Kõik side ja IT teenused
ühelt kindlalt partnerilt

Kaasaegsed pilveteenused
üle terve Eesti

100+ TV kanalit

500 Mbit/s internet

Videovalve

24/7 IT teenused

Telefon

500 Mbit/s internetiühendus
üle terve Eesti

Varundamine ja arhiveerimine

Kas allolevad olukorrad on tuttavad?

 • varundatavates ettevõtte andmetes on just see vajalik puudu?
 • taasteplaan on dokumenteerimata, läbi mängimata ning selleks ei olda valmis?
 • rakenduse hävimisel on vaja taastada terve serveri struktuur?
 • faili, emaili jms kadumisel on tihtipeale lihtsam viimasest loobuda kui arhiivist taastada?
 • varundused on korrapäratud ja keeruline struktuurselt juhtida?
 • vajadusel taastamine võtab aega päeva või päevi ning ettevõtte põhitegevus kannatab?
 • varundusele ei pöörata tähelepanu või see on lahendatud ainult lokaalses võrgus?

Olenemata ettevõtte suurusest on tänasel infotehnoloogia ajastul kõige suuremaks probleemiks digitaalsete andmete kadu. Halvimal juhul võib infokadu halvata ettevõtte tööd päevaks või nädalateks ning probleemi lahendusega võidakse tegeleda kuid.

Enamus infokandjaid on tänaseks digitaliseerunud, seda alates lihtsatest vormidest ning lõpetades lugematuid ridu sisaldavate andmebaasidega.

Siit tuleb esile probleemi olemus. Kui digitaalandmete osakaal oli väike ning enamik dokumenteerimisi käis paberil, hoiti viimaseid väga hoolikalt aastaid ning valikuliselt isegi eritingimustes. Tänaseks ei pöörata tihti sellele tähelepanu, sest andmete jada on muutunud abstraktseks ja hoomamatuks infoks kusagil „kastis.“

Tegelikkuses on olukord tõsine. Andmed serverites või tööjaamades on haavatavad ning ajas on olukord muutunud palju tõsisemaks, sest IT infrastruktuuri virtualiseerimine koos andmevargusega on püstitanud uued väljakutsed nagu avastamise ja taastekiiruse.

Andmete kaitseks pakume oma praegustele ja tulevastele klientidele kombineeritud lahendust, andmete varundust ning arhiveerimist, et aidata ettevõtetel pääseda õudusunenäost. Seda öeldes oleme alati valmis lootmata, et taastamist kunagi vaja ei lähe.

Meie varundus plaan baseerub 3, 2, 1 reeglil:

 • infrastruktuuri andmetest peab olema vähemalt kolm koopiat
 • kolmest koopiast kaks asuvad ettevõttes, kuid eraldiseisvatel seadmetel
 • kolmas andmekoopia on viidud majast välja

Meie taasteplaan lähtub kahest mõõdetavast väärtusest:

 • varundussagedus – faili vanus, mida on mõtet ja peab saama taastada varundusest
 • võimalik seisaku aeg – aeg, mille jooksul ettevõte saab olla ilma rakenduse või failita

Erinevate tarkvaraliste lahendustega saame pakkuda varunduse ja taastena:

 • kiiret taastet
 • andmekao kaitset
 • taasteplaani toimimise kontrolli
 • andmete jaotust erinevate talletuskohtade vahel
 • tegevuse täielikku läbinähtavust
 • virtuaalserverite varundust ja taastet
 • taastet virtuaalkihtidest ning faili või sissekande tasandil