Asjade internetis töötavad veearvestid hoiatavad korteriomanikke veelekete eest

Eesti telekomiettevõte Levikom alustab korteriühistutele asjade interneti võrgus töötavate nutikate veearvestite paigaldamist, mis lisaks veenäitude kauglugemisele hoiatavad korteriomanikke ka veelekete puhul. 

Levikomi 5G ja asjade interneti valdkonna juhi Ove Tüksammeli sõnul tunneb üha rohkem korteriühistuid huvi kaugloetavate veearvestite vastu. “Kui elektrinäitude kauglugemisega on kõik juba harjunud, siis üha rohkem kasvab teadlikkus sellest, et kaugloetavaks saab muuta ka vee-, gaasi- ja küttearvesteid. Nii jääb ära korteriomanikelt ükshaaval arvestinäitude kokkukogumine, väheneb ühistu juhatuse halduskoormus andmete kogumisel ning kindlasti on kauglugemine täpsem ja vähendab vigu,” sõnas Tüksammel.

Kaugloetavate veearvestite paigaldamiseks tuleb kõikides korterites veearvestid uute vastu välja vahetada või paigaldada olemasolevale arvestile sensorseade. Kõiki seadmeid on võimalik ka rentida. Kaugloetava veearvesti sensor edastab andmed otse ühistule või vee-ettevõttele. “Teenus toimib üle avaliku NORAnet võrguühenduse, korteriühistu ei pea looma kohalikku võrgusüsteemi. Asjade internetis töötavate seadmete eelis on pikk aku eluiga, seadmed kestavad minimaalselt 10 aastat,” lisas Tüksammel. Levikom võrgus töötavad eri tootjate kaugloetavad arvestid, näiteks Axioma, Zenner, BMeters, Apator, Itron jt.

“Meie lahendus sobib igale eramule, kortermajale ja ärihoonele ning näitude kauglugemise jaoks vajalik investeering on taskukohane igale ühistule. Oluline uuendus on ka see, et edaspidi saavad ühistud tellida veelekete puhul teavitamise, lekke puhul saab korteriomanik SMSi ja nii saab kõige hullema ära hoida,” kirjeldas Tüksammel Levikomi lahendust.

Levikomi kauglugemissüsteem on võimalik integreerida enamike kinnisvarahalduses kasutusel olevate tarkvaradega, näiteks korteriühistute poolt laialt kasutatava arveldussüsteemi Korto kliendid saavad veearvestite näidud automaatselt. Levikom on tegelenud kortermajade, ärikinnisvara ja eramute vee-, gaasi-, kütte- ja elektriarvestite näitude kauglugemise lahenduse väljatöötamise ja juurutamisega ligi kaks aastat.

Levikomi asjade interneti võrk on lisaks Tallinnale ja selle ümbrusele alates Vääna-Jõesuust ja Keilast kuni Jõelähtmeni ka Tartus, Narvas, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Jõhvis, Valgas, Võrus, Haapsalus, Kuressaares, Kärdlas, Paides, Kundas, Paldiskis, Põltsamaal, Jõgeval, Elvas, Raplas ja Kohtla-Järvel. Kokku katab Levikomi asjade interneti võrk juba üle 60% Eesti elanikkonnast.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

 

Lisainfo: 

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht

Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Водомеры, подключенные к сети интернета вещей, предупредят владельца квартиры об утечках

Эстонское телекоммуникационное предприятие Levikom начинает установку умных водомеров, работающих в сети интернета вещей квартирных товариществ, которые помимо удаленного считывания потребления воды, также предупредят хозяина жилища в случае появления утечек.

По словам руководителя сферы 5G и интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, все больше квартирных товариществ интересуются водомерами удаленного считывания. «Если к удаленному считыванию потребления электричества уже все привыкли, то осведомленность о возможности удаленного считывания воды, газа и отопления также вырастает. Таким образом у владельцев квартир разом пропадает необходимость собирать данные счетчиков, у правления товарищества уменьшается нагрузка по сбору данных и, разумеется, удаленное считывание точнее и уменьшает количество ошибок», – сказал Тюксаммель.

При установке водомеров удаленного считывания необходимо заменить все старые водосчетчики или же установить к ним сенсоры. Все устройства возможно также арендовать. Сенсор водомера предоставляет данные напрямую товариществу или же водному предприятию. «Услуга работает через соединение с открытой сетью NORAnet, квартирному товариществу не нужно прокладывать собственную сеть. Предпочтение оборудования интернета вещей в том, что оно работает очень долго — минимальное время работы устройств составляет 10 лет», – добавил Тюксаммель. В сети Levikom работают водомеры удаленного считывания разных производителей — например, Axioma, Zenner, BMeters, Apator, Itron и др.

«Наше решение подходит любому частному или квартирному дому и бизнес-зданию, а необходимая инвестиция для удаленного считывания не будем слишком затратной для любого товарищества. Важное обновление заключается и в том, что в дальнейшем товарищества могут заказать оповещения в случае утечек — при таком сценарии владелец квартиры получает SMS, что поможет предотвратить самые худшие последствия», – описывает Тюксаммель решение Levikom.

Систему удаленного считывания Levikom можно интегрировать в большинство софта, который используется для управления недвижимостью — например, широко используемая квартирными товариществами система расчетов Korto автоматически получает данные водомеров. Предприятие Levikom около двух лет занималось разработкой и внедрением решения удаленного считывания воды, газа, отопления и электричества для квартирных домов, бизнес-зданий и частных домов.

Сеть интернета вещей Levikom помимо Таллинна и окрестностей, начиная от Вяэна-Йыесуу и Кейла до Йыеляхтме, покрывает также: Тарту, Нарву, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви, Валга, Выру, Хаапсалу, Курессааре, Кярдла, Пайде, Кунда, Палдиски, Пыльтсамаа, Йыгева, Рапла и Кохтла-Ярве. Всего сеть интернета вещей Levikom достигает более 60% жителей Эстонии.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской публичной сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

Дополнительная информация:

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom

Тел: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee