Eesti esimene avalik asjade interneti võrk on valmis kommertskasutuseks

Eesti IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom koostöös Norra telemaatika ja sensor-tehnoloogia ettevõttega Nordic Automation Systems on lõpetanud tehnilised testid Eesti esimese avaliku üleriigilise asjade interneti võrgu NORAnet käivitamiseks ning see avatakse klientidele kommertskasutuseks 05. oktoobril k.a. NORAnet avab uue ajastu Eesti IKT-turul, kus lisaks inimestele saavad internetivõrguga ja omavahel iseseisvalt turvalises ühenduses olema ka erinevad seadmed, süsteemid ja rakendused paljudes eluvaldkondades – tervishoius, põllumajanduses, transpordis ja logistikas, kommunaalteenustes, tööstuses ja ehituses, kodumajapidamistes ja mujal.

Asjade internet (ingl. k. IoT – Internet of Things) on võrgustik, kus omavahel on ühenduvuses erinevad seadmed, süsteemid ja rakendused, mis suudavad iseseisvalt sensorite abil koguda, salvestada ja töödelda informatsiooni, mida ühiskond saab kasutada mitmete protsesside mõõtmiseks, jälgimiseks ja juhtimiseks paljudes eluvaldkondades.

Asjade interneti teenuste osutamiseks on vajalik sellise üleriigilise juhtmeta sidevõrgu olemasolu, mis võimaldab kasutada odavaid, autonoomseid ja väikese energiatarbimisega sensoreid. NORAnet baseerub rahvusvaheliselt tunnustatud võrgutehnoloogial LoRaWAN™, võimaldades kasutada kuni 10 aastase akukestvusega sensoreid, mis võivad asetseda tugijaamast kuni 15 km kaugusel, sh ka maa all ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades.

NORAnet võrgu omanikuks on OÜ Noranet ning seda hakkab opereerima ja üldkasutavat võrgule juurdepääsuteenust pakkuma Unitcom, kes on alates käesolevast aastast ka täieõiguslik rahvusvahelise LoRa-Alliance liige. „NORAnet saab olema kõikidele klientidele, teenuseosutajatele ja rakenduste pakkujatele võrdsetel alustel kättesaadav,“ sõnas Unitcom Eesti OÜ juhatuse esimees Toomas Peek. „Oleme lõpetanud võrgu tehnoloogilised testid ja teeme praegu ettevalmistusi, et võrk 05. oktoobril kommertskasutusse anda.“

NORAneti võrgus on 2016.a. jooksul testitud erinevaid LoRaWAN™-standardile vastavaid sensoreid, sh. Nordic Automation Systems’i poolt pakutavaid vee-, elektri-, gaasi-, temperatuuri-, niiskuse- ja liikumissensoreid, mis võimaldab erinevatel kasutajarühmadel koheselt hakata võrku reaalseteks rakendusteks kasutama. Võrgu avamisel on NORAneti katvusala 55% Eesti territooriumist, hõlmates kõiki maakonnakeskusi (kokku 28 linna) ning võrgu leviala hakkab Unitcom laiendama vastavalt klientide vajadustele.

Lisainformatsiooni NORAneti võrgu avamise ning pakutavate teenuste ja kasutusvaldkondade kohta saab Unitcomi NORAnet infotelefonilt 6756 510 ning e-posti aadressilt noranet@unitcom.ee.

Unitcom (www.unitcom.ee) on kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, telefoni- ning IoT-, IT-taristu ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides kodu- ja äriklientidele üle Eesti. Unitcomi juhtmeta lairiba- ning NORAnet IoT-võrgud katavad rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast. Unitcom on Microsofti, Google’i, HP, Cisco, Delli, VMware’i, F-Secure jt globaalsete tehnoloogiaettevõtete pika-ajaline sertifitseeritud partner. Unitcom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa®Alliance liige. Meedia- ja televisiooniteenuste osutamisel teeb Unitcom strateegilist koostööd Viasati, Baltikumi suurima kanalilevitaja Wide Media ja teiste sisuteenuste tootjate ja esindajatega. Firmas töötab üle 60 kogemustega spetsialisti. Unitcomi omanikud on Eesti ettevõtjad Toomas Peek ja Peep Põldsamm ning ettevõtte võtmetöötajad.

LoRa®Alliance (www.lora-alliance.org) on rahvusvaheline mittetulunduslik assotsiatsioon, mille liikmeteks on asjade interneti (IoT) tehnoloogiate ja valdkonna edendamisest huvitatud ettevõtted ja institutsioonid. LoRa Alliance missiooniks on standardiseerida LPWAN-tehnoloogiad, et IoT-, M2M-, targa linna ja muud selle valdkonna rakendused saaksid avalikkusele laialt kättesaadavaks. Alliance haldab avatud LoRaWAN-standardit, et tagada seda kasutavate operaatorite võrkude, süsteemide ja seadmete vahel globaalne ühilduvus.

Nordic Automation Systems (www.nasys.no) on juhtmeta telemaatika ja sensor-tehnoloogia valdkonnas tegutsev Norra ettevõte. Ettevõte poolt väljaarendatud SensorLink™ tooteseeria pneumaatilised ja elektrilised sensorid võimaldavad tööstusettevõtetel lahendada tööriistade ja -vahendite monitooringu ja halduse probleeme ning jälgida erinevaid elektrilisi, temperatuuri, vibratsiooni jm näitajaid. Firma pakub ka rahvuvahelise IoT-standardile LoRaWAN™ vastavaid vee-, temperatuuri-, elektri jm. sensoreid ja LoRaWAN™ võrgu tugijaamasid. Nordic Automation Systems osaleb Eesti esimese avaliku LPWAN-võrgu NORAnet loomises ning seal pakutavate IoT-teenuste ja rakenduste arenduses. Firma tegutseb Norras ja Eestis ning selle arenduse ja tootmisüksustes töötab kokku 30 spetsialisti.

 

Lisainfo:

Peep Põldsamm

Tegevjuht, Unitcom Eesti OÜ

Tel: 545 10100

E-post: peep.poldsamm@unitcom.ee