Kõik side ja IT teenused
ühelt kindlalt partnerilt

Kaasaegsed pilveteenused
üle terve Eesti

100+ TV kanalit

500 Mbit/s internet

Videovalve

24/7 IT teenused

Telefon

500 Mbit/s internetiühendus
üle terve Eesti

Serverilahendused

Serverlahendused on täna mitmeti mõistetav, sest eristatakse riistvaralisi ja tarkvaralisi serverlahendusi.

Riistvaralised serverlahendused

Enne virtualiseerimistehnoloogiate hüppelist kasvu oli riistvaraline lahendus see üks ja ainus. Tänaseks ei ole OnPremise lahenduste puhul selline termin kusagile kadunud, sest vaatamata serverite võimekuse paremale ärakasutamisele on vaja siiski jätkuvalt riistvara, millele oma lahendus ehitada.

Levikomil on pikaajaline kogemus süsteemide väljaehitamisel ning koostöö erinevate tootjatega nagu Lenovo, HP, Dell jne.

Leiame parima jõudluse ning hinnasuhtega lahenduse, pakume riistvara- ja litsentseerimiskonsultatsioone, IT hooldusteenust ning seadmemajutust.

Tarkvaralised serverlahendused

Tarkvaraline serverlahendus võib-olla virutaalserver (tarkvaraline lahend). Virtualiseerimine tähendab riistvara optimeerimist, sest mitu virtuaalset serverit on pandud kokku ühele füüsilisele serverile.

Virtuaalserverid on tänaseks muutnud kõige populaarsemaks serverpargi lahendiks.

Põhjuseid on palju:

 • optimaalne kasutus aitab hoida kokku riistvaralisi kulusid
 • serveri ressurss on eskaleeruv ning kergelt ümberarvutatav
 • struktuur jookseb ühel füüsilisel serveril, mis tähendab, et ülalpidamiskulud on väiksemad
 • virtuaalserver on programm-lahend, seega on teda palju lihtsalt varundada, taastada või ümber tõsta. Lihtsus aga tähendab ka märgatavalt väiksemaid seisakuid õnnetusjuhtumite korral
 • virtuaalserver on keskselt ning kaugelt hallatav
 • virtuaalserveri sisu võivad lugeda mitmed programmilised lahendid, seega on ka keskkonna vahetus oluliselt lihtsam

Virutaliseerimiseks pakume lahendusi nii Microsoft Hyper-V kihil kui ka VmWare ja Linuxi kihtidel.

Privaatserver lahendused

Levikom pakub enda praegustele ja tulevastele klientidele privaatserverilahendust. Server jääb Levikomi omandisse ning asub meie serverfarmis. Ettevõte saab privaatserverit kasutada teenusena.

Vastavalt soovile ning vajadusele koostame Teile piisava jõudlusega serveri ning abistame vajadusel projekti- ja hooldustöödes ning riistvara litsentseerimisel.

Pilveserverlahendus

Pilveserverlahendused jaotab Levikom mõtteliselt kaheks – pakutavate teenuste liitmine ettevõtte praeguste struktuuriga (nagu näiteks Sharepoint Online, Exchange Online, GoogleGmail jms) või struktuuri loomine teenust osutavatele andmekeskustele nagu näiteks Microsoft Azure.

Pilveserver ei erine palju Virtuaalse privaatserveri teenusest. Suurim erinevus on administratiivsetes töövahendites (näiteks eelkoostatud serverite tõmmised) ning ligipääsu võimalustes (näiteks on toetatud erinevad brauserid).

Hübriidserver

Hübriidserver on oma olemuselt pilveserverlahenduste ning OnPremise lahenduste segu. Tänaseks on ettevõtetel suundumus võtta kasutusele erinevaid pilveteenuseid – näiteks failide jagamiseks või kaugtöö jaoks. Samas on täielikult Pilveserverile üle minekut takistavaks teguriks salastatud andmete osa, mida ei saa või ei tahate jagada kolmanda osapoolega. Sellest tulenevalt leitakse risttee kahe erineva maailma vahel – Pilve ja OnPremise lahenduse sidumisel.

Näiteks võetakse kasutusele ettevõttes Office 365 pakutavad teenused, kui välistatakse Office 365 Exchange online, ehk e-mailiteenus. E-mailid aga jäetakse „koju,“ ehk OnPremise lahendusele.

Mida Levikom pakub enda poolt erinevatele lahendustele:

 • konsultatsioone
 • struktuuri planeerimist
 • ülemineku- või kasutuselevõtuplaani koostamist
 • keskkonna ettevalmistamist ning ettevõttes juurutamist
 • teenust või seadmete käitlemist
 • hooldusteenuseid
 • litsentseerimisteenuseid