Ärikinnisvara vee-, elektri-, gaasi- ja küttenäite saab edaspidi ühest süsteemist

Ärikinnisvara vee-, elektri-, gaasi- ja küttearvestid hakkavad kasutama asjade interneti võrku ning kaugloetavad näidud on edaspidi automaatselt kättesaadavad ühest kohast kinnisvarahaldussüsteemide kaudu. Levikom tõi turule ärikinnisvara halduritele ja omanikele mõeldud asjade interneti põhise Smart Metering terviklahenduse.

Büroo-, kaubandus-, lao- ja tootmishoonete halduritele ja omanikele mõeldud süsteem lõpetab n-ö käsitsi hoonetest ja rentnikelt näitude kogumise, vähendab käsitsi kogumisest tingitud vigu ja ajakulu ning seeläbi halduskulusid. Eesti telekomi ja IoT-ettevõte Levikom investeeris innovatiivse lahenduse arendusse kaks aastat.

Levikomi 5G ja asjade interneti valdkonna juhi Ove Tüksammeli sõnul koguvad ärikinnisvara haldurid siiani hoonetest ja rentnikelt näite käsitsi, kuid asjade interneti võrgus on võimalik lugeda nii elektri-, vee, gaasi- kui küttenäite automaatselt ja võimalik kõik andmed koguda ühtselt kinnisvarahaldussüsteemi. “Levikomi uue lahenduse abil ei pea kinnisvarahaldurid enam rentnikelt andmeid ükshaaval koguma. See vähendab halduskoormust ja -kulusid ning kindlasti vähendab ka vigu,” sõnas Tüksammel.

Kaugloetavad arvestid edastavad andmed kinnisvarahaldussüsteemi kaudu otse haldurile. “Teenus toimib üle avaliku asjade interneti võrgu, kohalikku võrgusüsteemi ei pea looma. Kaugloetavate näitude kogumise ja edastamise lahendus sobib igale kinnisvarahaldajale, Levikomi kauglugemissüsteem on võimalik integreerida mitmete kinnisvarahaldussüstemidega,” lisas Tüksammel.

Tüksammeli sõnul on Levikom tegelenud vee-, gaasi-, kütte- ja elektriarvestite näitude kauglugemise lahenduse väljatöötamise ja juurutamisega ligi kaks aastat ning turuletoodud Smart Metering terviklahendus arvestab just ärikinnisvara halduse spetsiifikat. Keeruliseimaks osutus uue lahenduse arendusel just hoonetes kasutusel olevate arvestite mudelite paljusus.

Levikomi asjade interneti võrk NORAnet katab üle 60% Eesti elanikkonnast, sh kõik suuremad linnad. Levikom arendab võrku jooksvalt ja pidevalt edasi, vajadusel laiendatakse või tihendatakse võrgu katvusala konkreetsete kasutajate jaoks.

 

Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on Eesti suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.

 

Foto elektriarvesti kauglugemisseadmest: https://photos.app.goo.gl/aMVhZYYE78rhjYGd7

 

Lisainfo: 

Ove Tüksammel, Levikomi 5G/IoT ärisuuna juht

Tel: 50 28 016, e-post ove.tuksammel@levikom.ee

 

Peep Põldsamm, Levikomi tegevjuht

Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Показатели водяных, газовых и электросчетчиков бизнес-недвижимости теперь доступны в одной системе

Счетчики бизнес-недвижимости, учитывающие расход воды, электричества и газа, начинают использовать интернет вещей и данные удаленного считывания теперь автоматически доступны из одного места через системы администрирования недвижимости. Levikom вывел на рынок сетевое целостное решение Smart Metering, которое предназначено для управляющих и владельцев бизнес-недвижимости. 

Система, предназначенная для управляющих и владельцев контор, торговых центров, складских и производственных помещений, завершает т.н. ручной сбор данных по зданиям или от арендаторов, уменьшает ошибки, обусловленные сбором данным людьми, а также экономит время и через все это снижает административные расходы. Эстонское телекоммуникационное и IoT предприятие Levikom инвестировало в развитие инновационного решения два года.

По словам руководителя сферы 5G и интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, управляющие бизнес-недвижимостью по-прежнему собирают данные по зданиям и от арендаторов вручную, но в сети интернета вещей возможно считывать показания как электричества, вода, газа, так и теплоэнергии автоматически, и эти данные можно собирать в единую систему управления недвижимостью. «Новое решение Levikom избавляет управляющих недвижимостью от необходимости собирать данные с каждого арендатора. Это уменьшает административную нагрузку и расходы, и, разумеется, снижает количество ошибок», – сказал Тюксаммель.

Счетчики удаленного считывания предоставляют данные через систему администрирования недвижимости напрямую управляющему. «Услуга работает через публичную сеть интернета вещей, местную сеть строить не нужно. Сбор данных удаленного считывания и их предоставление подходит любому управляющему недвижимостью. Систему удаленного считывания Levikom можно интегрировать со многими административными системами по управлению недвижимостью», – добавил Тюксаммель.

По словам Тюксаммеля, Levikom занимался разработкой и внедрением удаленного считывания данных потребления воды, электричества, газа и тепла около двух лет и выведенное на рынок целостное решение Smart Metering учитывает специфику администрирования именно бизнес-недвижимости. Наиболее сложным моментом при разработке нового решения стало многообразие моделей счетчиков, которые используются в бизнес-зданиях.

Сеть интернета вещей Levikom под названием NORAnet покрывает более 60% жителей Эстонии, в том числе крупные города. Levikom постоянно развивает свою сеть, при необходимости расширяя ее или уплотняя зону покрытия под конкретного пользователя.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X. Levikom является членом международной IoT-ассоциации LoRa-Alliance, входит в альянс европейских операторов IoT, а также предприятие консультировало крупнейшие в мире телекоммуникационные компании при внедрении решений 5G/IoT.

В сфере ИТ-решений для бизнеса и услуг по инфраструктуре, Levikom является в Эстонии одним из ведущих и с большим багажом опыта предприятием, а также долговременным партнером для многих международных технологических предприятий, таких как Microsoft, ESET и пр. Levikom является оператором крупнейшей беспроводной широкополосной уникальной сети VirtuaalFiiber, которая делает доступными по воздуху сверхбыстрый интернет и телевидение с функцией отложенного просмотра там, куда не дотягиваются кабели.

фото: https://photos.app.goo.gl/aMVhZYYE78rhjYGd7

Дополнительная информация: 

Пеэп Пылдсамм, исполнительный директор Levikom

Тел: 545 10100,

e-post: peep.poldsamm@levikom.ee

Ове Тюксаммель, руководитель сферы 5G и интернета вещей Levikom

Тел: 50 28 016,

e-post: ove.tuksammel@levikom.ee