Levikom valis 2017 Aasta Koostööpartneriks Telia

Levikom otsustas anda Aasta Koostööpartner 2017 tiitli Teliale, konkreetselt Telia grupi ettevõtetele Telia Eesti AS ja Telia Carrier Estonia OÜ. Levikomi sõnul oli möödunud aasta parima koostööpartneri valimine lihtne, kuna Telia on oluliselt kaasa aidanud Levikomi eesmärgi saavutamisele ülikiire interneti püsiühenduse viimisel madalatihedatesse linna- ja maapiirkondadesse üle Eesti. Telial oli oluline roll ka Levikomi üleriigilise ülekandevõrgu ja uue võrgukeskuse rajamisel, ta tagab Levikomile rahvusvahelise põhiühenduse ning on üheks suurimaks mastide infrastruktuuri pakkujaks interneti tugijaamade paigaldamiseks.

Levikomi juhatuse esimehe Toomas Peeki sõnul on Telia panust Levikomi koostööpartnerina kvaliteetse ülikiire interneti püsiühenduse viimisel madaltihedatesse maa- ja linnapiirkondadesse raske ülehinnata. „Telia on ainus suurtest sideoperaatoritest, kes mõtles meiega kaasa ja suutis oma siseseid äriprotsesse kohandada selliselt, et Levikomi tugijaamade jaoks sobivate mastikohtade rajamine toimuks suure kliendinõudluse olukorras võimalikult kiiresti,“ täpsustas Levikomi juhatuse liige ja võrguüksuse direktor Erik Reinaru. „Paralleelse infrastruktuuri rajamine olemasoleva kõrvale on tihti väga aeganõudev ja majanduslikult ebamõistlik, mistõttu on operaatorite vaheline koostöö võrkude ja siderajatiste ühisel kasutamisel nii Eestis, kui ka maailmas väga laialt levinud.“ Lisaks pikaaegsele koostööle mastivõrkude kasutamisel, oli Telia Eesti AS-il eelmisel aastal oluline roll ka Levikomi uue võrgukeskuse ning üleriigilise ülekandevõrgu rajamisel. Telia Eesti AS varustab Levikomi ka paljude televisiooni sisendsignaalidega, mis võimaldas Levikomil paljude TV-kanalite osas üle minna HD-resolutsioonile. Regiooni juhtiv rahvusvaheliste võrguteenuste ja -lahenduste ettevõte Telia Carrier Estonia OÜ on nüüdsest oluliseks koostööpartneriks ka Levikomile, tagades uuel tasemel kvaliteetse ja varundatud 10 Gbit/s rahvusvahelise interneti põhiühenduse.

Toomas Peek rõhutas, et taoline operaatorite vaheline koostöö on oluline just praeguses olukorras, kus Eesti ühiskond otsib tehniliselt kaasaegset, majanduslikult mõistlikku ja võimalikult kiiret lahendust ülikiire internetiühenduse ja selle vahendusel pakutavate teenuste kättesaadavuse tagamiseks üleriigiliselt asukohast sõltumatult. „Me oleme Teliaga jaeturul tõsised konkurendid, aga ühiskonna ees seisvate oluliste probleemide lahendamisel suudame teha koostööd avalike eesmärkide nimel ilma riigi poolt toetust eeldamata,“ mainis Peek. Toomas Peek ütles ka, et ülikiire interneti üleriikliku kättesaadavuse võimalikult kiireks ja soodsaks tagamiseks on oluline ka olemasolevate sidevõrkude ja -rajatiste maksimaalne ärakasutamine ning erinevate sidelahenduste kombineerimine konkreetses asumis, mis tihti eeldab just erinevate operaatorite koostööd võrkude alal ning võimaldab saavutada olukorra, kus Eestis puuduvad turutõrke piirkonnad.

Levikom ja Telia kavatsevad jätkata koostööd nii senistes, kui ka uutes valdkondades.

 

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Levikom Eesti OÜ

Peep Põldsamm, juhatuse aseesimees
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

www.levikom.ee

Telia Eesti AS

Raigo Neudorf, meediasuhete juht
Tel: 51 69747, e-post raigo.neudorf@telia.ee

www.telia.ee

Eestis uus noortekanal Smartzone

Käesolevast nädalast saab Eestis vaadata uut, 10-16 aastastele noortele suunatud telekanalit Smartzone. Esimese Eesti TV-teenuste pakkujana hakkas seda oma klientidele pakkuma Levikom. Ettevõtte teenustejuhi Kuno Peek’i sõnul puudus seni Eestis selles vanuses noortel oma telekanal. “Noortele vaatajatele pakutav sisu on samaaegselt meelelahutuslik ja õpetlik. Programmis pannakse palju rõhku erinevate tehniliste oskuste näitamisele ja õpetamisele,” selgitas Peek.

Uues HD-kvaliteedis telekanalis hakkab jooksma näiteks populaarset saadet „Rakett 69“ meenutav sari, mis erinevate lihtsamate katsetega on mõeldud noorematele vaatajatele. Samuti pööratakse programmis suurt tähelepanu looduse ja kunstiga seotud teemadele, arvestades saadete ülesehitusel just noortepärasusega.

Balti riikide juhtiva rahvusvaheliste  telekanalite levitaja Wide Media müügidirektori Pert Lomp’i sõnul on neil suur rõõm, et koostöö Levikomiga jätkub. “Lisaks Kidzone’ile ja Filmzone’ile saame nüüdsest Levikomi klientideni tuua ka tuliuue noortekanali Smartzone,” lisas Lomp.

Kokku on Levikomi TV-teenustes nüüd 10 lastele ja noortele mõeldud telekanalit ja kõik nad on nähtavad põhipakettides. Levikom soovib oma klientidele pakkuda mitmekülgset alternatiivi kontrollimatule internetis levivale videosisule, mida paljud noored täna eelistavad traditsioonilisele televisioonile. „Lisaks pakume mitmeid huvitavaid ajaloo ja looduse teemalise sisuga telekanaleid,“ avaldas Peek heameelt kanalivaliku üle.

„Levikom tõstab oma TV-teenuses rohkem esile eestikeelseid ja Eesti televaatajale suunatud teletoodangut – selle tarbeks lisasime äsja lisanud kanalivalikusse HD-versioonid menukatest Eesti telekanalitest Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 ning uute kanalitena Alo-TV ja Entusiast TV,“ kommenteeris Peek teenuse viimaseid tootearendusi.

Levikomi TV-teenus on saadaval koos unikaalse kaablivaba VirtuaalFiiber interneti püsiühendusega. Levikomi pakutavad internet ja TV on üksteisest sõltumatud ja see lubab kodudes üheaegselt vaadata HD-kvaliteedis televiisorit ja nautida ka ülikiiret interneti püsiühendust. Tänasel päeval on Levikomi teleteenustes vähemalt 20 telekanalit nähtavad HD-kvaliteedis ning ligi 40-l telekanalil on ka järelevaatamise võimalus.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, teenuste juht,

5543210 ja kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Videovalvest – miks on kasulik tellida kaughooldust

Videovalve on asjalik mitmepalgeline abiline, mis esmajoones seostub enamikele inimestele varakaitselise turvateenusega – võimaldab reageerida reaalajalistele soovimatutele intsidentidele või tuvastada juba toimunud intsidendi asjaolusid. Paljud ettevõtjad on rakendanud videovalve seadmeid edukalt äriprotsesside (sh seadmete ja personali kokkutöötamine jms) analüüsimiseks, eesmärgiga luua täiendavat efektiivsust ehk vähendada kulusid ja suurendada tootlikkust.

Sõltumata kasutusjuhust vajavad ka videovalve seadmed ja tarkvara süsteemset hooldamist, et tagada lahenduse töökorras olek ning võimalikult pikk eluiga. Levikom pakub videovalve klientidele mugavat kaughoolduse teenust, mille raames teostavad Levikomi spetsialistid (kuutasu sees sisalduvad toimingud):

 • „Elus“ signaali kontroll (vähemalt kord nädalas kontrollitakse süsteemide tööd)
 • Kaamerate olemasolu võrgus (kas on salvestile järgi ühendatud ja töökorras/alles)
 • Süteemi rikete (logi) analüütika
 • Salvestisi hoiustava kõvaketta rikete (logi) analüütika
 • Tarkvara uuenduste installeerimine
 • Kasutajate haldus

Süsteemne hooldamine tagab kasutajale täiendavalt:

 • Võimaluse keskenduda põhitegevusele ja mitte muretseda seadmete-funktsiooni seisukorra üle (kas ta ikka töötab/salvestab jms).
 • Kulude optimeerimist, sest väljasõiduga hooldustehnikute kasutamine on tunduvalt kallim ja ei taga süsteemsust.
 • Võimalikult varajases staadiumis rikete avastamise.
 • Ülevaate süsteemile ja arhiivile juurdepääsust (ehk kontrollida kes mida näeb).
 • Suuremat kasu seadmeostuga kaasnenud investeeringule.

 

Lisainfo:

 

Mikk Sepp

Videovalve ja turvalahenduse tootejuht

Levikom hakkab esimesena Eestis näitama uut noortekanalit Smartzone

Levikom hakkab esimese Eesti TV-teenuste pakkujana näitama 10-16 aastastele noortele suunatud telekanalit Smartzone. Levikomi teenustejuhi Kuno Peek’i sõnul puudus seni Eestis selles vanuses noortel oma telekanal. “Noortele vaatajatele pakutav sisu on samaaegselt meelelahutuslik ja õpetlik. Programmis pannakse palju rõhku erinevate tehniliste oskuste näitamisele ja õpetamisele,” selgitas Peek.

Uues HD-kvaliteedis telekanalis hakkab jooksma näiteks populaarset saadet „Rakett 69“ meenutav sari, mis erinevate lihtsamate katsetega on mõeldud noorematele vaatajatele. Samuti pööratakse programmis suurt tähelepanu looduse ja kunstiga seotud teemadele, arvestades saadete ülesehitusel just noortepärasusega. „Telekanali ametlik progamm käivitub 15. jaanuaril. Kuni selle ajani pakume vaatajatele võimalust uute saatesarjadega tutvuda,“ täiendas Peek uue telekanali käivitumisega seonduvat.

Kokku on Levikomi TV-teenustes nüüd 10 lastele ja noortele mõeldud telekanalit ja kõik nad on nähtavad põhipakettides. Levikom soovib oma klientidele pakkuda mitmekülgset alternatiivi kontrollimatule internetis levivale videosisule, mida paljud noored täna eelistavad traditsioonilisele televisioonile. „Lisaks pakume mitmeid huvitavaid ajaloo ja looduse teemalise sisuga telekanaleid,“ avaldas Peek heameelt kanalivaliku üle.

„Levikom tõstab oma TV-teenuses rohkem esile eestikeelseid ja Eesti televaatajale suunatud teletoodangut – selle tarbeks oleme äsja lisanud kanalivalikusse HD-versioonid menukatest Eesti telekanalitest Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 ning uute kanalitena Alo-TV ja Entusiast TV,“ kommenteeris Peek teenuse viimaseid tootearendusi.

Levikomi TV-teenus on saadaval koos unikaalse kaablivaba VirtuaalFiiber interneti püsiühendusega. Levikomi pakutavad internet ja TV on üksteisest sõltumatud ja see lubab kodudes üheaegselt vaadata HD-kvaliteedis televiisorit ja nautida ka ülikiiret interneti püsiühendust. Tänasel päeval on Levikomi teleteenustes vähemalt 20 telekanalit nähtavad HD-kvaliteedis ning ligi 40-l telekanalil on ka järelevaatamise võimalus.

 

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, teenuste juht,

5543210 ja kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Soovitused rakenduste maailmast – Logojoy ja Kahoot!

Uus aasta koos uute eesmärkide on peatselt algamas. Edu saadab pigem neid, kes on valmis pingutama ning kes on teinud vajalikul määral ettevalmistusi. Nutikaid rakendusi lisanub pidevalt juurde ning nende abil on võimalik tõhusamalt valmistada ette nii ettevõtet kui selles tegutsevat meeskonda. Järgnevalt tutvustan teile kahte rakendust, mis võiksid just ettevalmistustöödes positiivset lisaväärtust tuua.

Logojoy (www.logojoy.com) on logo kujunduse loomise rakendus, mis pakub väärt abi peamiselt väiksematele tegijatele, kellel kas pole piisavalt aega, raha või kompetentsi tellida personaliseeritud kujundusi. Samas stiliseeritud pöördumised jms teabekandjad on just need, mis kujundavad meeleolu ja hoiakuid klientide-partnerite seas. Väga palju otsuseid tehakse emotsioonide najal ja seda saab mõjutada üksjagu just läbi disaini. Logojoy’ga saab kiiresti ja soodsalt luua meelepärase logo näiteks alustavale ettevõttele, blogile, projektile, üritusele, heategevuslikule-vabatahtlikule aktsioonile jne.

Logojoy teenuse taga on metoodika, mis loob lahendusi kombineerides omavahel erinevaid värve, pilte, formaate, teksti stiile, sümboleid jne. Logo kujunduse loomine on tasuta, maksta tuleb ainult graafika failide eest kui kasutaja on jõudnud sobiva kujunduseni ning tahab seda endale allalaadida. Ühekordne tasu on 65,00 USD ja selle eest saab vajalikud andmed uue logo kasutamiseks. Meelepärase logo loomine on Logojoy abiga tehtav parimal juhul poole tunniga – miks mitte alustada uut (äri)aastat värske ja endaloodud välimusega!

 

Kahoot! (www.kahoot.com) on vahva rakendus, mis on ülituntud peamiselt noorte seas oma vahvate visuaalide ja helidega (taustamuusika läbi Youtube’i) varustatud viktoriinide poolest. Igal õpilasel on nutitelefon, mida see rakendus kasutab valikvastuse valimiseks – mida kiiremini vajutada, seda kõrgemad punktid vastaja saab. Paljud õpetajad kasutavad seda rakendust süsteemselt oma tundides läbikäidud materjalide kordamiseks. Lisaks saavad kasutajad teha läbi erinevaid viktoriine, mis on loojate poolt määratud avalikuks kasuamiseks. Rakenduse kasutamine on kõigile tasuta. Samas lisandus hiljuti tootevalikusse ettevõtetele mõeldud Kahoot! Plus, mis on tasuline aga pakub laiemaid valikuid (https://kahoot.com/plus/).

Levikom soovitab kasutada Kahoot!’i töötajate teadmiste tõstmiseks tööandja poolt etteantud teemade osas – tavapäraste teadmiste kontrollide ning sisekoolituste kokkuvõtete asemel on lõbus kasutada just Kahoot!’i. Koheselt on näha valed vastused ja tulemused – kontrollimisele ning tavapärasele bürokraatiale kuluva aja saab kasutada millegi väärtuslikuma jaoks.

Levikomi vahendusel on võimalik erinevate tehnoloogiate ja tarkvaradega lähemalt tutvuda ning saada nõustamist võimalike kasutusjuhtude osas. Klientide analüüsimine, lahenduste pakkumine, tarnimine-paigaldamine-koolitamine on üks meie põhitegevusi! Saame kokku ja räägime!

 

Teid tervitab ja teie kontaktivõttu ootab

 

Kuno Peek

Teenuste juht

Soovitused tehnoloogia maailmast – uhiuus Microsoft Hololens

Detsembris lansseeris Microsoft põneva nimega toote Hololens – tegemist on Windows 10 tarkvaral töötava nutiprillide formaadis oleva arvutiga. Seadme kasutaja näeb samaaegselt nii päriselu ümbruskonda kui ka virtuaalselt loodud (lisa) kehandeid (liitreaalsus ehk Augmented Reality). Seade toimib wifi ühendusega ehk on mõeldud peamiselt siseruumides kasutamiseks.

Levikomi meeskond käis toodet uudistamas tunnustatud Eesti tarkvaratootja Proeksperdi (www.proekspert.ee) juures, kellel on see toode juba põhjalikult läbi katsetatud ning on loodud valmidus arendada kasutajatele sobilikke tarkvarasid. Koos tõdesime, et liitreaalsus toimib hästi ning prillidega ringi liikumine ei valmista erilisi raskusi. Samas pikaajaline toote kandmine võib tekitada teatud väsimustunnet kaela piirkonnas, sest seade kaalub ligi 600 grammi.

Hololensiga on juba võimalik mängida mänge, teha videokõnesid Skype vahendusel jms ajaviitelisi tegevusi. Suuremat kasutuspotensiaali prognoositakse valdkondades, kus virtuaalselt loodav lisand annab olulise lisandväärtuse äriliste otsuste tegemisel.

Üks potensiaalne uus valdkond võiks olla kinnisvara müük, kus ostja saab hololensi abiga kuvatavate virtuaalsete objektide abil tajuda erinevate arhidektuuriliste või sisekujunduslike lahenduste sobivust väljavalitud asukohas (kinnistul või korteris).

Sarnast virtuaalset lisandväärtust on juba edukalt rakendatud laonduses, meditsiinis ja inseneerias – ajakohane ning asjakohane virtuaalne sisu aitab kasutajal sooritada vajalikud tegevused oodatud kvaliteediga. Ehk tegevuse kestel on võimalik saada/kuvada lisainfot ja sooritada tegevus ettenähtud moel (ei pea näpuga hoidma järge manualis jms). Samasugust edu võimaldab seade ka õppetöös ja kaugjuhendamises.

Veebist leiab mitmeid põnevaid allikaid Hololensiga avanevate võimaluste kohta. Soovitame neist:

Toode on hetkel veel võrdlemisi kallis (hind alates 3000€), millele lisandub tarkvara juurutamine ning personali ja protsesside arendamine. Levikomi vahendusel on võimalik tootega lähemalt tutvuda ning saada nõustamist võimalike kasutusjuhtude osas. Saame kokku ja räägime!

 

Teid tervitab ja teie kontaktivõttu ootab

 

Kuno Peek

Teenuste juht

Uue aasta arendused-hanked ja täislahendused Levikomilt – saame kokku, räägime!

Aasta lõpp ja uue algus on see aeg, mil ettevõttetes tegeletakse palju sisemiste asjadega – veendutakse, et kõik 2017.a asjad ikka selle aastanumbri sees tehtud saaksid ning arutatakse ja koostatakse saabuva aasta plaane – eelarved jms eesmärkide mõõdikud, olulisemad arendused ja investeeringud, isikkoosseisu küsimused, müügi- ja turunduskampaaniad jpt. Nende seas tasub läbi käjja kindlasti ka IT valdkond, sest kasutajamugavuse tõstmine ning uute lahenduste-seadmete kasutuselevõtt võivad anda olulise positiivse tõuke kliendi rahulolule ja personali efektiivsusele.

Levikom pakub mitmesuguseid IT teenuseid alates lihtsast tehnikakuba ostust ja internetist/wifist ning lõpetades keeruliste IT auditite ning valdkonnajuhi teenustega. IT-projektide kavandamisel soovitame silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

 • IT-projekti on investeering, mille edu sõltub tellija ja töövõtja vahelisest kommunikatsioonist. Tellija peab mõistma probleemi, töövõtja tellija vajadusi.
 • Läbimõeldud lähteülesanne vastab küsimustele
  • Millist (äri)probleemi lahendame?
  • Keda mõjutab projekti õnnestumine, keda mitteõnnestumine?
  • Alternatiivsed valikud (nt mis juhtub kui jätame probleemi lahendamata)?
  • Kuidas me teame, et probleem sai lahendatud?
  • Mida teeme, kui selgub et probleem ei lahendunud?
 • IT-projektis tuleb defineerida selged rollid ja tööjaotus:
  • Tellija meeskond: vastutaja-tellija, kasutaja, IT valdkonna esindaja
  • Töövõtja meeskond:
   • Tootejuht (funktsioonid)
   • Projektijuht (koostöö)
   • Kasutajakoolitaja (kasutaja vajadused)
   • Tegija/arendaja (standardite kohtamine)
   • Testija (vigade vältimine)
   • Logistik (kasutuselevõtt)
  • Meetrika ja reageerimise mudel, et saaks tulemustele õigel ajal reageerida:
   • Peame mõistma kas oleme jõudnud tulemuseni,
   • Peame mõistma kui hea on tulemus,
   • Peame mõistma kui kasulik on tulemus.

IT osatähtsus järk-järgult tõuseb, sest üha rohkem valdkondi omab digitaalseid komponente. Oma IT-partneri kaasamine varjases etapis on igati soovitatav. Saame kokku ja räägime!

IT teemade kõrval soovitame mõelda ka oma ettevõtte (äri)protsesside tõhustamist asjade interneti (IoT) võimalustega – Levikomi poolt loodud maailma esimene avatud väärtusahelaga asjade interneti võrk Noranet (www.noranet.ee) pakub lisaks soodsale kulumudelile ka mitmeid tehnilisi ja funktsionaalseid eeliseid. Koos saame leida innovaatilisi lahendusi efektiivsuse tõstmiseks ning uuteks ärivõimalusteks. 2018.aastal jätkame testprojektide läbiviimisega ja kasulike ärimudelite (proof of concept) võimaluste kaardistamisega. Saame kokku ja räägime!

 

 

Teie kontaktivõtte ootavad ja head planeerimist soovivad

 

Oliver Kilk

Ärikliendi segmendi juht

 

Ove Tüksammel

IoT lahenduste juht

 

Kuno Peek

Internetiteenuste juht

Levikomi ärikliendi uus number: 1211

Alates 01.01.2018 on kõik Levikomi äriklientide kõned oodatud numbril 1211 (kui lühinumbrit ei saa valida, siis pikk number on 6848400).

Eelistades suhelda e-kirja teel, on teie kontaktivõtt oodatud aadressidel kasutajatugi@levikom.ee (tehniline IT-tugi lepingulistele klientidele) ja ariklient@levikom.ee (uued päringud).

Senised tuttavad numbrid 6-031-707 ja 6-031-708 lõpetavad tegevuse.

Eraklientide pöördumised on jätkuvalt oodatud numbril 1213 või e-kirjaga aadressile tugi@levikom.ee.

Levikomi arvutikool – kasulik nipp MS Outlooki mugavaks kasutamiseks

E-kirjad on mitmeti tänuväärsed abivahendid nii tööalases kui isiklikus suhtlemises. Nende saatmine on lihtne-kiire-odav ning mis peamine, e-kirjaga saab sama info saata samaaegselt mitmele osapoolele. Samas võib e-kirjadega info vahetamine muutuda tülikaks, kui kirjade vahetamine samal teemal mitme osapoole vahel muutub massiliseks. Loogiline jätk sellises on olukorras on kutsuda osapooled kokku kohtumisele. Ja siinkohal ongi Levikomil pakkuda välja üks nutikas nipp!

Suur hulk inimesi sarnaselt Levikomiga kasutab e-kirjade haldamiseks MS Outlook programmi. Traditsiooniliselt loob kasutaja kalendrisse ürituse ning kutsub sinna osalema kirjavahetuses olevad osapooled ja vastavalt vajadusele kopeerib käsitsi sisse (tervikuna või valikuliselt) eelnenud infovahetuse.

Sama töö teeb hetkega ära vähetuntud klaviatuuri kombinatsioon „Ctrl + Alt + R“, kui seda vajutada sobiva e-kirja sees olles! Momentaalselt on kasutaja ees ettevalmistatud jagatav kalendrikutse.

Allikas: Outlook 2016 Tips & Tricks, lk 9.

 

 

Meeldivat avastamist-katsetamist soovib

 

Kuno Peek

Teenuste juht

Soovitused rakenduste maailmast – Google Photos

Jõulud ja aastavahetus on tihti need sündmused, kus vaadatakse tagasi lõppeval aastal tehtule. Järjest rohkem meenutatakse ettevõtmisi digifotode vaatamise läbi, sest tänapäeval on kõigil taskus fotoaparaadid (nutitelefonid). Piltide esitlemine suuremas seltskonnas läbi pisikeste ekraanide pole aga alati piisav. Tihti pole ka aega või vahendeid teha vajalikke ettevalmistusi – tõmmata pildid arvutisse ja sorteerida need ära. Muretsemiseks pole põhjust, sest rakendus Google Photos aitab kõige sellega!

Vastav äpp „Google Photos“ teeb automaatselt tagavarakoopiad telefonis olevatele piltidele ja videodele kasutaja google kontole, mistõttu nad on hetkega saadaval mistahes arvutist läbi veebibrauseri – tuleb lihtsalt minna Google lehele

Brauseris saab piltidest teha eraldi galeriisid ning jagada neid e-maili põhiselt. Samuti saab pilte ja videosid vaadata järjest slaidiseansina.

Vajadusel saab mõne klikiga osta mälu mahtu juurde. Esimesed 15GB on tasuta, 100GB ruumi hind oli ligi 20 eurot aastas (ehk vähem kui 2 eurot kuus).

Ekraanitõmmis äppi kirjeldusest GooglePlay poes.

 

Meeldivat avastamist-katsetamist soovib

 

Kuno Peek

Teenuste juht