Levikom tutvustas 1 Gbit/s kiirusega uue põlvkonna juhtmeta püsiühendust

Levikom tutvustas uue põlvkonna juhtmeta püsiühenduse lahendust VirtuaalFiiber-Giga, mis võimaldab tagada klientidele andmeside kiiruse kuni 1 Gbit/s. Uus lahendus baseerub mitmetel tehnoloogiatel, mida hakkavad kasutama ka 5G-võrgud. Tegemist on turuvalmis lahendusega, mida Levikom on testinud reaalsetes oludes pool aastat. VirtuaalFiiber-Giga sobib ülikiire püsiühenduse tagamiseks eelkõige äärelinnades ja maa-asulates.

„Levikom on keskendunud ülikiire interneti püsiühenduse pakkumisele haja-asustusega piirkondades, mistõttu otsime ja testime pidevalt ka uusi tehnilisi lahendusi,“ märkis Levikom Eesti OÜ juhatuse liige Peep Põldsamm. „Kuigi täna veel puudub keskmisel kodu- või ärikliendil otsene vajadus gigabitiste andmeside kiiruste järele, peame olema valmis tulevikuks.“ Põldsammi sõnul võtab uue põlvkonna lahenduste ja nendel baseeruva üleriigilise sidetaristu rajamine aega 3-5 aastat, mistõttu on vaja järgmise kümnendi vajadusi rahuldavate lahenduste investeerimisotsused teha täna.

Levikomi VirtuaalFiiber-Giga (VF-G) puhul ei ole tegemist uue tehnoloogia lühiajalise katsetusega laboritingimustes, vaid ettevõtte on antud lahendust turuvalmis võrgu- ja kliendiseadmetega testinud reaalsetes oludes Jüri alevikus juba eelmise aasta sügisest alates.

„Gigabitise andmeside kiiruse testimiseks kliendi juures on vajalik, et ka vastava tugijaama ühendus oleks vähemalt 1 Gbit/s, mistõttu on meie VirtuaalFiiber-Giga tugijaam Jüris ühendatud otse meie üleriigilise 10 Gbit/s baasvõrguga,“ selgitas Erik Reinaru, Levikomi võrguüksuse direktor. „Oleme ühenduse erinevaid näitajaid monitoorinud mitme kuu jooksul väga erinevate ilmastikutingimuste korral ning tulemused on ootusi ületanud – ühenduse kiirus on stabiilselt püsinud 1 Gbit/s juures“. Reinaru selgitas, et kuna antud lahendus vajab laia sagedusriba, siis kasutab Levikom selleks kõrget sagedusala 60 GHz, kus leviulatus on piiratud 1-1,5 km-ga. Seetõttu sobib antud lahendus hästi just äärelinnade eramurajoonides ning maa-asulates ja külades uue põlvkonna ülikiire püsiühenduse pakkumiseks. Antud uue põlvkonna lahendus vajab ka ülisuure läbilaskevõimega baasvõrgu ühendust, mis ühtib hästi ka Levikomi hübriidvõrgu arhitektuuriga, kus juhtmeta ühendust tagavate tugijaamadeni jõutakse üldjuhul fiibervõrguga. Juhul, kui riik eraldab raadiosageduste plaanis taolistele uue põlvkonna lahendustele vajaliku sagedusriba madalamatel sagedusaladel, on võimalik antud tehnoloogiat kasutades ühendada kliente ka tugijaamast 5-7 km kaugusel.

„Levikom asub nüüdsest uurima klientide huvi ja valmisolekut kuni 1 Gbit/s kiirusega teenuste järele ning otsustab selle alusel, millal ja kus on mõistlik VirtuaalFiiber-Giga lahendusel baseeruvad teenused turule tuua,“ sõnas Peep Põldsamm. „Kindlasti rajame uue tehnoloogiaga võrgud paljudes asumites juba sellel aastal, kuna selleks puuduvad meil igasugused tehnilised takistused.“

Levikom (www.levikom.ee) on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet ning IoT ärirakenduste platvormi NORA-X, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Peep Põldsamm, Levikom Eesti OÜ juhatuse liige
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

www.levikom.ee

Levikom toob turule serveriruumide seireteenuse

Levikom lansseerib IoT-tehnoloogial (Internet of Things) baseeruva täisteenuslahenduse NORA-X Server Room, mis võimaldab ettevõtetel teostada temperatuuri, suitsu ja niiskuse seiret serveriruumides ja saada teavitusi ülekuumenemiste, põlengute ja veelekete korral. Teenus aitab ennetada või märkimisväärses ulatuses vähendada seadmete riketest tekkida võivaid kahjusid.
„Seireteenus toimib Levikomi avalikus asjade interneti võrgus NORAnet ning selle rakendus baseerub Levikomi IoT ärirakenduste platvormil NORA-X,“ märkis Levikom Eesti OÜ juhatuse liige Peep Põldsamm. „Uus tehnoloogia võimaldab teenuse kiiret kasutuselevõttu ning selle algsed väljaminekud ja kasutuskulud on väga madalad. Levikomi IT-hooldusteenuse ärikliendid saavad teenuse tasuta.“
Levikomi IoT-põhine täisteenuslahendus NORA-X Server Room võimaldab ettevõtetel teostada temperatuuri, suitsu ja niiskuse seiret enda serveriruumides, tuvastada näitajate kõrvalekaldeid ja saada vastavaid teavitusi erinevate sõnumite kujul. Teenus aitab avastada serveriruumis olevate seadmete (serverid, toite- ja varutoiteseadmed, jahutus ja küte jmt) riketest tekkida võivaid ülekuumenemisi ja põlenguid, samuti veelekkeid ja -avariisid ning seeläbi ennetada või märkimisväärses ulatuses vähendada õnnetustest tekkida võivaid otseseid ja kaudseid kahjusid.
„Igasse teenusega liitunud kliendi serveriruumi paigaldame 1-2 IoT sensorit, mis mõõdavad vajalikke parameetreid ning edastavad signaalid üle NORAnet võrgu vastavasse pilverakendusse,“ selgitas Levikomi IoT ärisuuna juht Ove Tüksammel. „Kasutatavad sensorid ei vaja võrgu- ega toiteühendust, vaid toimivad akutoitel aastaid ning on raadioside vahendusel ühenduses otse NORAnet võrguga. Uue tehnoloogia tõttu on algsed väljaminekud ja teenuse kasutamise kulud kliendile väga madalad ning kasutuselevõtt kiire ja lihtne,“ lisas Tüksammel.
Rakenduse NORA-X Server Room abil saavad kliendid jälgida ja logida mõõdetavaid näitajaid (sh ka tuvastada varakult hälbeid), kuvada näitajaid erinevate graafikutena, jälgida sensorite tööd ning seadistada erinevaid alarme (millal, kuidas ja kellele rakendus edastab alarmsõnumi). Kliendil on võimalik ühele töölauale kuvada ka mitmete serveriruumide ja paljude sensorite andmed ning kasutusgraafikuid.
„Levikom pakub klientidele kolme erineva arveldusvõimalusega teenuspaketti,“ seletas Ove Tüksammel. „Ühelgi juhul ei ületa teenuse kogukulu (sensori, teenuse ja rakenduse maksumuste summa) 7 eurot kuus ühe sensori kohta.“ Levikom pakub enda IT-hooldusteenuse äriklientidele NORA-X Server Room teenust koos sensorite monitooringuga tasuta, see sisaldub IT-hoolduse põhiteenuses.
Teenus NORA-X Server Room saab olema lähiajal saadaval kõikides Eesti suuremates linnades ja maakonnakeskustes. Vajadusel paigaldab Levikom täiendava tugijaama kliendi asukohta.
Levikom (www.levikom.ee) on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet ning IoT ärirakenduste platvormi NORA-X, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

Täiendav info:
Peep Põldsamm, Levikom Eesti OÜ juhatuse liige
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee
Ove Tüksammel, Levikom Eesti OÜ IoT/IKT ärilahenduse osakonna juht
Tel: 50 28016, e-post ove.tuksammel@levikom.ee
www.levikom.ee
www.noranet.ee

Levikom valis 2017 Aasta Koostööpartneriks Telia

Levikom otsustas anda Aasta Koostööpartner 2017 tiitli Teliale, konkreetselt Telia grupi ettevõtetele Telia Eesti AS ja Telia Carrier Estonia OÜ. Levikomi sõnul oli möödunud aasta parima koostööpartneri valimine lihtne, kuna Telia on oluliselt kaasa aidanud Levikomi eesmärgi saavutamisele ülikiire interneti püsiühenduse viimisel madalatihedatesse linna- ja maapiirkondadesse üle Eesti. Telial oli oluline roll ka Levikomi üleriigilise ülekandevõrgu ja uue võrgukeskuse rajamisel, ta tagab Levikomile rahvusvahelise põhiühenduse ning on üheks suurimaks mastide infrastruktuuri pakkujaks interneti tugijaamade paigaldamiseks.

Levikomi juhatuse esimehe Toomas Peeki sõnul on Telia panust Levikomi koostööpartnerina kvaliteetse ülikiire interneti püsiühenduse viimisel madaltihedatesse maa- ja linnapiirkondadesse raske ülehinnata. „Telia on ainus suurtest sideoperaatoritest, kes mõtles meiega kaasa ja suutis oma siseseid äriprotsesse kohandada selliselt, et Levikomi tugijaamade jaoks sobivate mastikohtade rajamine toimuks suure kliendinõudluse olukorras võimalikult kiiresti,“ täpsustas Levikomi juhatuse liige ja võrguüksuse direktor Erik Reinaru. „Paralleelse infrastruktuuri rajamine olemasoleva kõrvale on tihti väga aeganõudev ja majanduslikult ebamõistlik, mistõttu on operaatorite vaheline koostöö võrkude ja siderajatiste ühisel kasutamisel nii Eestis, kui ka maailmas väga laialt levinud.“ Lisaks pikaaegsele koostööle mastivõrkude kasutamisel, oli Telia Eesti AS-il eelmisel aastal oluline roll ka Levikomi uue võrgukeskuse ning üleriigilise ülekandevõrgu rajamisel. Telia Eesti AS varustab Levikomi ka paljude televisiooni sisendsignaalidega, mis võimaldas Levikomil paljude TV-kanalite osas üle minna HD-resolutsioonile. Regiooni juhtiv rahvusvaheliste võrguteenuste ja -lahenduste ettevõte Telia Carrier Estonia OÜ on nüüdsest oluliseks koostööpartneriks ka Levikomile, tagades uuel tasemel kvaliteetse ja varundatud 10 Gbit/s rahvusvahelise interneti põhiühenduse.

Toomas Peek rõhutas, et taoline operaatorite vaheline koostöö on oluline just praeguses olukorras, kus Eesti ühiskond otsib tehniliselt kaasaegset, majanduslikult mõistlikku ja võimalikult kiiret lahendust ülikiire internetiühenduse ja selle vahendusel pakutavate teenuste kättesaadavuse tagamiseks üleriigiliselt asukohast sõltumatult. „Me oleme Teliaga jaeturul tõsised konkurendid, aga ühiskonna ees seisvate oluliste probleemide lahendamisel suudame teha koostööd avalike eesmärkide nimel ilma riigi poolt toetust eeldamata,“ mainis Peek. Toomas Peek ütles ka, et ülikiire interneti üleriikliku kättesaadavuse võimalikult kiireks ja soodsaks tagamiseks on oluline ka olemasolevate sidevõrkude ja -rajatiste maksimaalne ärakasutamine ning erinevate sidelahenduste kombineerimine konkreetses asumis, mis tihti eeldab just erinevate operaatorite koostööd võrkude alal ning võimaldab saavutada olukorra, kus Eestis puuduvad turutõrke piirkonnad.

Levikom ja Telia kavatsevad jätkata koostööd nii senistes, kui ka uutes valdkondades.

 

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu-, kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Levikom Eesti OÜ

Peep Põldsamm, juhatuse aseesimees
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

www.levikom.ee

Telia Eesti AS

Raigo Neudorf, meediasuhete juht
Tel: 51 69747, e-post raigo.neudorf@telia.ee

www.telia.ee

Eestis uus noortekanal Smartzone

Käesolevast nädalast saab Eestis vaadata uut, 10-16 aastastele noortele suunatud telekanalit Smartzone. Esimese Eesti TV-teenuste pakkujana hakkas seda oma klientidele pakkuma Levikom. Ettevõtte teenustejuhi Kuno Peek’i sõnul puudus seni Eestis selles vanuses noortel oma telekanal. “Noortele vaatajatele pakutav sisu on samaaegselt meelelahutuslik ja õpetlik. Programmis pannakse palju rõhku erinevate tehniliste oskuste näitamisele ja õpetamisele,” selgitas Peek.

Uues HD-kvaliteedis telekanalis hakkab jooksma näiteks populaarset saadet „Rakett 69“ meenutav sari, mis erinevate lihtsamate katsetega on mõeldud noorematele vaatajatele. Samuti pööratakse programmis suurt tähelepanu looduse ja kunstiga seotud teemadele, arvestades saadete ülesehitusel just noortepärasusega.

Balti riikide juhtiva rahvusvaheliste  telekanalite levitaja Wide Media müügidirektori Pert Lomp’i sõnul on neil suur rõõm, et koostöö Levikomiga jätkub. “Lisaks Kidzone’ile ja Filmzone’ile saame nüüdsest Levikomi klientideni tuua ka tuliuue noortekanali Smartzone,” lisas Lomp.

Kokku on Levikomi TV-teenustes nüüd 10 lastele ja noortele mõeldud telekanalit ja kõik nad on nähtavad põhipakettides. Levikom soovib oma klientidele pakkuda mitmekülgset alternatiivi kontrollimatule internetis levivale videosisule, mida paljud noored täna eelistavad traditsioonilisele televisioonile. „Lisaks pakume mitmeid huvitavaid ajaloo ja looduse teemalise sisuga telekanaleid,“ avaldas Peek heameelt kanalivaliku üle.

„Levikom tõstab oma TV-teenuses rohkem esile eestikeelseid ja Eesti televaatajale suunatud teletoodangut – selle tarbeks lisasime äsja lisanud kanalivalikusse HD-versioonid menukatest Eesti telekanalitest Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 ning uute kanalitena Alo-TV ja Entusiast TV,“ kommenteeris Peek teenuse viimaseid tootearendusi.

Levikomi TV-teenus on saadaval koos unikaalse kaablivaba VirtuaalFiiber interneti püsiühendusega. Levikomi pakutavad internet ja TV on üksteisest sõltumatud ja see lubab kodudes üheaegselt vaadata HD-kvaliteedis televiisorit ja nautida ka ülikiiret interneti püsiühendust. Tänasel päeval on Levikomi teleteenustes vähemalt 20 telekanalit nähtavad HD-kvaliteedis ning ligi 40-l telekanalil on ka järelevaatamise võimalus.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, teenuste juht,

5543210 ja kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikom hakkab esimesena Eestis näitama uut noortekanalit Smartzone

Levikom hakkab esimese Eesti TV-teenuste pakkujana näitama 10-16 aastastele noortele suunatud telekanalit Smartzone. Levikomi teenustejuhi Kuno Peek’i sõnul puudus seni Eestis selles vanuses noortel oma telekanal. “Noortele vaatajatele pakutav sisu on samaaegselt meelelahutuslik ja õpetlik. Programmis pannakse palju rõhku erinevate tehniliste oskuste näitamisele ja õpetamisele,” selgitas Peek.

Uues HD-kvaliteedis telekanalis hakkab jooksma näiteks populaarset saadet „Rakett 69“ meenutav sari, mis erinevate lihtsamate katsetega on mõeldud noorematele vaatajatele. Samuti pööratakse programmis suurt tähelepanu looduse ja kunstiga seotud teemadele, arvestades saadete ülesehitusel just noortepärasusega. „Telekanali ametlik progamm käivitub 15. jaanuaril. Kuni selle ajani pakume vaatajatele võimalust uute saatesarjadega tutvuda,“ täiendas Peek uue telekanali käivitumisega seonduvat.

Kokku on Levikomi TV-teenustes nüüd 10 lastele ja noortele mõeldud telekanalit ja kõik nad on nähtavad põhipakettides. Levikom soovib oma klientidele pakkuda mitmekülgset alternatiivi kontrollimatule internetis levivale videosisule, mida paljud noored täna eelistavad traditsioonilisele televisioonile. „Lisaks pakume mitmeid huvitavaid ajaloo ja looduse teemalise sisuga telekanaleid,“ avaldas Peek heameelt kanalivaliku üle.

„Levikom tõstab oma TV-teenuses rohkem esile eestikeelseid ja Eesti televaatajale suunatud teletoodangut – selle tarbeks oleme äsja lisanud kanalivalikusse HD-versioonid menukatest Eesti telekanalitest Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 ning uute kanalitena Alo-TV ja Entusiast TV,“ kommenteeris Peek teenuse viimaseid tootearendusi.

Levikomi TV-teenus on saadaval koos unikaalse kaablivaba VirtuaalFiiber interneti püsiühendusega. Levikomi pakutavad internet ja TV on üksteisest sõltumatud ja see lubab kodudes üheaegselt vaadata HD-kvaliteedis televiisorit ja nautida ka ülikiiret interneti püsiühendust. Tänasel päeval on Levikomi teleteenustes vähemalt 20 telekanalit nähtavad HD-kvaliteedis ning ligi 40-l telekanalil on ka järelevaatamise võimalus.

 

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, teenuste juht,

5543210 ja kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikom käivitab uue võrgukeskuse ning üleriigilise ülikiire baasvõrgu

Eeloleval nädalavahetusel alustab Eesti IKT-ettevõte Levikom uuele võrgukeskusele ja ülikiirele baasvõrgule ülemineku viimast etappi. Selle käigus viiakse ettevõtte kogu IP tuumikvõrk üle uutele võimsamatele keskseadmetele ning üleriigiline, VirtuaalFiiberTM tugijaamasid ühendav baasvõrk suures osas 10 Gbit/s andmesidekiirust tagavale tehnoloogiale. Firma suurendab samaaegselt ka rahvusvahelise ühenduse mahtu. Uus võrgukeskus ja baasvõrk tagavad klientidele kiirema andmeside ja suurema töökindluse. Levikomi uus võrgukeskus ja baasvõrk käivituvad täies mahus detsembri alguses.

Levikomi juhatuse aseesimehe Peep Põldsammi sõnul on viimasel poolaastal ettevõtte kliendibaas jõudsas kasvutrendis. “Just järsult suurenenud klientide arv ning hüppeliselt kasvanud interneti ja TV-teenuste andmemahud tingisid vajaduse uue võrgukeskuse ja suuremat läbilaskevõimet võimaldava ülekandevõrgu loomiseks. Uue võrgukeskuse käivitumisega muudetakse ka Levikomi üleriigilise transportvõrgu arhitektuuri ning minnakse üle 10 Gbit/s andmekiirust tagavale tehnoloogiale, millega saavad ühendatud enamus meie VirtuaalFiiberTM-võrgu tugijaamasid,” selgitas Põldsamm. Eesti eri paigus asuvatele klientidele tähendab see lisaks suuremale interneti kiirusele ka väiksemat paketiviidet (ping) ning veel paremat ühenduse stabiilsust ja latentsust. “Levikom pakub esimesena Eestis ülikiiret internetiühendust ka hajaasustusega piirkondades. Uus võrgukeskus võimaldab meil oma teenuste kvaliteeti oluliselt tõsta ka kesklinnast kaugemal elavate klientide jaoks,” rõhutas Peep Põldsamm.

“Valmiva võrgukeskusega suurendame oluliselt ka rahvusvahelise IP ühenduse mahtu ning saame hajutada ühenduse katkemise riske,“ sõnas Levikomi võrguüksuse direktor Erik Reinaru. „Peaühenduse pakkujaks on uues keskuses Telia Carrier Services ning meie rahvusvahelised pea- ja varuühendused on nüüdsest tehniliselt teostatud geograafiliselt erinevatest kohtadest, mis suurendab märkimisväärselt välisühenduse töökindlust.“ Reinaru selgitas, et rohkem kui 6 kuud kestnud arendusprojekt viiakse lõpule detsembri alguseks ning ettevõtte investeeringud ulatuvad ligi 200’000 EUR-ni.

Seoses uue võrgukeskuse käivitusprotsessi algusega võib nädalavahetusel, laupäeva öösel vastu pühapäeva esineda Levikomi võrgus lühiajalisi häireid. Ettevõte vabandab oma klientide ees võimalike ajutiste ebamugavuste pärast.

 

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Peep Põldsamm, juhatuse aseesimees, Levikom Eesti OÜ
Tel: 545 10100, e-post peep.poldsamm@levikom.ee

Erik Reinaru, võrguüksuse direktor, Levikom Eesti OÜ
Tel: 50 30444, e-post erik.reinaru@levikom.ee
www.levikom.ee

Green Marine ja Levikom testisid koostöös NORAnet võrgus uudset IoT-träkkimislahendust

AS Green Marine ja Levikom testisid edukalt Eestis unikaalset ja uudset IoT-lahendust objektide asukoha jälgimiseks. Uuel lahendusel on mitmeid eeliseid: IoT-sensorid suudavad töötada autonoomselt ilma välise toiteta kuni 5 aastat ning fikseerivad online- režiimis täpselt eseme asukoha nii välis- kui ka sisetingimustes. Antud rakendus sobib erinevate logistiliste lahenduste jaoks, näiteks kauba, inventari, töövahendite, sõidukite ja mitmete muude objektide jälgimiseks. IoT jälgimisseadmete paigalduse ja võrguühenduse maksumus on võrreldes analoogsete mobiilsete tehnoloogiatega kliendisõbralikum.

Pilootprojekti käigus paigaldati Green Marine multilift-konteineritele nende asukohta ja liikumist jälgivad  träkkimisseadmed, mis edastasid Levikomi uue põlvkonna asjade interneti võrgu NORAnet kaudu Green Marine dispetšerteenistuse monitooringuekraanile regulaarselt vajalikku infot. Testpiirkonnaks oli valitud Tallinn ja Harjumaa ning jälgiti Tallinna Vanasadama ning Muuga sadama kaidel laevade keskkonnaalasel teenindusel liikuvaid jäätmete kogumise konteinereid.

Green Marine arendus- ja kvaliteedijuhi Tanel Ritseri sõnul on katsetatud IoT-träkkimisseadmed näidanud väga häid tulemusi. Nüüd soovivad partnerid läbi viia täiendavad testid talvistes tingimustes, et veenduda seadmete ilmastikukindluses. Konteinerite jälgimisseadmed võimaldavad kokkuvõttes operatiivsemat logistika planeerimist, mis omakorda võimaldab tõsta klientidele 24/7 pakutava teenuse kvaliteeti ja konteinerpargi ratsionaalsemat kasutamist.

Levikomi IoT ärisuuna juhi Ove Tüksammeli sõnul on uudsel asjade interneti võrgus toimival lahendusel mitmeid eeliseid. “Katsetasime Prantsuse ning Šveitsi tootjate träkkimisseadmeid, asukohateenuseid ja rakendusi. Mõlemad seadmed kasutasid abistatud GPS (A-GPS) tehnoloogiat, mis võimaldab tavalise GPS seadmetega võrreldes kiiremat käivitusaega ja kus aku säästmiseks arvutatakse asukoha koordinaadid interneti pilveteenuses. Ühel seadmetest on lisaks kasutusel WiFi Sniffer tehnoloogia, mis võimaldab esemete asukoha määrata läheduses paiknevate WiFi võrkude baasil. Selline asukohamääramine toimib ka sisetingimustes, kuhu GPS-satelliitide signaalid ei ulatu. Uued autonoomsed IoT-träkkerid ja senisest kordades madalamad kulud lubavad laiendada asukohateenuseid objektidele, mille träkkimine polnud varem tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas,” selgitas Ove Tüksammel.

Testitud lahendus sobib Tüksammeli sõnul hästi erinevate logistiliste lahenduste puhul, näiteks kauba, inventari, sõidukite, tööriistade ja paljude muude objektide jälgimiseks online-režiimis.
Asjade Internet ehk IoT (Internet of Things) on võrgustik , mis identifitseerib ja kajastab füüsilise asjade maailma objektid virtuaalses maailmas ehk internetis. Levikom on esimese üle-eestilise asjade interneti võrgu NORAnet operaator, mille kaudu jõuavad ettevõtete rakendused klientideni. Lähemalt saab  selle kohta infot aadressilt www.noranet.ee

AS Tallinna Sadam tütarettevõte AS Green Marine pakub põhiliselt laevadele ja sadamaoperaatoritele keskkonnaalaseid teenuseid. Ettevõte tegeleb mitte ainult jäätmekäitlusega, vaid ka laevaperede keskkonnaalase koolitamisega, suurendamaks teadlikust jäätmete sorteerimisel ning suurendades seeläbi taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu. Üheks ettevõtte igapäevase töö ja arendustegevuse lisaväärtuseks on ka asjaolu, et üles on ehitatud teovõimeline võimalike merereostuste lokaliseerimise- ja likvideerimisvõimekus, kus vajadusel  on operatiivseks kasutuseks tänapäevased innovaatilised tehnilised ja tehnoloogilised lahendused vajalikul ajal vajalikus kohas õigeaegseks tegutsemiseks koostöös nii Tallinna Sadam vastava struktuuriga, kui ka Politsei- ja Piirivalveametiga.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom Eesti esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

Täiendav info:
Ove Tüksammel
Levikomi IoT ärisuuna juht
ove.tuksammel@levikom.ee

Ülikiire interneti püsiühendus nüüd ka maapiirkondades

Oktoobris alustas IKT-ettevõte Levikom esimese ettevõttena ülikiire interneti püsiühenduse pakkumist hajaasustusega piirkondades kõikjal Eestis, sealhulgas ka maapiirkondades. “Meil on võimekus pakkuda kõikjal Eestis ülikiiret interneti püsiühendust oma juhtmeta lairibavõrgu võrgus VirtuaalFiiber tehnoloogia vahendusel alates käesolevast suvest ja paljud kliendid on Levikomi võrguga juba ka liitunud. Nüüd tulime turule erinevate lahendustega nii kodu- kui ka ärikliendile ning pakume neile internetiühenduse pakette kuni kiiruseni 1 GBit/s,” sõnas Levikomi teenuste juht Kuno Peek.

aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud analüüsi kohaselt asuvad ca 30% Eesti majapidamistest (160 000 maja) linnaosades, eramurajoonides ja maapiirkondades, kus neil on tõsiseid probleeme tänapäevase kiire interneti, kiirusega kuni 100Mbit/s, kättesaadavusega. Kõige probleemsem on MKMi uuringu kohaselt olukord hajaasustusega maamajade hulgas, mis moodustavad 15% kogu Eesti majapidamistest.

“Nende majapidamiste jaoks on kiirete püsiühenduste loomine olnud sideettevõtjatele senimaani majanduslikult ebaotstarbekas. Maapiirkondades on pigem keskendutud mobiilse interneti pakkumisele, mis vaatamata headele mõõtmistulemustele ei garanteeri kasutajale stabiilset kiirust igal ajahetkel igale internetiühendusel baseeruva teenuse jaoks. Soovime oma uute tehnoloogiliste lahendustega tulla riigile selle olulise probleemi lahendamisel appi,” selgitas Levikomi asutaja ja juhatuse aseesimees Peep Põldsamm.

“Oleme viimasel paaril aastal investeerinud oma üle-Eestilise juhtmeta lairibavõrgu VirutaalFiiber arendamisse miljoneid eurosid ning tänasel päeval võime öelda, et kogu Eesti on lairibavõrguga kaetud. Meie hinnangul on enamuses Eesti kohtades parim ja majanduslikult soodsaim võimalus kiire interneti püsiühenduse tagamiseks hübriidlahendus. See tähendab, et lairibavõrgule lisandub teenuse lõppkliendile viimisel raadiosidel põhinev üle õhu püsiühendus,” lisas Põldsamm.

Peep Põldsammi sõnul on üle õhu interneti püsiühendus kvaliteetne, kiire ja kättesaadav kogu Eestis. “Võimalikke maastiku eripäradest (künkad ja orud, tihe mets) tingitud üle õhu püsiühenduse leviprobleeme lahendavad hõlpsasti täiendavad mastid ja repiiterid. Levikomiga sarnast tehnoloogiat kasutavad ja arendavad mitmed Euroopa ja USA tehnoloogiaettevõtted, sh ka sellised globaalsed tehnoloogiahiiud nagu Google Fiber ja AT&T,” täiendas Põldsamm.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, jaeteenuste juht, Levikom Eesti OÜ
Tel: 55 43210, e-post kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee

Levikom testib energiatarbimise andmete kogumist otse mõõteseadmetest

Eleringi eestvedamisel valminud andmevahetusplatvorm Estfeed loob head eeldused nii ettevõtetele kui ka eratarbijatele oma igapäevast energiatarbimist reaalajas jälgida ja juhtida. Estfeedi projekti ühe arenduspartnerina on Eesti IKT-ettevõte Levikom lõpetamas teste energiatarbimise andmete edastamiseks otse mõõteseadmetest. Selleks kasutab ettevõte oma üleriigilist asjade interneti võrku NORAnet.

Levikomi asjade interneti (IoT) ärisuuna juhi Ove Tüksammeli sõnul on koostöös Eleringiga lõppemas tarbimisandmete otse mõõteseadmetest kogumise ja edastamise arendusprojekt. “Lähikuudel suudame tagada andmevahetuse NORAneti võrgus olevatest mõõteseadmetest otse Estfeedi ja selle kaudu võimalikele koostööpartneritele. Kiire andmevahetus otse mõõteseadmetest on oluliseks eelduseks erinevate lõpptarbijatele suunatud reaalajas tarbimise tõhustamist võimaldavate nutilahenduste väljatöötamiseks. Just andmete kogumise ja edastuse võimekus otse mõõteseadmest on senini olnud Eestis üheks oluliseks probleemiks tõhusal energiatarbimise juhtimisel. Usun, et juba lähitulevikus saame me Estfeedi andmeportaali edastada praktiliselt reaalajas tarbimisandmeid erinevatelt elektri,- gaasi ja soojusettevõtetelt,” selgitas Tüksammel. Levikomi asjade interneti võrk NORAnet on Estfeedi platvormi esimene väline andmeallikas. Tüksammeli sõnul on võtnud NORAneti ja Estfeed platvormide integratsioon aega ligi pool aastat.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul loob Levikomi osalemine Estfeedi projektis suurt väärtust just reaalajas tarbimisandmete kogumise kaudu. „Reaalajas andmete edastamist võimaldavaid elektriarvestid pole Eestis praegu levinud, kuid Levikomi asjade interneti võrk  NORAnet pakub võimalust info reaalajas kokku koguda otse nutirakendustest. See on kiirem viis reaalaja andmete koondamiseks ja edastamiseks rakenduste pakkujatele.”

Levikom ehitas enda uue põlvkonna asjade interneti võrgu NORAnet üles baseerudes Actility ThingPark™ Wireless tuumikvõrgu lahendusele ning kasutab nii suure levialaga omni-tugijaamasid kui ka siseruumidesse sobivaid pico-tugijaamasid. Tänaseks on Levikomi NORAneti võrku valideeritud 43 erinevat seadet 13-lt tootjalt. Sinna kuuluvad nii gaasi-, soojuse-, elektri- kui ka veearvestid, samuti erinevad asukohateenused, targa linna ja targa maja seadmed ning tööstuses ja põllumajanduses kasutatavad sensorid. Kokku on Levikomi kontaktvõrgustikus üle 40 seadmetootja paarisaja erineva seadmega.

Levikomi asutaja ja juhatuse aseesimehe Peep Põldsammi sõnul on asjade internet valdkonnas oluline koostöö partnerite ja arendajatega. “Me ei ürita ise osutada võimalikult palju erinevaid asjade interneti rakendusi, sest kõikides eluvaldkondades ei saa olla ekspert. Levikom keskendub võrguühenduse hulgiteenusena pakkumisele erinevatele nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele IoT teenuste, rakenduste, platvormide ja võrkude pakkujatele läbipaistvatel, võrdsetel ja õiglastel tingimustel,” ütles Peep Põldsamm. Selline lähenemine tagab klientidele teenuste paljususe kõikides valdkondades, reaalse konkurentsi teenusepakkujate vahel ning turu kiire kasvu, kuid samas nõuab tavapärasest erineva võrguarhitektuuri ja -tehnoloogia kasutamist.

Eleringi eestvedamisel on loodud andmevahetusplatvorm Estfeed, mille abiga saavad nii organisatsioonid kui ka eraisikud energia tarbimisandmetele ligipääsu ning seeläbi korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt. Estfeed teeb tarbimisandmed tarbija enda loal kättesaadavaks kolmandatele osapooltele ja see loob eelduse nutikamate tarbimist monitoorivate ja juhtivate rakenduste tekkimiseks.  Estfeedi kasutajaliides ehk tarkvõrgu kliendiportaal on esmaspäeval lansseeritud e-elering, kus tarbija saab näha oma tarbimise ja lepingute andmeid, anda energiamüüjatele, rakendustele ja eraisikutele ligipääs oma mõõtepunkti andmetele, jälgida, kes on neid andmeid vaadanud, ning anda esindusõigusi portaalis tegutsemiseks ja tarbimisandmete jagamiseks. Estfeed andmevahetusplatvormi kohta saab rohkem infot aadressilt https://elering.ee/tarkvorgu-arendamine .

Asjade Internet ehk IoT (Internet of Things) on võrgustik, mis ühendab füüsilisi ja virtuaalseid  objekte. Nende  internetiühenduses olevate seadmete toimimine põhineb andmete kogumisel ja omavahelisel andmevahetusel. Sensorite, tarkvara ja elektroonika abil tagatakse seadmete omavaheline suhtlus ning andmete vahetus. Levikom on esimesi üle-eestilise asjade interneti võrgu NORAnet operaator, mille kaudu jõuavad ettevõtete rakendused klientideni. Lähemalt saab  selle kohta infot aadessilt www.noranet.ee

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiber baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Täiendav info:

Ove Tüksammel
Levikomi IoT ärisuuna juht
ove.tuksammel@levikom.ee

Uuring: Eesti kodud võrgustuvad järjest enam

Faktum&Ariko poolt läbiviidud uuringu kohaselt kasutab viiendik Eesti majapidamistest oma kodus internetti viie ja enama seadmega. Kaks kolmandikku Eesti majapidamistest kasutavad internetti 2-4 seadmega, internetiühendus on olemas peaaegu kõigis Eesti kodudes. Levikomi hinnangul näitab selline võrgustumine, et kodudes kasvab vajadus järjest kiirema stabiilse internetiühenduse järele, samuti loob võrgustumine head eeldused erinevate asjade interneti rakenduste pakkumiseks.

Uuringu tellinud Eesti IKT ettevõtte Levikom teenuste juhi Kuno Peegi sõnul näitab kodus suure hulga erinevate seadmete internetis kasutamine, et kiire, stabiilse ja mahupiiranguteta interneti kättesaadavus kõikjal Eestis muutub järjest olulisemaks. “Need 20% Eesti kodudest, kus internetis kasutatakse viite või rohkemat seadet, vajavad juba tänasel päeval tõenäoliselt vähemalt 30-50 Mbit/s kiirusega stabiiliset internetiühendust. Kindlasti lähema aasta-paari jooksul vajadus ülikiire ühenduse järele kasvab jõudsalt,” ennustas Kuno Peek. Levikom hakkas juulis pakkuma enda juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM vahendusel kuni 500 Mbit/s ülikiiret interneti püsiühendust. See uudne lahendus on kättesaadav kõikjal Eestis, ka maapiirkondades ning hajaasustusega asulates ja linnades.

Levikomi asjade interneti (IoT) ärisuuna juhi Ove Tüksammeli hinnangul näitavad uuringu tulemused, et inimesed on juba valmis kodumajapidamistele mõeldud asjade interneti (IoT) rakenduste kasutamiseks.  “Eestlased on uutele IT-lahendustele üsna altid. Kui inimesed kasutavad kodudes viite või enamat seadet on nad ilmselt valmis proovima ka erinevaid asjade interneti lahendusi. Käesoleval aastal peaksid Levikomi NORAnetTM võrgule tulema Eesti esimesed asjade interneti rakendused. Esimeses etapis on plaanitavad rakendused mõeldud eelkõige ettevõtetele, näiteks vee- ja soojaarvestite kauglugemine, inventari ja sõidukite asukohateenused või tootmise jälgimine,” selgitas Ove Tüksammel

Asjade Internet ehk IoT (Internet of Things) on võrgustik, mis sisaldab internetiühenduses olevaid seadmeid, mille toimimine põhineb andmete kogumisel ja omavahelisel andmevahetusel. Võrgus täidavad seadmed soovitud käske sensorite, tarkvara ja elektroonika abil, tagades seadmete omavahelise suhtluse ning andmete vahetuse. Levikom on üle-eestilise asjade interneti võrgu NORAnetTM operaator, mille kaudu jõuavad ettevõtete rakendused klientideni.

Levikomi IT-süsteemide ja turvalisuse üksuse direktor Heikki Kübbar on veendunud, et kõik asjade interneti lahendused vajavad kindlasti põhjalikku testimist minimeerimaks võimalikke turvariske. “Me pigem testime koostöös klientidega uusi lahendusi mõned kuud kauem, mitte ei too kiirustades beeta-versioone turule. Samas võimaldab tänapäevane tehnoloogia erinevaid IoT-ga seotud küberriske edukalt maandada,” ütles Heikki Kübbar.

Faktum&Ariko uuringu kohaselt on 99%-l eestikeelsest Eesti elanikkonnast kodus internetiteenus ja 97%-l teleteenus. Uuring viidi läbi internetiküsitlusena 759 inimese hulgas, valimisse kuulusid ainult eestikeelsed Eesti elanikud.

Levikom on ligi 70 töötajaga kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni-, videovalve- ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides nii kodu- kui äriklientidele üleriigilise juhtmeta lairibavõrgu VirtuaalFiiberTM baasil. Levikomi IT ja telekomi alane kompetents ja teeninduskogemus ulatub aastasse 1992. Levikom on suuruselt teine IT-äritaristuteenuste ja -lahenduste pakkuja Eestis nii suurkorporatsioonidele, kui ka väikeettevõtetele. Samuti opereerib Levikom maailma esimest avatud väärtusahelaga avalikku asjade interneti võrku NORAnet, olles asjade interneti äri- ja võrgulahenduste turul Eestis liider.

 

Lisainfo:

Kuno Peek, teleteenuste tootejuht, Levikom Eesti OÜ
Tel: 55 43210, e-post kuno.peek@levikom.ee
www.levikom.ee