Kõik side ja IT teenused
ühelt kindlalt partnerilt

Kaasaegsed pilveteenused
üle terve Eesti

100+ TV kanalit

500 Mbit/s internet

Videovalve

24/7 IT teenused

Telefon

500 Mbit/s internetiühendus
üle terve Eesti

Pilveteenuse olemus

Pilveteenus on oma olemuselt erinevate tarkvararakenduste kogum, mille eelduseks on interneti olemasolu. Kliendi vajaduste katmiseks luuakse virtuaalne keskkond, mis klassikaliselt jaguneb kolmeks ning Levikomi pilverakenduse haldusteenus hõlmab neid kõiki:

 • virtuaalne infrastruktuur
 • virtuaalne platvorm
 • virtuaalsed tarkvarateenused

Sellest tulenevalt on pilveteenusele iseloomulik:

 • tasakaalustatud ressursijaotus (vastavalt vajadusele)
 • dünaamilisus – teenuse mahu ümberjaotus vajaduste muutustel
 • infrastuktuuri kulude kokkuhoid – pilveteenuse kasutamiseks vajab klient internetiühendust ja tööjaama

Levikomi pilverakenduse haldusteenus sisaldab:

 • 24/7 virtuaalsüsteemi monitooring juurutatud protsesside alusel (intervall 5 minutit)
 • kliendi esindamine suhtluses kolmandate osapooltega
 • rahvusvaheline klienditeenindus ja tehniline tugiteenus
 • reageerimise kord ja kiirus lepingus kirjeldatud SLA alusel ning kaughalduse teel
 • vigade tuvastamine ja lahendamine
 • süsteemsete logifailide jälgimine
 • pilverakenduste tuvapranduste jälgimine ja paigaldus
 • olemasolevate rakenduste toimivuse tagamine, tõrgete tuvastamine, lahendamine (operatsioonisüsteem, andmebaasid)
 • pilveserverite koormuse monitooring (mälu, protsessor, kettapind, võrk)
 • virtuaalkihi varundusskeem ja varunduse toimimise kontroll. Erinevate rakenduste (sh baaside) spetsiifiline varundamine erikokkuleppel peale haldusteenuse lepingu jõustmist
 • pilverakenduste topoloogia skemaatiline ülesehitus, dokumentatsioon ja ajakohasena hoidmine