Kõik side ja IT teenused
ühelt kindlalt partnerilt

Kaasaegsed pilveteenused
üle terve Eesti

100+ TV kanalit

500 Mbit/s internet

Videovalve

24/7 IT teenused

Telefon

500 Mbit/s internetiühendus
üle terve Eesti

Andmeturve

Andmeturve on lisateenus äriklientidele, mille eesmärgiks on hinnata ja maandada klientide infosüsteemide ja andmekogude turvariske ehk nende tõrgeteta ja mugav kättesaadavus. Ohustatud objektid klientide juures on kasutajad, andmed, tarkvara, riistvara ja ühendused.

Levikomi eksperdid teostavad vastavaid auditeid ja hindamisi, et täpsustada klientide turvaeesmärgid ja –vajadused. Kuid eelkõige kliendi IKT süsteemide:

  • käideldavus (availability) – soovitud IKT varad/objektid on kasutatavad
  • terviklikus (integrity) – varad/objektid on valiidsed ja neid tohivad modifitseerida ainult volitatud osapooled
  • konfidentsiaalsus (confidentiality) – varad on kättesaadavad ainult volitatud osapooltele

Vastavalt analüüside tulemustele ja tegelikele vajadustele, tehakse ettepanekud erinevate riskide maandamiseks ehk turbestrateegiate rakendamiseks jms. Iga äritaristu on teatud määral unikaalne, mistõttu lõpuni standardseid lahendusi ei eksisteeri.

Kui vajate abi IT taristu turvariskide maandamisel või soovite täiendavat infot, võtke julgelt ühendust Levikom meeskonnaga telefonil 1213 või e-kirjaga aadressil tugi@levikom.ee