandusrajatistel ja taristuehitustel. Soomes on Rudus Oy oma valdkonna juhtiv ettevõte. Lisaks Soomele ja Eestile tegutseb Rudus ka Venemaal. Alates 1999. aastast kuulub Rudus maailma juhtivasse ehitusmaterjalide kontserni CRH, kus on ligikaudu 87 000 töötajat, kes tegutsevad 31 riigis ligi 3800 asukohas üle maailma. CRH on suurim ehitusmaterjale tootev äriühing Põhja-Ameerikas ja suuruselt teine kogu maailmas. Ta on juhtpositsioonidel Euroopas ning on saavutanud strateegilise positsiooni ka Aasia ja Lõuna-Ameerika tärkavates majanduspiirkondades. Fortune 500 nimekirjas olev äriühing CRH kuulub ka FTSE 100 indeksisse, EURO STOXX 50 indeksisse ja ISEQ 20sse. CRH Ameerika depositooriumiaktsiad on noteeritud New Yorgi Börsil.

Fotod e-BetoPlus seadmete paigaldamisest Tallinnas, Sepapaja 1 objektil: https://photos.app.goo.gl/uCUumcQbjN6Hw71J9

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Ove Tüksammel, Levikomi IoT ärisuuna juht
Tel: 50 28016, e-post ove.tuksammel@levikom.ee

www.levikom.ee

Jaanus Järve, Ruduse müügidirektor
Tel: 50 54 131, e-post jaanus.jarve@rudus.ee

www.rudus.ee

Эстонские предприятия с помощью «интернета вещей» следят за затвердеванием бетона

Эстонское телекоммуникационное предприятие Levikom и производитель бетона Rudus разработали инновационное решение на базе «интернета вещей» (IoT), которое в реальном времени отслеживает затвердевание бетона на строительных объектах. Услуга, которая обещает значительно сократить расходы строителям, будет предлагаться как в Эстонии, так и за границей.

По словам руководителя бизнес-направления IoT предприятия Levikom Ове Тюксаммеля, речь идет о новаторском решении для дигитализации и автоматизации производства, что сократит расходы строительных фирм — для слежения и управления процессом затвердевания бетона больше не нужно прилагать сил человеку. «Вместе с эстонским предприятием по производству бетона Rudus мы за более полугода работ по разработке приложения смогли создать решение e-BetoPlus, которое делает работу строительных фирм ощутимо эффективнее и конкурентоспособнее», – добавил Тюксаммель

С помощью датчиков, установленных в свежем бетоне, можно отслеживать и автоматически управлять работами с бетоном — например, тепловыми пушками, а также точно узнавать время, когда можно переходить к следующему этапу работы.

По словам директора по продажам Rudus Яануса Ярве, затвердевание бетона до нужной для строителей крепости может занимать до 7 дней, во время которых необходимо контролировать набор прочности. «Если до сих пор строители-предприниматели должны были выделять рабочее время для слежения за процессом затвердевания и для контроля прочности, то теперь наши клиенты могут в реальном времени отслеживать процессы затвердевания и график набора прочности бетона. Решение e-BetoPlus, которое работает как в компьютере, так и в телефоне, дает оперативное оповещение с помощью СМС или по электронной почте, когда бетон достигает необходимого уровня прочности. После этого технология позволяет автоматически выключить обогревательные системы для экономии топлива и для бережного отношения к окружающей среде. Самая большая экономия исходит из того, что строитель получает оперативно информацию, опираясь на которую, строительный процесс ускоряется и уменьшаются затраты на рабочую силу», – добавил Ярве.

Для использования услуги e-BetoPlus в бетон устанавливаются датчики IoT, которые отправляют замеры в приложение e-BetoPlus, имеющее «облачное» основание. Приложение рассчитывает текущий график прочности, сигнализирует оператору о необходимости обогрева или охлаждения и при необходимости включает или выключает тепловые пушки. Датчик сбоя в подаче электричества тепловой пушки сразу же передает тревогу о потере питания на рабочее окно приложения, на э-почту или с помощью СМС. Зимой одно из важных предупреждений срабатывает, если температура затвердевающего бетона падает ниже +5 градусов. Также приложения выдает рапорты о наборе прочности бетона.

В Эстонии услугу e-BetoPlus строительным фирмам предлагает Rudus AS и она работает на базе созданной Levikom сети NORAnet, созданной для услуг «интернета вещей», поэтому для нее не нужна локальная сеть. За пределами Эстонии клиенты могут использовать услугу с помощью местных сетей IoT или же с помощью решения глобальной приватной сети Levikom. Levikom и Rudus намерены и дальше развивать решение e-BetoPlus, дополняя его новыми функциями.

Levikom — эстонское предприятие со штатом около 50 человек, которое предлагает единые пакеты услуг сверхбыстрого интернета, телевидения, телефона, видеоохраны и облачного хранилища как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов через свою всеэстонскую беспроводную широкополосную сеть VirtuaalFiiber. С 1992 года Levikom располагает компетенцией и опытом обслуживания клиентов в сфере ИТ и телекоммуникации. Levikom является ведущим предприятием в Эстонии в сфере услуг ИТ-инфраструктур для бизнеса и ИТ-решений как для крупных корпораций, так и для малых предприятий. Также Levikom оперирует первой всемирной открытой сетью «интернета вещей» NORAnet и платформой NORA-X для бизнес-приложений IoT, являясь лидером сферы «интернета вещей» на эстонском рынке бизнес- и сетевых решений.

Rudus — предприятие по производству бетона, чья продукция используется как для жилищного, так и для промышленного строительства. В Финляндии Rudus Oy является ведущим предприятием своей сферы. Помимо Финляндии и Эстонии, также Rudus работает и в России. Начиная с 1999 года Rudus принадлежит ведущему в мире концерну стройматериалов CRH, в котором трудятся около 87 000 работников и который работает в 31 государстве на примерно 3800 местах по всему миру. CRH — это самый крупный производитель стройматериалов в Северной Америке и второй по размеру в мире. Также он находится на ведущих позициях в Европе и концерном достигнуто стратегическое положение в экономически быстрорастущих регионах Азии и Южной Америки. В списке Fortune 500 CRH входит в индекс FTSE 100, а также в индексы EURO STOXX 50 и ISEQ 20. Депозитарные акции американского CRH котируются на нью-йоркской бирже.

Фотографии установки устройств e-BetoPlus на площадке Sepapaja 1 в Таллине: https://photos.app.goo.gl/uCUumcQbjN6Hw71J9

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom
Тел: 545 10100, e-post: peep.poldsamm@levikom.ee

Ове Тюксаммель, руководитель бизнес-направления IoT Levikom
Тел: 50 28016, e-post: ove.tuksammel@levikom.ee

www.levikom.ee

Яануса Ярве, директор по продажам Rudus
Тел: 50 54 131, e-post: jaanus.jarve@rudus.ee

www.rudus.ee