Asjade internet hakkab mehitamata hoonetes tuleohutust tagama

Eesti Raudtee hakkab pilootkasutajana kasutama telekomiettevõte Levikom poolt arendatud uuenduslikku asjade internetil põhinevat tuleohutuslahendust, mille abil saab mõõta õhutemperatuuri, õhuniiskust, vingugaasi, suitsu, süsihappegaasi ja muid näitajaid. 

Levikomi asjade interneti teenuste juhi Ove Tüksammeli sõnul on teenus eelkõige suunatud mehitamata hoonete jaoks, kuhu ei ole mõistlik ehitada tsentraalseid tuleohutussüsteeme. „Sarnaselt Eesti Raudteele on paljudel ettevõtetel ja majapidamistel ruume ja hooneid, mida sageli ei kasutata, aga soovitakse siiski tuleohutus tagada. Levikomi asjade interneti võrku ühendatud seadmed võimaldavad juba eos avastada vee-, gaasilekke või tulekahju teket. Lisaks kohapealsele häirele saadavad seadmed alarmteate e-posti, SMSi ja mobiiliäpi vahendusel ja nii saab ohud kõrvaldada minimaalsete kahjudega,” rääkis Tüksammel.

„Ohutus on meie ettevõttes üks olulisemaid aspekte, mille arvelt järeleandmisi ei tehta. Üks meie eesmärkidest oli leida jätkusuutlik lahendus tagamaks tuleohutus objektidel, kus puudub juhtimiskeskusega ühendatud turvasüsteem ning sobiva lahenduse pakkus meile Levikom. Meil on hea meel nende tuleohutuse pilootprojektis osaleda,“ kommenteeris Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

Tüksammeli sõnul on asjade internetil põhinev lahendus töökindel ja vajalik investeering oluliselt väiksem tsentraalse tuleohutussüsteemi rajamisest. “Seadmed on pikaajalise kasutusega patareitoitel ja neid ei mõjuta kohapealsed voolu- ega sidekatkestused, sest seadmed kasutavad Levikomi asjade interneti võrgu NORAnet ühendust, mille tugijaamad asuvad väljaspool kasutuskohtasid. Info jõuab igal juhul asukohast väljapoole ja seda oluliselt varem, kui lähiümbruses märgatakse suitsu või leeke,” lisas Tüksammel.

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

 

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht

Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

 

Ove Tüksammel, Levikomi asjade interneti teenuste juht

Tel: 50 28016, e-post ove.tuksammel@levikom.ee

www.levikom.ee

Интернет вещей начнет обеспечивать пожарную безопасность зданий

В рамках пилотного проекта Eesti Raudtee начнет использовать построенное на интернете вещей новаторское решение телекоммуникационного предприятия  Levikom по обеспечению пожарной безопасности, с помощью которого можно измерять температуру воздуха, влажность, уровень угарного газа, задымленности,  углекислого газа и другие данные. 

По словам руководителя услуг интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, услуга предназначается прежде всего для тех зданий, в которых нет смысла устанавливать централизованные системы пожарной безопасности. «У Eesti Raudtee, как и у многих других предприятий и домохозяйств, есть такие здания и помещения, которые используются неактивно, но в них нужна система пожарной безопасности. Оборудование, подключенное к сети интернета вещей Levikom, позволяет уже при малейших признаках возникновения зафиксировать утечку воды, газа или опасность пожара. Помимо тревоги эти устройства могут послать сообщение также и на электронную почту, СМС или с помощью мобильного приложения, и таким образом опасность можно миновать с минимальным ущербом», – сказал Тюксаммель.

«Безопасность — это важнейший аспект на нашем предприятии, уступок в которых мы не допускаем. Одна из нашей целей — найти устойчивое решение для обеспечения пожарной безопасности на объектах, на которых отсутствует система, связанная с центральным пультом и подходящие в этом контексте решение предложил Levikom. Нам отрадно участвовать в их пилотном проекте», – прокомментировал руководитель по безопасности Eesti Raudtee Мариус Куппер.

По словам Тюксаммеля, решение, построенное на интернете вещей надежно и необходимые инвестиции значительно меньше, нежели подключение централизованной системы пожарной безопасности. «Устройства способны долгое время работать от батареек и на них не влияют отключение электричества и мобильной связи, потому что они используют сеть интернета вещей  NORAnet от Levikom, станции которой находятся вдали от мест подключения самих устройств. Информация в любом случае достигнет получателя и гораздо раньше, нежели кто-то заметит дым или возгорание», – добавил Тюксаммель.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT. В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели. 

Дополнительная информация:

Куно Пеэк, руководитель отдела услуг Levikom

e-post: kuno.peek@levikom.ee

Ове Тюксаммель, руководителя услуг интернета вещей Levikom

Tel: 50 28016, e-post ove.tuksammel@levikom.ee

www.levikom.ee